J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Informuojame

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus 2018 m. sausio 12 d. raštu Nr. (10.1.4.1-302)-10-362, nuo 2019 metų nebus vykdomas formalusis profesinis mokymas pagal Odontologo pagalbininko mokymo programą.

Plačiau ...

Spausdinti

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakeitė 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“.
 
 

Spausdinti

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pakeitė Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112. 
 

Spausdinti

Daugiau straipsnių...