J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Radiacinės saugos centro informacija

Teikiame Lietuvos Respublikos odontologų rūmų prašomą informaciją, susijusią su 2016 m. Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) vykdyta valstybine radiacinės saugos priežiūra.
 
2016 m. patikrinti 386 odontologijos praktika besiverčiantys ūkio subjektai, kuriuose atlikti 394 radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai.
Pažeidimai nustatyti 99 ūkio subjektuose (25 proc. patikrintų):
·   neatnaujinti dokumentai: darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų programa, veiklos kokybės laidavimo programa,  atsakingo už radiacinę saugą asmens pareigybės aprašas, B kategorijos darbuotojų sąrašas, radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planas (45 atvejai);
·   nepraeiti periodiniai radiacinės saugos mokymai (41 atvejis);
·   laiku nepranešta apie pasikeitusias licencijavimo sąlygas (20 atvejų);
·   duomenys apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir su jais dirbančius darbuotojus nepateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui (19 atvejų);
·   kontroliuojamosios zonos ribos ir/ar dantų rentgeno aparatų gaubės nepažymėtos jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu (5 atvejai);
·   neatlikta periodinė dantų rentgeno aparatų techninė priežiūra, neatnaujinta sutartis dėl techninės priežiūros vykdymo (2 atvejai).
Įvertinant pažeidimų mastą, matyti, kad 2016 m. nustatyta mažiau pažeidimų nei ankstesniais metais, tačiau 3 ūkio subjektams, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį, taikyta administracinė atsakomybė ir kitos poveikio priemonės už radiacinės saugos reikalavimų pažeidimus:
·   už tai, kad gavus dantų rentgeno aparatą laiku nebuvo pateiktas prašymas RSC pakeisti licencijos priedą ir nepateikti duomenys Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui paskirta bauda UAB „Maxilė“ vadovui, sustabdytas darbas su dantų rentgeno aparatu, jis užplombuotas;
·   už neatliktą periodinę dantų rentgeno aparato techninę priežiūrą paskirta bauda Almos Bernackienės stomatologinio kabineto savininkei;
·   už tai, kad įstaigos vadovei tapus atsakinga už radiacinę saugą nepranešta RSC, neteikti metinės inventorizacijos duomenys, neatnaujintas B kategorijos darbuotojų sąrašas, neužtikrinta, kad įstaigos darbuotojai laiku būtų nukreipti į periodinius radiacinės saugos mokymus paskirta bauda UAB „Sostinės implantologijos centras“ vadovei.
Atkreipiame dėmesį, kad per 2017 m. I ketvirtį 6 ūkio subjektams taikyta administracinė atsakomybė ir kitos poveikio priemonės už įvairius radiacinės saugos reikalavimų pažeidimus:
·   už neatliktą periodinę dantų rentgeno aparatų techninę priežiūrą paskirtos baudos UAB „Tinas“ ir UAB „Saulėtekio klinika“ vadovams;
·   už laiku neatnaujintus ir nepateiktus dokumentus, siekiant gauti teisę darbui su dantų rentgeno aparatais paskirtos baudos UAB „Dentanas“ ir UAB „Baldentas“ vadovams, sustabdytas darbas su dantų rentgeno aparatais, jie užplombuoti;
·   už tai, kad pakeitus dantų rentgeno aparato vamzdį nebuvo atlikti darbo vietų dozimetriniai matavimai, kokybės kontrolės bandymai, laiku nepranešta RSC paskirta bauda UAB „Tavo šypsena“ vadovei, sustabdytas darbas su dantų rentgeno aparatu, jis užplombuotas;
·   už nepateiktą informaciją RSC apie parduotą dantų rentgeno aparatą paskirta bauda UAB ESTETINĖS ODONTOLOGIJOS KLINIKA vadovei.
 

Spausdinti

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.