J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsakydama į  2017-04-07 raštą Nr. 17/01-146 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo buvo prašoma pateikti per 2016 metus  atliktų sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų skaičių ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų atliktų patikrinimų skaičių bei nustatytus pažeidimus, informuoja:
 
Iš viso per 2016 metus Lietuvos mokesčių administratorius atliko  54 kontrolės veiksmus mokesčių mokėtojų, vykdančių žmonių sveikatos priežiūros veiklą, atžvilgiu. Už jų metu nustatytus pažeidimus buvo surašyta 18 administracinių teisės pažeidimų protokolų. Iš minėtų kontrolės veiksmų - 18 buvo atlikta odontologinės praktikos veiklą vykdantiems mokesčių mokėtojams - už nustatytus pažeidimus jiems buvo surašyti 7 administracinių teisės pažeidimų protokolai.
Kontroliuojant odontologijos paslaugas teikiančias įmones, 2016 m. buvo nustatyti šie pažeidimai:
 
–  prekyba ar paslaugos be kasos aparatų ;
–  kasos aparatų eksploatavimo tvarkos pažeidimai (pvz., pacientui išrašytas pinigų priėmimo kvitas be numerio ir nenurodant mokėtojo rekvizitų (vardo ir pavardės);
–apskaitos taisyklių pažeidimai (pvz., bendrovė neturėjo pasitvirtinusi protezų gamyboje sunaudojamų medžiagų normų bei jų gamybai sunaudotų medžiagų apskaitos žiniaraščių, pagamintų protezų apskaitos žiniaraščių, odontologinių medžiagų sandėlio apyvartos žiniaraščių pagal įsigytas medžiagas);
– darbuotojams išmokamas buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas darbo užmokestis, siekiant sumažinti mokėtinas valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, įmokas į Garantinį fondą ir gyventojų pajamų mokesčio sumas bei nelegalus darbas (pvz., nustatyta, jog odontologinės klinikos direktorė susitarė su gyventoja dėl administratorės darbo, tačiau prieš darbo pradžią nesudarė su ja darbo sutarties ir nustatyta tvarka nepranešė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie  to asmens priėmimą į darbą, leisdama klinikoje dirbti nelegalų darbą, o taip pat išmokėjo minėtam asmeniui oficialiai neapskaitytą darbo užmokestį, arba kai kartą į savaitę atvykstančiai į kliniką konsultuoti dėl galimo gydymo bei protezavimo klinikoje neįdarbintai gydytojai buvo kaskart suteikiama darbo vieta, leidžiama naudotis klinikos įranga bei vaistais);
– darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimai (pvz., atrankos būdu patikrinus bendrovės pildomus pacientų įrašus su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais nustatyta, kad nefiksuojamas faktiškai dirbamas darbuotojų darbo laikas);
– neatitikimai dėl neteisingo Pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo (pvz., kuomet įmonės dalis sąnaudų (amortizaciniai atskaitymai veikloje nenaudojamam turtui) nepagrįstai priskirti leidžiamiems atskaitymams, arba pateikdama Metines pelno mokesčio deklaracijas bendrovė neišskyrė neapmokestinamų pajamų už atliktas odontologines paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir joms tenkančių patirtų sąnaudų);
– neteisingai paskirstytos veiklos sąnaudos, tenkančios apmokestinamoms ir neapmokestinamoms pajamoms;
– neatitikimai dėl neteisingo Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo nuostatų taikymo (PVM atskaita veikloje nenaudojamam turtui);
– nustatytas atvejis, kai bendrovė formaliai sudarytomis paskolų sutartimis vieninteliam Bendrovės akcininkui suteikė ne paskolas, o išmokėjo dividendus, siekdama išvengti gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo;
– nustatytas atvejis, kai bendrovė nepateikė deklaracijos apie juridinių asmenų gautas ir suteiktas paskolas fiziniams asmenims, apie atskaitingų asmenų įsiskolinimus, apie juridinių asmenų dalyvių įmokas, apie išmokas užsienio juridiniams asmenims (FR0711 forma).
 
Pažymėtina, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos pasirinkta strategija – savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas ir pagalba mokesčių mokėtojams, siekiant, kad jie patys teisingai, mažiausiomis sąnaudomis apskaičiuotų mokesčius, bei pirmenybės teikimas prevencinėms priemonėms (raginimai, priminimai ir pan.) - reiškia, kad mokestiniai patikrinimai atliekami tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai atsisako savanoriškai pašalinti nurodytus trūkumus, nebendradarbiauja su mokesčių administratoriumi, arba, kai sudėtingais atvejais, teisės aktų pažeidimų nustatymas ir įrodymai reikalauja išsamaus, ilgai trunkančio tyrimo.
 
Kontrolės veiksmams – mokestiniams tyrimams ir patikrinimams - atrenkami mokesčių mokėtojai, kurių rizikingumas įvertinamas kaip didžiausias.
 
Konkrečių mokesčių mokėtojų rizikingumas dėl galimo netinkamo mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių vengimo yra nustatomas, įvertinant mokesčių administratoriaus duomenų bazėse kaupiamą informaciją (mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis, mokesčių mokėtojų registracijos duomenis, informaciją apie ankstesnių kontrolės procedūrų rezultatus, mokesčių mokėjimo duomenis, informaciją apie mokesčių mokėtojų turtą, pajamas ir kt.) bei gaunamą informaciją iš kitų institucijų, juridinių asmenų ir gyventojų gautus pranešimus (raštu, pasitikėjimo telefonu 1882, mobiliąja aplikacija „Pranešk“, elektronine pasitikėjimo linija) apie galimus mokesčių įstatymų bei kitus pažeidimus, taip pat vertinant kitų šalių mokesčių administratorių pateiktą informaciją.

Spausdinti

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.