Narystės kaina

2020 m. rugsėjo 26 d. visuotinio Rūmų narių susirinkimo metu nuspręsta pakeisti narystės įkainius. Tai labiausiai pajus jautriausia odontologų bendruomenės dalis – gydytojo odontologo padėjėjai. Šiai grupei ženkliai sumažinta narystės kaina.

Didelę naudą pajus ir narės Įstaigos. Visuotinio narių susirinkimo metu nuspręsta, kad Įstaigos, kurios 2020 m. tapo Rūmų narėmis, 2021 m. 100 eurų mokesčio mokėti neturės, nes jis galioja tiek 2020-aisiais, tiek 2021-aisiais.

Pritarta ir dar vienam svarbiam pakeitimui. Rūmų nariui (fiziniam asmeniui), turinčiam savo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigą, kurioje dirba ne daugiau kaip vienas odontologijos praktikos arba burnos priežiūros praktikos specialistas, taikomas metinis įstaigos Rūmų nario mokestis ir netaikomas metinis fizinio asmens Rūmų nario mokestis. Įstaigos vadovas turi pateikti Rūmams tai pagrindžiančius dokumentus (laisvos formos pažymą ant įstaigos blanko, patvirtinančią, kad nurodytoje įstaigoje dirba vienas gyd. odontologas / burnos higienistas / dantų technikas, pažyma turi būti patvirtinta įstaigos vadovo parašu). Pažymime, kad lengvata taikoma tik pažymą pateikusiems asmenims.

Primename, kad nario mokestis mokamas kiekvienais metais iki kovo 31 d. Tai reiškia, kad nario mokestį už einamuosius metus reikia sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. Kiek tai kainuoja?

RŪMŲ NARIO MOKESTIS

KAINA

Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaiga

100 eur

Gydytojas odontologas

60 eur

Dantų technikas

45 eur

Burnos higienistas

20 eur

Gydytojo odontologo padėjėjas

10 eur

Tik pateikus dokumentus ir sulaukus specialistės (ar Rūmų darbuotojos) patvirtinimo, galite pervesti nurodytą sumą (prašome nemokėti nepateikus dokumentų).

Pirmųjų metų Rūmų nario mokestis absolventams, tais pačiais einamaisiais metais baigusiems studijas ir pateikusiems prašymą tapti Rūmų nariais, NETAIKOMAS.

Asmenims, kurie buvo išbraukti iš Rūmų narių sąrašo dėl Rūmų narystės mokesčio nemokėjimo, pareiškusiems norą vėl tapti Rūmų nariais, privalu sumokėti dvigubą Rūmų nario mokestį už einamuosius metus (Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, 2020 m. rugsėjo 5 d., Kėdainiai).

Nuo šiol galima tapti ir asocijuotu Rūmų nariu. Asocijuotais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, Rūmų tarybos nutarimu priimti į asocijuotus narius, nevykdantys odontologinės ir (ar) burnos priežiūros praktikos Lietuvos Respublikoje, arba šia praktika, švietimu odontologinės ir (ar) burnos priežiūros praktikos srityje užsiimantys užsienio šalyse. Asocijuoti nariai turi visas Rūmų narių teises, išskyrus tai, kad nutarimų priėmimo ir balsavimo teisės Rūmuose neįgyja bei negali dalyvauti Rūmų organų veikloje. Asocijuotiems nariams taikomas metinis 5 eurų mokestis.


Nuo 2020 m. gegužės 1 d. narystė Rūmuose tapo neprivaloma ir pasirenkama savanoriškai. Vis dėlto pasirinkę būti Rūmų nariais, jausite akivaizdžią naudą.

 • Kiekvienas Rūmų narys laiku gauna kokybišką informaciją, susijusią su vykdoma veikla, visomis informavimo priemonėmis nemokamai.
 • Rūmų nariai turi galimybę gilinti profesines žinias ir ugdyti kompetencijas dalyvaudami Rūmų organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose kelis kartus mažesnėmis kainomis nei ne Rūmų nariai.
 • Rūmai tik savo nariams (asmenims ir įstaigoms) atstovauja valstybinėse, savivaldybės, visuomeninėse, tarptautinėse institucijose bei organizacijose.
 • Asmenys, kurie bus išbraukti iš Rūmų narių sąrašo dėl Rūmų narystės mokesčio nemokėjimo, pareiškę norą vėl tapti Rūmų nariais, privalės sumokėti dvigubą Rūmų nario mokestį už einamuosius metus.
 • Ne Rūmų nariams konsultacijos odontologinės bei burnos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo, dokumentų rengimo ir diegimo, vidaus audito klausimais yra tik mokamos.
 • Ne Rūmų nariams pagalba licencijų gavimo, tikslinimo, galiojimo stabdymo panaikinimo klausimais yra tik mokama.

