Palangos g. 2-7, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

COVID-19 Dažniausiai užduodami klausimai

 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Jums pateikia odontologų bendruomenės dažniausiai užduodamus klausimus, susijusios su koronavirusu (COVID-19). Ši informacija bus nuolat atnaujinama ir papildoma.
 
Jeigu turite klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų, susiduriate su problemomis visada galite kreiptis į LR odontologų rūmus el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Atsakymus visada padės rasti Odontologų rūmų administracija.
 
________________________________________________________________________________
 
Kokios įmonės gali gauti subsidijas darbo užmokesčiui kompensuoti? Kas, darbuotojas ar įmonė, gauna subsidijas?
 
Visos įmonės, kurios yra išleidusios savo darbuotojus (visus ar dalį) į prastovą ar dalinę prastovą, gali kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl subsidijų darbo užmokesčiui kompensuoti.
Subsidijas už prastovą gauna darbdavys, o ne darbuotojas, paskelbęs prastovą savo darbuotojams. Šia parama kompensuojama dalis darbdavio išlaidų atlyginimams mokėti.
________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
 
_______________________________________________________________________________
 
Kokias apsaugos priemones naudoti atliekant būtinąją medicinos pagalbą odontologijoje?
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 rekomendavovisiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos vadovams, sprendžiant klausimus, susijusius su asmeninės apsaugos priemonių naudojimu ir poreikio planavimu, vadovautis saugumo lygiais.
Sprendimu rekomenduojama skubias odontologines paslaugas teikiantiems specialistams, kai yra „švarus“ srautas – teikiamos paslaugos pacientams po rūšiavimo (triažo), kuriems nepasireiškia šie simptomai (karščiavimas ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga, vadovautis III-ju saugumo lygiu ir naudoti asmeninės apsaugos priemones:
- respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę (keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), jei yra įrodyta, kad pacientas neserga COVID-19 liga;
- vienkartines medicinines pirštines (keisti po kiekvieno paciento);
- vienkartinį chalatą su neperšlampama prijuoste arba vienkartinį neperšlampamą chalatą;
- veido skydą ar priglundančius prie veido akinius (keisti ar dezinfekuoti po kontakto, t.y. kai užsiteršia, kai teikiamos paslaugos asmeniui, turėjusiam artimą sąlytį su COVID-19 atveju ir neturinčiam kvėpavimo takų infekcijų simptomų);
- vienkartinę chirurginę kepurę.
Tuo atveju, kai teikiamos paslaugos įtariamiems ir patvirtintiems COVID-19 pacientams, vadovautis V-ju saugumo lygiu ir naudoti asmeninės apsaugos priemones:
- respiratorių (FFP3) (po kontakto su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 pacientu liesti išorinės respiratoriaus dalies rankomis negalima);
- vienkartines medicinines pirštines (būtina keisti po kiekvieno paciento);
- vienkartinį ilgą neperšlampamą chalatą ilgomis rankovėmis, arba ilgą vienkartinį chalatą su ilga neperšlampama prijuoste arba kombinezoną;
- visą veidą dengiantį sandarų veido skydą arba sandarius akinius;
- vienkartinę chirurginę kepurę, jei naudojamas ne kombinezonas;
- antbačius arba uždarą avalynę (nusiimama išeinant iš COVID-19 skyriaus, kai nusirengiamos kitos asmeninės apsaugos priemonės).
________________________________________________________________________________
 
Kaip skelbiama prastova?
LR Vyriausybei paskelbus karantiną, prastovą ar dalinę prastovą įsakymu skelbia darbdavys.
 1. Įsakyme nurodoma prastovos priežastis:
 2. Paskelbtas karantinas (2020-03-14 LRV nutarimas Nr. 207);
 3. Ribojama veikla (LRV nutarimas Nr. 207, 3.4.4. p.);
 4. Dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu.
 5. Prastovos teisinis pagrindas- LR darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p.  nuostatos.
 6. Paskelbti prastovą galima darbuotojų grupei arba kiekvienam darbuotojui atskirai.
 7. Nurodyti prastovos laiką. Prastova skelbiama nuo  iki. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pratęsus karantino režimą, paskelbtos prastovos laikas partęsiamas  karantino rėžimo galiojimo laikotarpiu.
 8. Jeigu prastovos paskelbimo dieną  yra darbuotojų, kurie serga ar atostogauja, nurodoma, kad jiems prastova prasideda kitą dieną po ligos ar atostogų.
 9. Prastovos laikotarpiu darbuotojams draudžiama atvykti į darbovietę, nebent yra gautas darbdavio leidimas.
 10. Nurodomas už prastovą mokamas darbo užmokestis. Mokama ne mažiau nei 607 Eur (MMA) per mėnesį už nustatytą visą darbo laiką, ar perskaičiuojamas proporcingai jiems nustatyto darbo sutartyje darbo laikui. Gali būti mokama ir daugiau nei MMA.
 11. Nurodoma kada ir kaip darbuotojai bus informuojami apie prastovos pabaigą ir darbo pradžią. Supažindinimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu ( el. paštu, SMS žinutėmis, Viber, socialinių tinklų platformomis ir pan.).
Su įsakymu darbuotojai supažindinami nuotoliniu būdu, paprašius darbuotojo patvirtinti įsakymo gavimą.
________________________________________________________________________________
 
