Palangos g. 2-7, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Narystė Rūmuose

Nuo 2020 m. gegužės 1 dienos narystė Rūmuose tapo neprivaloma ir pasirenkama savanoriškai. Norime Jus informuoti, kad narystė Rūmuose nutraukiama tik pateikus raštišką prašymą, kurio formą galite rasti čia. Jei pageidaujate likti Odontologų rūmų nariu, papildomai nieko daryti nereikia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pareiškus valią nutraukti narystę Rūmuose, vadovaujantis  Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Duomenys bus tvarkomi tik teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Prieš priimdami sprendimą, susipažinkite, ką Jums artimoje ateityje pasiūlys narystė Odontologų rūmuose:
1. Sukaupę didelę patirtį tobulinimo renginių organizavime, galime savo nariams pasiūlyti mažiausią kvalifikacijos tobulinimo renginių, tarp jų ir nuotolinių, kainą, dalį jų - nemokamai.
2. Savo narius – asmenis ir įstaigas:
  • Konsultuosime odontologinės bei burnos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo, dokumentų rengimo ir diegimo, vidaus audito klausimais.
  • Atstovausime institucijose (Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė Ligonių kasa, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir kitose), patikrinimų metu, parengsime atsakymus institucijoms; padėsime licencijų gavimo, keitimo, stabdymo klausimais; paruošime ekspertines išvadas teisinėms institucijoms ir kt
Kas yra narystė Rūmuose?
 
Narystė Rūmuose – tai kiekvieno odontologo geros profesinės praktikos elementas. 
 
Kaip tampama Rūmų nariu?
 
Asmuo ar įstaiga, Rūmų nariu tampa Rūmams ar Rūmų teritorinių skyrių vadovams pateikusi visus tam reikalingus dokumentus ir Rūmų tarybai priėmus sprendimą įrašyti šį asmenį ar įstaigą į Rūmų narių sąrašą.
 
Nario pažymėjimo išdavimo bei jo dokumentų keitimo tvarka:
 
I.     Pažymėjimo išdavimas:
1. Asmuo, ketinantis tapti Rūmų nariu, pateikia:
1.1 nustatytos formos prašymą; (prašymas įrašyti į Rūmų narius
1.2 2 dokumentines nuotraukas 3x4 cm (popieriniame arba elektroniniame formate);
1. 3 sutikimą tvarkyti asmens duomenis (sutikimas)
 
Elektroninio formato nuotraukos reikalavimai:
  • baltas fonas;
  • dydis 3x4 cm;
  • rezoliucija ne mažesnė kaip 300 ppi;
  • JPG formatas
2. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 1 punkte išvardintų dokumentų pateikimo, Taryba priima sprendimą dėl asmens ar įstaigos įrašymo į Rūmų narių sąrašą.
3. Tarybai priėmus sprendimą dėl asmens ar įstaigos įrašymo į Rūmų narių sąrašą, pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų.
 
II.  Pažymėjimo duomenų keitimas:
4. Rūmų narys privalo per 10 dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo tapti Rūmų nariu formoje, pasikeitimą.
5. Jei Rūmų narys keičia savo vardą, pavardę ar profesiją, jis privalo pateikti prašymą pakeisti jo pažymėjimo duomenis.
6. Pažymėjimas gali būti keičiamas ir Rūmų nario prašymu, jei Rūmų narys pažymėjime nori pakeisti savo kontaktinius duomenis ar nuotrauką.
 
III.   Prarasto ar sugadinto pažymėjimo keitimas nauju:
7. Praradus ar sugadinus pažymėjimą, naujas pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų.
8. Rūmų narys privalo pateikti:
        8.1. prašymą pagaminti naują pažymėjimą;
     8.2. 1 dokumentinę nuotrauką 3x4 cm (popieriniame arba elektroniniame formate)
    8.3. Dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už pažymėjimo keitimą (galioja tik Rūmų nario naujo pavyzdžio pažymėjimams, išduotiems nuo 2015 m. gruodžio 22 d.).
 
IV.   Bendrosios pažymėjimo išdavimo sąlygos:
 9. Dokumentai, susiję su pažymėjimo keitimu, pateikiami Rūmams tiesiogiai arba juos siunčiant paštu ar per kurjerio tarnybas.
10. Jei dokumentai pateikiami Rūmams ne asmeniškai, o per įgaliotus atstovus, jie turi pateikti asmens tapatybę ir tinkamą atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
11. Visais atvejais, kai pažymėjimo duomenys yra keičiami ir išduodamas naujas pažymėjimas, nario numeris, kuris kartu yra ir pažymėjimo numeris, išlieka tas pats, išskyrus tuos atvejus, kai pažymėjimo duomenys keičiami Rūmų nariui įgijus kitą profesinę kvalifikaciją.
12. Pažymėjimo išdavimo ir keitimo mokesčius nustato Taryba.
 
