J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Sveikiname apgynus disertaciją

Nuoširdžiai sveikiname Rūmų narę gydytoją odontologę, gydytoją vaikų odontologę Miglę Žemaitienę (disertac. tema: "Lietuvos moksleivių dantų ėduonies paplitimas, intensyvumas ir elgesio bei biologinių rizikos indikatorių analizė vėlyvosios paauglystės laikotarpiu") apgynus disertaciją daktaro laipsniui gauti.
 
Linkime sėkmės tolimesnėje mokslinėje veikloje!

Spausdinti

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, papildant jį Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašu bei Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašu, kuriuo sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, nustatoma 38 valandų darbo laiko norma per savaitę, išskyrus sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius skubiąją medicinos pagalbą, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą, sveikatos priežiūros specialistus, turinčius privalomą atitinkamos veiklos licenciją ir atliekančius chirurgines operacijas ar dalyvaujančius jas atliekant, kai tai yra pagrindinė jų funkcija pagal pareigybės aprašymą bei sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius asmens sveikatos priežiūros įstaigose su pacientais, kuriems taikoma priverstinė hospitalizacija, priverstinė diagnostika ar priverstinio gydymo priemonės, arba laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir tarnybose, esančiose pataisos įstaigose ir areštinėse, kuriems nustatoma 37 valandų darbo laiko norma per savaitę.
 

Spausdinti

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakeitė Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeičiant balų, skiriamų dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimui iš PSDF biudžeto, skaičių.
 

Spausdinti

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtino „Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašą“ ir kt.

Plačiau ...

Spausdinti

Daugiau straipsnių...