Kaip forminti darbuotojų nedarbą. Budėti lieka vienas gydytojas, kaip su kitais darbuotojais? 
Atkreipiame dėmesį, kad sprendimus dėl darbo organizavimo klausimų turi priimti įstaigos administracija.
Teikiame Rūmų parengtas rekomendacijas:
 
PRASTOVA:
Nuo šiol darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą ar dalinę prastovą, kai yra paskelbta ekstremali situacija ar karantinas ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo. Tokiu atveju, darbdavys prastovos laikotarpiu turi mokėti darbuotojui ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma ir negali reikalauti iš darbuotojo, kad jis atvyktų į darbą. Darbdaviui, išskyrus darbdavį, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir tvarka.
Dalinė prastova paskelbiama, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama proporcingai.
Paskelbus prastovą,ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo, darbdavys turi informuoti Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) apie prastovos paskelbimą.
Darbdaviai, paskelbę darbuotojams prastovą dėl karantino iki 2020-04-08, ne vėliau kaip per tris darbo dienas turi pranešti VDI apie prastovos paskelbimą darbuotojams.
 
SUBSIDIJOS:
Atitinkant tam tikras sąlygas darbdaviams bus mokamos subsidijos (darbdavio pasirinkimu):
- 70 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (išlaikant ne mažiau 50 procentų darbo vietų bent 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo ekstremalios situacijos ir karantino metu);
-90 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (Išlaikyti ne mažiau 50 procentų darbo vietų bent 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo ekstremalios situacijos ir karantino metu).
 
NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAI:
 Dėl ekstremalios situacijos arba karantino mokykloms ir darželiams užvėrus duris, nedarbingumas ir ligos išmoka galės trukti ilgiau nei 14 kalendorinių dienų – tai yra iki ekstremalios situacijos arba karantino pabaigos. Išmoka siekia 65,94 %. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.
 
KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS - Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 straipsnis.
Jeigu darbuotojai pageidauja ir yra tokia galimybė, galite susitarti su darbuotojais dėl sukauptų kasmetinių atostogų panaudojimo. Darbdaviai taip pat gali suteikti daugiau atostogų dienų, negu darbuotojai yra sukaupę, tačiau tokiu atveju reikia turėti omenyje, kad išskaitų galimybė nusprendus nutraukti darbo santykius yra ribota.
 
NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS – Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnis.
 Darbuotojui paprašius, jam gali būti suteikiamos nemokamos atostogos. Nemokamos atostogos negali būti skiriamos vien darbdavio valia.
________________________________________________________________________________
 
Kokie kompensavimo būdai odontologijos verslui už šį laikotarpį?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, jei odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoje buvo paskelbta prastova, tai atitinkant tam tikras sąlygas darbdaviams bus mokamos subsidijos:
- sektoriuose, kuriuose nustatyti apribojimai – 90% nuo darbuotojo atlyginimo, bet ne daugiau nei 607 Eur (kol baigsis ekstremali padėtis ar karantinas, bet darbdavys privalo išlaikyti darbuotoją dar 3 mėnesius);
- kituose sektoriuose – 60% nuo darbuotojo atlyginimo, bet ne daugiau nei 607 Eur (kol baigsis ekstremali padėtis ar karantinas, bet darbdavys privalo išlaikyti darbuotoją dar 3 mėnesius).
Užimtumo tarnyba pateikė informaciją, kad visoms įmonėms, kurios išleido žmones prastovai, taip pat ir savarankiškai dirbantiems asmenims, teikti paraiškas Užimtumo tarnybai dėl subsidijų bus galima nuo 2020 m. balandžio 5 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-615 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Aprašas), reglamentuojama, kad mokama už Apraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2020  m. kovo 1 d. iki mėnesio, kurį bus atšauktas karantinas, paskutinės dienos, įstaigoms kiekvieną mėnesį mokama 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa, nurodytos metinės sutartinės sumos, numatytos Apraše nurodytoms paslaugoms. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga nurodytu laikotarpiu paslaugų, nurodytų Apraše, suteikia už didesnę sumą nei 1/12 metinės sutartinės sumos, tai mokama už faktiškai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Mokant už paslaugas, suteiktas iki 2020 kovo 1 d. ir nuo kito mėnesio, einančio po karantino atšaukimo mėnesio, pirmosios dienos, Aprašo nuostatos taikomos asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinės sutartinės sumos, neįskaitant karantino laikotarpiu sumokėtos sumos, daliai.
________________________________________________________________________________
 
Prašau patikslinkite informaciją dėl mokėjimų už prastovas?
Nuo šiol darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą ar dalinę prastovą, kai yra paskelbta ekstremali situacija ar karantinas ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo. Tokiu atveju, darbdavys prastovos laikotarpiu turi mokėti darbuotojui ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma ir negali reikalauti iš darbuotojo, kad jis atvyktų į darbą.
Dalinė prastova paskelbiama, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama – kaip už prastovą.
____________________________________________________________________________
 
 


 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.