Protezavimas

Nuo 2009 m. rugsėjo 20 dienos įsigaliojusi nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka pacientams pradžioje, suprantama, dar kelia klausimų, jie prašo paaiškinimų.

 

Norime Jums priminti ir atkreipti dėmesį į keletą esminių dalykų.

Visų pirma, teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius (moterims 60 metų, vyrams - 62,5 metų);
  • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807) 2 straipsnyje;
  • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais asmenys.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į gydytoją odontologą, kuris nustato, ar asmuo atitinka indikacijas kompensuojamajam dantų protezavimui ir pateikia asmeniui išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PASPĮ), prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

  • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas,
  • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

PASPĮ asmenų prašymus registruoja ir pateikia teritorinei ligonių kasai (toliau - TLK).

TLK pagal prašymų užpildymo datą įtraukia į savivaldybės gyventojų laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašą.

Šis sąrašas yra tęstinis ir sudaromas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų - prašymo užpildymo datą.

TLK gyventojus informuoja apie sąrašo numerį, išsiųsdama jiems paštu pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą.

Gavęs teritorinės ligonių kasos pranešimą (1 – ąjį pranešimą), asmuo gali ir nelaukti, kol ateis eilė ir bus pakviestas protezuoti dantis, o už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimokėti pats. Tai galima padaryti asmens pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas.      Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turės pateikti teritorinei ligonių kasai:

  • patvirtintos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas, kuriame turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos;
  •  sąskaitos originalą, kurioje turi būti išskirta suma kompensuotina iš PSDF biudžeto;
  • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos TLK darbuotoja).

Tik atėjus eilei TLK išsiųs asmeniui pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į asmens nurodytą banko sąskaitą.

Asmuo, gavęs pranešimą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (2 – ąjį pranešimą), turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš TLK pranešime nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo. Primename, kad kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų, burnos ertmė turi būti sanuota, paruošta dantų protezavimui.

Asmeniui dėl jo sveikatos būklės ar dėl kitų svarbių priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas vėlesniam laikui. Norėdamas pasinaudoti šia teise, asmuo arba jo atstovas, kreipiasi į TLK ir pateikia prašymą dėl dantų protezavimo paslaugų atidėjimo, gydančio gydytojo išvadą apie asmens sveikatos būklę, trukdančią protezuoti dantis, ir suderina dantų protezavimo paslaugos suteikimo datą.

Asmuo, kuris per tris mėnesius nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo arba nesikreipia į TLK dėl šios paslaugos atidėjimo, yra išbraukiamas iš TLK sąrašo ir praranda teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto.

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.