Prašymo tapti Rūmų nariu formą rasite čia.

Sutikimo tvarkyti asmens duomenis formą rasite čia.

Daugiau informacijos apie narystę Rūmuose – el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba paskambinus tel. +3706 7684925.

Visada vertiname Jūsų pasirinkimą ir laukiame LR odontologų rūmuose.

Narystė Rūmuose

Kas yra narystė Rūmuose?
 
Narystė Rūmuose – tai kiekvieno odontologo geros profesinės praktikos elementas. 
 
Kaip tampama Rūmų nariu?
 
Asmuo ar įstaiga, Rūmų nariu tampa Rūmams ar Rūmų teritorinių skyrių vadovams pateikusi visus tam reikalingus dokumentus ir Rūmų tarybai priėmus sprendimą įrašyti šį asmenį ar įstaigą į Rūmų narių sąrašą.

Prašymo tapti Rūmų nariu formą rasite čia.

Sutikimo tvarkyti asmens duomenis formą rasite čia.

Nario pažymėjimo išdavimo bei jo dokumentų keitimo tvarka:

Elektroninio pažymėjimo išdavimas:

 • Asmuo, ketinantis tapti Rūmų nariu, pateikia:
  • nustatytos formos prašymą;
  • 1 dokumentinę nuotrauką (popieriniame arba elektroniniame formate).
 • Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 1 punkte išvardintų dokumentų pateikimo, Taryba priima sprendimą dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą.
 • Tarybai priėmus sprendimą dėl asmens įrašymo į Rūmų narių sąrašą, per 10 darbo dienų išduodamas elektroninis Rūmų nario pažymėjimas.

E-pažymėjimo duomenų keitimas:

 • Rūmų narys privalo per 10 dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo tapti Rūmų nariu formoje, pasikeitimą.
 • Jei Rūmų narys keičia savo vardą, pavardę ar profesiją, jis privalo pateikti prašymą pakeisti jo e-pažymėjimo duomenis. Įsitikinus duomenų tikslinimo reikalingumu ir vadovaujantis VASPVT, Gyventojų ir kt. valstybinių registrų ar informacinių sistemų duomenimis, Rūmų nario duomenys gali būti pakeisti automatiškai be atskiro Rūmų nario prašymo.

Bendrosios e-pažymėjimo išdavimo sąlygos:

 • Dokumentai, susiję su e-pažymėjimo keitimu, pateikiami Rūmams tiesiogiai arba juos siunčiant paštu, el. ryšio priemonėmis ar per kurjerio tarnybas.
 • Jei dokumentai pateikiami Rūmams ne asmeniškai, o per įgaliotus atstovus, jie turi pateikti asmens tapatybę ir tinkamą atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
 • Visais atvejais, kai e-pažymėjimo duomenys yra keičiami ir išduodamas naujas e-pažymėjimas, nario numeris, kuris kartu yra ir Pažymėjimo numeris, išlieka tas pats, išskyrus tuos atvejus, kai e-pažymėjimo duomenys keičiami Rūmų nariui įgijus kitą profesinę kvalifikaciją.
 • E-pažymėjimo išdavimo ir keitimo mokesčius nustato Taryba.

Nuo šiol išduodamas TIK elektroninis Rūmų nario pažymėjimas. Elektroninis pažymėjimas išduodamas NEMOKAMAI. Pažymėjimą rasite prisijungę prie Rūmų narių portalo https://nariams.odontologurumai.lt/.

Prašymo patikslinti nario pažymėjimo duomenis formą rasite čia
 
Visus dokumentus prašome siųsti e.paštu el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba paskambinti tel. +3706 7684925.

Nario mokestis

Nario mokestis – tai Rūmų visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio įmoka, skirta Rūmų funkcijų įgyvendinimui.
Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas 2016 m. gegužės 27 d. patvirtino Rūmų nario mokesčio dydžius, galiojančius nuo 2017 m. sausio 1d.
 
NARIO MOKESTIS
 iki 2021 m.
nuo 2021 m.
 
 
 
Gydytojas odontologas
58,00 Eur
60,00 Eur
Dantų technikas
43,00 Eur
45,00 Eur
Burnos higienistas
17,00 Eur
20,00 Eur
Gydytojo odontologo padėjėjas
14,00 Eur
10,00 Eur

 

Pirmųjų metų Rūmų nario mokestis absolventams, tais pačiais einamaisiais metais baigusiems studijas ir pateikusiems prašymą tapti Rūmų nariais, NETAIKOMAS.
 
