J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Europos odontologų taryba posėdžiavo Maltoje

2017 m. Gegužės 26̶ 27 dienomis Europos  šalių-narių atstovai ir stebėtojai susitiko Maltos sostinėje Valetoje vykusiame Europos odontologų tarybos (Council of European Dentists-CED) Generaliniame posėdyje, rengiamame dukart per metus, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos narė E. Guzaitiene. Posėdžiui vadovavo CED prezidentas  dr. Marco Landi. Renginio šeimininkai buvo Maltos odontologų asociacija. Šis susitikimas įsiliejo į ES Tarybai pirmininkaujančios Maltos renginių kontekstą.

Plačiau ...

Spausdinti

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai!

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakeitė Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8359003fba11e7b66ae890e1368363

Spausdinti

Daugiau straipsnių...