Versija neįgaliesiems:  
   
                     
 J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510
  • Lietuvos odontologų bendruomenė išrinko naują Tarybą, Garbės teismą ir Revizijos komisiją

    Š.m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu svarstyti Rūmų veiklos klausimai ir organizuoti Rūmų valdymo organų rinkimai.
     

Odontologų teniso turnyras Šiauliuose

Š.m. Rugsėjo 24 d., šeštadienį, Šiauliuose organizuojamas odontologų teniso mėgėjų dvejetų (vyrų, moterų) turnyras Šiauliuose.
Daugiau informacijos teirautis tel. 8-698-88769, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Ričardas Gružas
 
 
 

Spausdinti

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų kreipimasis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
Ministrui J. Poželai
 
                      Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau - Rūmai) sunerimę kreipiasi į Jus dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-800 pakeisto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V- 1104 ,,Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirinimo“ (toliau – Sąrašas).
            Rūmai pažymi, jog iki š.m. liepos 1 d. kompensuojant dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto buvo vadovaujamasi Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos fondo biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu 2005 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-743 redakcija) (toliau - Aprašas). Šio Aprašo 5 punkte numatyta, jog dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas. Taip pat Aprašo 33 punkte teigiama, kad ,,Išlaidų kompensavimo sutartyse turi būti numatytas TLK įsipareigojimas kompensuoti dantų protezavimo paslaugų faktines išlaidas, neviršijančias vieno iš bazinių dydžių, nurodytų Aprašo 5.1–5.3 punktuose“.
Rūmai atkreipia Jūsų dėmesį, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-800 patvirtintas PSDF biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašas ir 2005 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-890 patvirtintas Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos fondo biudžeto tvarkos aprašas yra nesuderinti tarpusavyje. Taip pat pabrėžiame, kad, vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“, teritorinių ligonių kasų rengiamų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis standartinėse salygose nėra numatyta sąlyga vadovautis PSDF biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų bazinėmis kainomis.
Esant susiklosčiusiai situacijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su Teritorinių ligonių kasomis, negalės atlikti protezavimo paslaugų asmenims, išvardintiems Apraše, vadovaujantis Sąraše nurodytomis bazinėmis kainomis, kadangi šios neatitinka šiuo metu Lietuvoje esančių protezavimo įkainių.
Rūmai pažymi, kad pacientams privalu teikti kokybiškas odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gaminti medicinos prietaisus (dantų protezus), atitinkančius medicinos prietaisų saugos techninius reglamentus. Medicinos prietaisai yra gaminami iš sertifikuotų ir CE ženklą turinčių medžiagų. Pagal užsakymą pagaminti medicinos prietaisai (dantų protezai) registruojami Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie SAM, jiems suteikiami registracijos numeriai, taip pat patvirtinama, kad atitinka Europos Tarybos medicinos prietaisų direktyvas ir Lietuvos medicinos normos MN4:2009, 1 priedo būtinuosius reikalavimus.
Rūmai nuogąstauja, jog nesuderinus minėtų teisės aktų tarpusavyje ar nekoregavus Sąraše numatytų paslaugų bei jų įkainių, gali būti masiškai nutraukiamos sutartys su TLK, ko pasekoje nukentės Lietuvos Respublikos pensininkai, neįgalieji ir vaikai, kuriems dar labiau pasunkės prieinamumas gauti protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto.
Rūmai prašo skubos tvarka sukviesti suinteresuotas puses į pasitarimą, kuriame būtų priimti reikiami susiklosčiusios situacijos sprendimai.
 
Pagarbiai
 
Tarybos pirmininkas                                                                                                          
Alvydas Šeikus
 

Spausdinti

Teisinė informacija

 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-800 pakeitė Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1104 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstė nauja redakcija.
 
 

Spausdinti

Daugiau straipsnių...