Misija ir vizija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ MISIJA, VIZIJA, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vienija gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus bei įgyvendina jų savivaldą. Rūmų funkcijas, valdymo, veiklos ypatumus apibrėžia ir nustato Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutas.

MISIJA – vienyti ir atstovauti Rūmų nariams vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, rūpintis odontologinės veiklos plėtra ir pažanga.

VIZIJA – tapti lygiaverčiu partneriu valstybės institucijoms ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, sprendžiant odontologinės veiklos organizavimo ir reglamentavimo klausimus, formuojant nacionalinę politiką šioje srityje. Savo veikla įgyti analogiškų organizacijų Europoje turimas kompetencijas.

Uždaviniai ir funkcijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutu, svarbiausi Rūmų uždaviniai, funkcijos ir teisės yra šie:

 

RŪMŲ UŽDAVINIAI:

 • įgyvendinti odontologų savivaldą ir koordinuoti jos veiklą;
 • vykdyti strateginius sveikatos sistemos odontologinės priežiūros (pagalbos) uždavinius;
 • rūpintis odontologinės veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų švietimu, odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinos kultūra;
 • rengti teisės aktų projektus gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų ir burnos priežiūros specialistų veiklos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) klausimais ir teikti juos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai;

RŪMŲ FUNKCIJOS:

 • prižiūrėti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto;
 • kartu su kolegijomis spręsti burnos priežiūros specialistų formalaus švietimo klausimus;
 • spręsti odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalaus švietimo klausimus;
 • organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statute numatytas funkcijas.
 

RŪMAI TURI TEISĘ:

 • atstovauti savo narių interesams valstybės bei savivaldybių institucijose sprendžiant odontologinės veiklos organizavimo, finansavimo, kainodaros ir kitus klausimus;
 • organizuoti kursus, seminarus ir kitus odontologų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginius;
 • plėtoti ir remti prioritetines odontologijos mokslo kryptis, tirti gydytojų odontologų paklausą, dalyvauti rengiant švietimo įstaigų odontologų studijų programas;
 • kitas teisės aktų, Asociacijų įstatymo ir Rūmų statuto nustatytas teises. 
PLANAI:

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.