Versija neįgaliesiems:  
   
                     
 J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510
  • Lietuvos odontologų bendruomenė išrinko naują Tarybą, Garbės teismą ir Revizijos komisiją

    Š.m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu svarstyti Rūmų veiklos klausimai ir organizuoti Rūmų valdymo organų rinkimai.
     
Primename, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos Odontologų rūmams privalo pateikti galiojančio civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo poliso kopiją (privalomojo ir (ar) savanoriškojo). Siųsti e. paštu licencija@odontologurumai.lt

Teisinė informacija

Radiacinės saugos centro direktorius pakeitė 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“.
 

Spausdinti

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakeitė Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Spausdinti

Odontologų rūmų Kauno teritorinio skyriaus konferencija

 
 Š.m. gruodžio 3 dieną Odontologų rūmų Kauno teritorinis skyrius kolegas pakvietė į konferenciją, skirtą naujienoms odontologijoje. Konferencijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas burnos ligų profilaktikai taip pat išskirtiniams atvejams endodontologijoje bei vaikų odontologijoje.

Plačiau ...

Spausdinti

"Dantukų klubas"

 
Jau dešimtus metus iš eilės parodoje „Vaikų šalis“ gydytojai odontologai ir odontologijos studijų programos studentai vykdo edukacinę veiklą "Dantukų klube". Šiais metais taip pat buvo pristatyta ir nauja iniciatyva „Saldumynai šeštadieniais“. Iniciatyvos tikslas - riboti saldumynų vartojimą bei pasinaudoti Skandinavijos šalių praktika, kur daugelyje šeimų ir vaikų ugdymo įstaigų saldumynų vaikams duodama tik vieną dieną per savaitę. Siekiama, kad Lietuvoje kuo daugiau šeimų įsitrauktų į programą ir mažintų cukraus vartojimą.

Plačiau ...

Spausdinti

Daugiau straipsnių...