Nario mokestis mokamas kiekvienais metai iki kovo 31 dienos. Tai reiškia, jog nario mokestį už einamuosius metus turite sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 dienos.
 
Nario mokestį galite mokėti mokėjimo pavedimu banke.
 
Mokėdami banke ar elektroniniu bankiniu pavedimu skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite asmens, už kurį mokate, vardą bei pavardę, Rūmų nario pažymėjimo numerį (Nauji nariai privalo nurodyti asmens kodą), taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis. Skiltyje „Gavėjas“ nurodykite:
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
kodas 300038139
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0428 5396
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
 
Nario mokestį nuo 2019 m. sausio 1 d. galite sumokėti tik pavedimu. 
 

Dėl nario mokesčio

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 29 straipsnio nuostatomis iš pajamų atskaitoma stojamųjų narių įnašų suma ir narių mokesčių suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, bei tikslinių nario įmokų suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokami vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.
 
Šio straipsnio nuostatos taikomos tik vienetams, kurie patys yra pelno nesiekiančio vieneto nariai (kai pati įmonė yra narė).
 
Tuo atveju, kai už savo darbuotoją, kuris yra pelno nesiekiančio vieneto narys, nario mokestį sumoka įmonė, tai iki 2009-12-31 d. sumokėtos nario mokesčio sumos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.
 
Nuo 2010-01-01 d., kai už savo darbuotoją nario mokestį sumoka įmonė, šis mokestis yra laikytinas gyventojo natūra gautomis pajamomis ir apmokestinamas visais mokesčiais (pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo mokestis, socialinio draudimo mokestis). Leidžiamais atskaitymais bus pripažįstami – sumokėtas nario mokestis ir priskaičiuotas socialinio draudimo mokestis.
 
Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675 (aktuali redakcija 2010-12-31) 29 straipsnio “Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos” komentaras:
 
„Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi. Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant šiame straipsnyje nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais.“

Nuo 2020 m. gegužės 1 dienos narystė Rūmuose tapo neprivaloma ir pasirenkama savanoriškai. Norime Jus informuoti, kad narystė Rūmuose nutraukiama tik pateikus raštišką prašymą, kurio formą galite rasti čia. Jei pageidaujate likti Odontologų rūmų nariu, papildomai nieko daryti nereikia.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pareiškus valią nutraukti narystę Rūmuose, vadovaujantis  Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Duomenys bus tvarkomi tik teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Prieš priimdami sprendimą, susipažinkite, ką Jums artimoje ateityje pasiūlys narystė Odontologų rūmuose:
1. Sukaupę didelę patirtį tobulinimo renginių organizavime, galime savo nariams pasiūlyti mažiausią kvalifikacijos tobulinimo renginių, tarp jų ir nuotolinių, kainą, dalį jų - nemokamai.
2. Savo narius – asmenis ir įstaigas:
 • Konsultuosime odontologinės bei burnos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo, dokumentų rengimo ir diegimo, vidaus audito klausimais.
 • Atstovausime institucijose (Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė Ligonių kasa, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir kitose), patikrinimų metu, parengsime atsakymus institucijoms; padėsime licencijų gavimo, keitimo, stabdymo klausimais; paruošime ekspertines išvadas teisinėms institucijoms ir kt

Tobulinimasis

2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus naujiems reikalavimams profesinės kvalifikacijos tobulinimui, teikiame Jums profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomomis temomis/tikslinėmis programomis bei valandomis suvestinę.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad licencijų turėtojai, kuriems reikės deklaruotis nuo 2022-05-01, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai turės pateikti ir dokumentus, patvirtinančius šių naujų privalomų tikslinių programų baigimą.

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIVALOMOMIS TEMOMIS/TIKSLINĖMIS PROGRAMOMIS SUVESTINĖ

Gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams:

Privalomos temos ir tikslinės programos*

Valandų skaičius

Profesinė etika

2

Burnos ligų profilaktika

2

Pirmoji medicinos pagalba*

8

Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas*

6

*Deklaruojantis nuo 2022-05-01

Burnos priežiūros specialistams:

Privalomos temos ir tikslinės programos*

Valandų skaičius

Profesinė etika

2

Burnos ligų profilaktika

2

Infekcijų kontrolė

2

Pirmoji medicinos pagalba*

8

*Deklaruojantis nuo 2022-05-01

Odontologų rūmų organizuojami tobulinimosi renginiai yra reglamentuojami pagal Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi renginių vertinimo tvarkos aprašą: https://bit.ly/3UOCpls

Išsamiai susipažinti su teisės aktais galite čia:

2020 m. balandžio 9 d. SAM įsakymas Nr. V-791 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-11-01 )

2020 m. spalio 30 d. SAM įsakymas Nr. V-2446

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.