J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

2017 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdžio Panevėžyje apžvalga

 
Susitikimas su visuomene ir valstybinių institucijų atstovais
 
            Pirmąjį 2017 – ųjų metų išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Panevėžyje LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo padėka gausiai susirinkusiai Rūmų Panevežio teritorinio skyriaus bendruomenei, valstybinių institucijų atstovams.

Plačiau ...

Spausdinti

Įsigalioja EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/852 2017 m. gegužės 17 d. dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008

Odontologinėms klinikoms aktualu:
 
10 straipsnis Dantų amalgama
 
1.Nuo 2019 m. sausio 1 d. dantų amalgamos turi būti naudojamos tik iš anksto paruoštose dozuotose kapsulėse. Odontologams draudžiama naudoti į vienkartines kapsules nesupakuotą gyvsidabrį.
 2.Nuo 2018 m. liepos 1 d. dantų amalgamos nenaudojamos pieniniams dantims gydyti, vaikų iki 15 metų, nėščiųjų ar krūtimi maitinančių moterų dantims gydyti, išskyrus tuos atvejus, kai, odontologo nuomone, tai griežtai būtina dėl specialių paciento medicininių poreikių.
 3.Iki 2019 m. liepos 1 d. kiekviena valstybė narė parengia nacionalinį planą dėl priemonių, kurias ji ketina taikyti siekdama palaipsniui mažinti dantų amalgamų naudojimą. Valstybės narės internete viešai paskelbia savo nacionalinius planus ir perduoda juos Komisijai per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo dienos.
4.Nuo 2019 m. sausio 1 d. odontologijos įstaigų, kuriose naudojamos arba pašalinamos dantų amalgamos užpildai arba tokių užpildų turintys dantys, operatoriai užtikrina, kad jų įstaigose būtų įrengti amalgamos separatoriai amalgamos dalelėms sulaikyti ir surinkti, įskaitant panaudotame vandenyje esančias daleles.

Plačiau ...

Spausdinti

Odontologų rūmų Kauno teritorinio skyriaus konferencija „Odontologijos naujienos“

 
Š.m. spalio 7 dieną Odontologų rūmų Kauno teritorinis skyrius pakvietė kolegas į konferenciją „Odontologijos naujienos“, kurios metu buvo išklausyti aktualūs pranešimai.
 
Kauno NVSC Visuomenės Sveikatos Saugos kontrolės skyriaus lektorė Inga Šinickienė savo pranešime aptarė dažniausiai nustatomus pažeidimus odontologiniuose kabinetuose, atliekant valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Lektorė taip pat akcentavo infekcijų kontrolės dontologinės priežiūros įstaigose reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus bei taikomą administracinę atsakomybę už patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

Plačiau ...

Spausdinti

Susitikimas dėl gydytojo odontologo padėjėjo normos papildymo

Š.m. spalio 5 d. LR odontologų rūmuose susirinko gydytojo odontologo padėjėjo normą MN 24:2017 rengusi darbo grupė, kuriai vadovavo Tarybos narė V. Gailienė. Į pasitarimą buvo pakviestos LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistė V. Buzytė bei Rūmų Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė. Susitikime dalyvavo Odontologų rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus bei jo pavaduotoja R. Adomaitienė. 
Svarbiausias susitikimo tikslas - ieškoti sprendimų, kaip patenkinti gydytojo odontologo padėjėjų poreikį darbo rinkoje. 

Plačiau ...

Spausdinti

Daugiau straipsnių...