DĖMESIO! Pagaminti Rūmų nario pažymėjimi yra perduodami Rūmų teritoriniams skyriams Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose (kontaktai). 
Gyvenantiems Vilniuje Rūmų nario pažymėjimai yra išduodami centrinėje Rūmų būstinėje (Palangos g. 2, Vilnius).
 
Taryba nustato 5,00 eurų (5 Eur 00 ct) mokestį už prarasto ar sugadinto Rūmų nario pažymėjimo išdavimą arba už pažymėjimo keitimą nauju dėl kontaktinių duomenų ar nuotraukos keitimo (galioja tik Rūmų nario naujo pavyzdžio pažymėjimams išduotiems nuo 2015 m. gruodžio 22 d.). Naujiems Rūmų nariams pažymėjimas išduodamas nemokamai. Keičiant seno tipo pažymėjimą nauju, taip pat Rūmų nariui keičiant vardą, pavardę ar profesinę kvalifikaciją, pažymėjimas keičiamas nemokamai.
 
Visus dokumentus prašome siųsti e.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., skambinti: 865201253.

Nario mokestis

Nario mokestis – tai Rūmų visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio įmoka, skirta Rūmų funkcijų įgyvendinimui.
Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas 2016 m. gegužės 27 d. patvirtino Rūmų nario mokesčio dydžius, galiojančius nuo 2017 m. sausio 1d.
 
NARIO MOKESTIS
 iki 2021 m.
nuo 2021 m.
 
 
 
Gydytojas odontologas
58,00 Eur
60,00 Eur
Dantų technikas
43,00 Eur
45,00 Eur
Burnos higienistas
17,00 Eur
20,00 Eur
Gydytojo odontologo padėjėjas
14,00 Eur
10,00 Eur

 

Pirmųjų metų Rūmų nario mokestis absolventams, tais pačiais einamaisiais metais baigusiems studijas ir pateikusiems prašymą tapti Rūmų nariais.
 
ABSOLVENTO NARIO MOKESTIS
 iki 2021 m.
nuo 2021 m.
     
Gydytojas odontologas
29,00 Eur
30,00 Eur
Dantų technikas
22,00 Eur
22,00 Eur
Burnos higienistas
9,00 Eur
10,00 Eur
Gydytojo odontologo padėjėjas
7,00 Eur
5,00 Eur
 
Nario mokestis mokamas kiekvienais metai iki kovo 31 dienos. Tai reiškia, jog nario mokestį už einamuosius metus turite sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 dienos.
 
Nario mokestį galite mokėti mokėjimo pavedimu banke.
 
Mokėdami banke ar elektroniniu bankiniu pavedimu skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite asmens, už kurį mokate, vardą bei pavardę, Rūmų nario pažymėjimo numerį (Nauji nariai privalo nurodyti asmens kodą), taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis. Skiltyje „Gavėjas“ nurodykite:
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
kodas 300038139
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0428 5396
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
 
Nario mokestį nuo 2019 m. sausio 1 d. galite sumokėti tik pavedimu. 
 

Dėl nario mokesčio

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 29 straipsnio nuostatomis iš pajamų atskaitoma stojamųjų narių įnašų suma ir narių mokesčių suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, bei tikslinių nario įmokų suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokami vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.
 
Šio straipsnio nuostatos taikomos tik vienetams, kurie patys yra pelno nesiekiančio vieneto nariai (kai pati įmonė yra narė).
 
Tuo atveju, kai už savo darbuotoją, kuris yra pelno nesiekiančio vieneto narys, nario mokestį sumoka įmonė, tai iki 2009-12-31 d. sumokėtos nario mokesčio sumos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.
 
Nuo 2010-01-01 d., kai už savo darbuotoją nario mokestį sumoka įmonė, šis mokestis yra laikytinas gyventojo natūra gautomis pajamomis ir apmokestinamas visais mokesčiais (pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo mokestis, socialinio draudimo mokestis). Leidžiamais atskaitymais bus pripažįstami – sumokėtas nario mokestis ir priskaičiuotas socialinio draudimo mokestis.
 
Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675 (aktuali redakcija 2010-12-31) 29 straipsnio “Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos” komentaras:
 
„Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi. Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant šiame straipsnyje nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais.“

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.