J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Sveikiname

Sveikiname Rūmų tarybos narę Santą Miežinienę, kuri yra išrinkta į Panevėžio miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą, kaip visuomeninės organizacijos narys nuo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų.
Linkime gražių idėjų ir darbų!

Spausdinti

Žiemos speigai neišgąsdino savo profesiją karštai mylinčių odontologijos bendruomenės narių ir svečių – Vilniuje iškilmingai minėta profesinė šventė

Vasario 10 dieną Vilniuje minėta Tarptautinė odontologų diena. Minėjimas pradėtas kunigo R. Gurkšnio aukotomis Mišiomis Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje, kurių metu odontologų bendruomenės nariams linkėta puikios sveikatos, sėkmės darbe ir asmeninės laimės. Pakilią nuotaiką sustiprino bendruomenei profesinės šventės proga dovanotas vargonininko prof. L. Digrio koncertas.

Plačiau ...

Spausdinti

Kauno teritorinio skyriaus tobulinimo renginys ir visuotinis Rūmų narių susirinkimas

Vasario 11 dieną Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kauno teritorinis skyrius pakvietė savo kolegas ne tik į tobulinimosi renginį, bet ir į visuotinį rūmų narių susirinkimą. Visuotinio susirinkimo tikslas buvo išrinkti naują Rūmų Kauno krašto valdybą ir Etikos komisiją naujai ketverių metų kadencijai bei atstovą nuo Kauno krašto į sekančią naują Rūmų tarybą.

Plačiau ...

Spausdinti

Mažinama administracinė našta odontologijos praktika užsiimantiems ūkio subjektams

2011 m. lapkričio mėn. LR sveikatos apsaugos ministrui patvirtinus naujos redakcijos Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentą (toliau – Reglamentas), įsigaliojo naujas odontologijos praktika su dantų rentgeno aparatais užsiimančių ūkio subjektų veiklos patikrinimų dažnumas. Ūkio subjektai, besiverčiantys veikla su dantų rentgeno aparatais, tikrinami 1 kartą per 3 metus. Bet, jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad odontologijos kabinete laikomasi radiacinės saugos reikalavimų, tai, vadovaujantis Odontologijos praktika užsiimančių ūkio subjektų veiklos patikrinimų dažnumo nustatymo kriterijais, patvirtintais Reglamentu, tokį kabinetą numatoma tikrinti po 4 metų.

Plačiau ...

Spausdinti

Daugiau straipsnių...