J. Jasinskio g. 16-201, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Rūmų taryba

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų taryba yra kolegialus Rūmų valdymo organas. Tarybą sudaro 21 narys, iš kurių yra renkamas Rūmų tarybos pirmininkas ir du pirmininko pavaduotojai. Rūmų tarybos įgaliojimų laikas – 4 metai. Rūmų taryba atstovauja Rūmus santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis; valdo Rūmų turtą; priima sprendimus dėl sandorių Rūmų vardu sudarymo; šaukia visuotinį odontologų Rūmų narių susirinkimą ir konferenciją; priima sprendimus dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą ir jį tvarko; tvarko Rūmų garbės narių sąrašą ir sprendžia dėl išbraukimo iš jo; steigia Odontologų licencijavimo, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų akreditavimo ir kitas komisijas, tvirtina jų nuostatus; užtikrina duomenų apie Rūmų veiklą viešumą ir prieinamumą; organizuoja Rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimą, nustato Rūmų narių kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, būdus, lygį, įvertinimą; steigia Rūmų teritorinius skyrius, tvirtina jų nuostatus ir nuostatų pakeitimus; sprendžia drausmės bylų iškėlimą Rūmų nariams, praneša suinteresuotoms institucijoms apie šių bylų sprendimus; vykdo kitas Respublikos odontologų rūmų statute ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurios nepriskirtos visuotinio Rūmų narių susirinkimo kompetencijai.
 
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus
 
Baigė Kauno medicinos institutą
Profesinė kvalifikacija – gyd. odontologas ortopedas
Dirba privačioje klinikoje  
 
 
 

Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. Vilma Brukienė

Baigė Kauno medicinos akademijos Stomatologijos fakultetą
Profesinė kvalifikacija - gydytoja vaikų odontologė
Vilniaus universiteto docentė
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos vaikų odontologijos poskyrio vadovė

Tarybos pirmininko pavaduotoja Rima Adomaitienė
 
Baigė Šiaulių aukštesniąją medicinos mokyklą ir Vilniaus pedagoginį universitetą
Profesinė kvalifikacija - burnos higienistė
Metų burnos higienistė
Rūmų Aprobavimo komisijos narė
Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijos narė
Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos narė
Dirba Panevėžio kolegijoje lektore ir privačiame odontologijos kabinete
 
 

Tarybos narys Vytautas Čeplauskas
Profesinė kvalifikacija – dantų technikas.
 
 
 
 
 
 

Tarybos narė Jurga Glazauskienė

 
  Baigė Šiaulių aukštesniąją medicinos mokyklą.
  Profesinė kvalifikacija - gydytojo odontologo padėjėja.
  Rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus vadybininkė.
  Dirba privačioje odontologinėje klinikoje.
 

Tarybos narė Erminija Guzaitienė
 
Baigė Kauno medicinos instituto Stomatologijos fakultetą
Profesinė kvalifikacija – gydytoja odontologė
Rūmų atstovė tarptautiniams ryšiams
Rūmų Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė
Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos narė
Rūmų Aprobavimo komisijos narė
Dirba privačioje klinikoje
 

Tarybos narys doc. dr. Gintaras Janužis
 
Baigė Kauno medicinos akademijos stomatologijos fakultetą
 
Profesinė kvalifikacija - gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas
Rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos narys
LSMU lektorius, dirba privačioje klinikoje
 
 
 
 
Tarybos narys dr. Povilas Kalesinskas
 
Baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą
Profesinė kvalifikacija – gydytojas odontologas
Rūmų Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos narys
Vilniaus universiteto lektorius
Gydytojų odontologų draugijos vicepirmininkas
 

Tarybos narys Alvydas Kavaliauskas
 
Baigė Kauno Pr. Mažylio medicinos mokyklą
Profesinė kvalifikacija - dantų technikas
Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos narys
Rūmų Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos narys
Lietuvos dantų technikų sąjungos tarybos narys
Privati praktika
 

Tarybos narė Ramunė Kiaunienė
 
Baigė Kauno medicinos instituto Stomatologijos fakultetą
Profesinė kvalifikacija – gydytoja odontologė
Rūmų Kauno teritorinio skyriaus vadovė
Rūmų Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos pirmininkė
Dirba privačioje klinikoje
 

Tarybos narys Sigitas Kriaučiūnas
 
Baigė Kauno Medicinos Instituto Stomatologijos fakultetą
Profesinė kvalifikacija - gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas
Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas
Rūmų Aprobavimo komisijos pirmininkas
Rūmų Viešųjų ryšių komisijos narys
Dirba privačioje klinikoje
 
 

Tarybos narė Santa Miežinienė
 
Baigė Kauno medicinos akademiją
Profesinė kvalifikacija – gydytoja odontologė
Rūmų Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė
Rūmų Viešųjų ryšių komisijos narė
VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika, direktoriaus pavaduotoja odontologijai
Privati praktika
 

Tarybos narė dr. Žana Sakalauskienė
 
Baigė Kauno medicinos institutą
Profesinė kvalifikacija - gydytoja odontologė
Gydytojų odontologų draugijos vicepirmininkė
Dirba Lietuvos sveikatos mokslų universitete lektore ir UAB "Unidentas" direktore
 
 

Tarybos narys dr. Gediminas Skirbutis
 
Baigė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą
Profesinė kvalifikacija - gydytojas odontologas ortopedas
Dirba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektoriumi
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tarybos narė dr. Rasa Račienė
 
Baigė Kauno medicinos instituto stomatologijos fakultetą
Profesinė kvalifikacija - gydytoja vaikų odontologė
Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė
Rūmų Viešųjų ryšių komisijos narė
Dirba VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir privačioje praktikoje
 

Tarybos narys Petras Ralys
 
Baigė tuometinę Kauno Pr. Mažylio medicinos mokyklą
Profesinė kvalifikacija - dantų technikas
Metų dantų technikas
Rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas
Rūmų Norminių aktų rengimo komisijos narys
Vadovauja privačiai klinikai
 

Tarybos narys Žydrūnas Raščius
 
Baigė tuometinę Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą
Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijos narys
Dantų technikų Sąjungos tarybos narys
Vadovauja privačiai laboratorijai
 
 
 

Tarybos narys Paulius Šeikus
 
Baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą
Profesinė kvalifikacija - gydytojas odontologas
Rūmų Aprobavimo komisijos narys
Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos narys
Viešųjų ryšių komisijos narys
Dirba privačioje klinikoje
 

Tarybos narė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė
 
Baigė Kauno medicinos universitetą
Profesinė kvalifikacija - gydytoja endodontologė
2004-2012 m. Rūmų tarybos pirmininkė
Šv. Apolonijos nominantė
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė
Rūmų Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė
Rūmų Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos narė
Nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja
Dirba privačioje klinikoje
 

Tarybos narys Julius Vyšniauskas
 
Baigė Kauno medicinos instituto Stomatologijos fakultetą
Profesinė kvalifikacija – gydytojas odontologas
Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos narys
Rūmų Aprobavimo komisijos narys
Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijos narys
Dirba privačioje klinikoje
 
 
 

Tarybos narė Valė Žemaitė
 
Baigė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą
Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesniosios medicinos mokyklą, burnos higienistės specialybę
Kauno technologijos universitetą, vadybos ir verslo administravimo bakalaurą ir magistrą
Profesinė kvalifikacija - burnos higienistė, gydytojo odontologo padėjėja
Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijos narė
Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos narė
Rūmų Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos narė
Dirba privačioje klinikoje
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.