J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakeitė 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ bei nustatė, kad  elektroniniu būdu galima pildyti visas privalomas sveikatos statistikos apskaitos ir kitas tipines formas, naudojamas sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau turi būti laikomasi teisės aktuose nustatytų šių formų turinio reikalavimų.
 

Spausdinti

Rūmų narių dėmesiui!

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Taryba 2017 m. gegužės 5 d. Tarybos nutarimu Nr. 17/TN-37)panaikino mokestį už Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo ir profesinės praktikos deklaracijos tvirtinimą (toliau – Deklaracija) asmeniui, norinčiam verstis asmens sveikatos priežiūros praktika. Nuo deklaracijos mokesčio atleisti visi Rūmų nariai, kurių deklaracijos data (skaičiuojama lygiai kas 5 metai nuo licencijos išdavimo datos) yra nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Spausdinti

LR odontologų rūmai dalyvauja LR ūkio ministerijos projekte "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas"

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), kaip institucija formuojanti verslo priežiūros politiką ir organizuojanti jos įgyvendinimą Lietuvoje, siekdama didinti verslo priežiūros sistemos efektyvumą, įgyvendina projektą Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0001 "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas", kuriame dalyvauja ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmai ". Šio projekto veikla Ūkio ministerija siekia sukurti prielaidas įvertinti teisės normų saugomų vertybių apsaugos užtikrinimo pažangą, priežiūros institucijų vykdomos priežiūrinės veiklos sukeliamą naštą ūkio subjektams ir priežiūros institucijų vykdomai priežiūrinei veiklai reikalingus išteklius. 

Plačiau ...

Spausdinti

DĖL INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ŽMONIŲ APSINUODIJIMAIS, KAUPIMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PASIKEITIMO

              Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) informuoja, kad nuo 2017 m. liepos 18 d. įsigaliojo Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais, kaupimo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-597 „Dėl Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais, kaupimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nauja redakcija.

Plačiau ...

Spausdinti

Daugiau straipsnių...