2023 m. lapkričio 10 d. Tarybos posėdžio apžvalga

2023 m. lapkričio 10 d. Rūmų taryba susirinko į posėdį Vilniuje.

Posėdžiui vadovavo Tarybos pirmininkė prof. dr. V. Brukienė, jame dalyvavo 19 asmenų, iš jų 12 Tarybos narių, Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė A. Gerliakienė, Šiaulių teritorinio skyriaus vadovė J. Zakarevičiūtė, Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas, Garbės teismo pirmininkas R. Abunevičius, atsakingoji sekretorė J. Baltūsienė, specialistas viešiesiems ryšiams M. Salys, vyr. teisininkė V. Tarasevičienė.

Posėdžio metu pristatyta nauja kvalifikacijos tobulinimo tvarka, kuri įsigalios nuo šių metų gruodžio 1 dienos. Svarbu paminėti, kad buvo atsižvelgta į Rūmų teiktą siūlymą, jog tobulinimas, įgytas iki naujosios tvarkos įsigaliojimo, būtų užskaitytas pagal šiuo metu dar galiojančią tvarką.

Pristatytos naujos savišvietos formos – mentorystė ir intervizija, jos negalės viršyti 10 proc. tobulinimosi. Nuo gruodžio medicinos normos rengimas nebebus užskaitomas kaip tobulinimosi valandos asmens sveikatos priežiūros specialistams.

Nauja pareiga įstaigoms parengti specialistų tobulinimosi tvarką – padidina administracinę naštą. Neatsižvelgiant į tai, kiek įstaigoje dirba asmenų, reikia turėti specialistų tobulinimosi tvarką, t.y. ne tik pasirengti tobulinimosi planą, bet ir paskirti atsakingus asmenis, suplanuoti tobulinimą einamiesiems ir ateinantiems metams, skirti lėšas, numatyti specialistų atsakomybes ir vykdyti apskaitą bei stebėseną. Dar spalio mėnesio pradžioje buvo parengtas ir išsiųstas bendras Odontologų rūmų raštas su kitomis medikų organizacijomis (Lietuvos medikų sąjūdžiu, Gydytojų odontologų draugija, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga ir Lietuvos šeimos gydytojų kolegija), kuriuo prašoma diferencijuoti pareigą įstaigoms pasirengti įstaigos specialistų tobulinimo tvarką, atsižvelgiant į juose dirbančių specialistų skaičių, taip pat keisti diskriminuojančias nuostatas dėl sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ne valstybės ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigose, o privačiose gydymo įstaigose, bei pakartotinai siūlytas įvesti „mediko krepšelis“. Lapkričio pradžioje vykusio susitikimo metu su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais tobulinimo tvarkos klausimas buvo iškeltas pakartotinai, ministerijos atstovai pritarė, kad galimas reikalavimų diferencijavimas pagal įstaigos dydį bei pažadėjo apsvarstyti ir inicijuoti pakeisti nustatytą pareigą.

Vėliau aptartas viešojo administravimo grąžinimo Rūmams klausimas.

Rūmų Tarybos posėdžio metu aptarta pajamų ir išlaidų sąmata 2024 metams. Projektas kol kas grąžintas tobulinti, jis bus vėl pristatytas artimiausio posėdžio metu.

Odontologų rūmai gavo kreipimąsi dėl kompiuterinių tomografijų aprašymo, kuriuo keliamas klausimas, kad gydytojai odontologai, nebaigę atitinkamų kursų, negali jų aprašyti, o kiekviena kompiuterinė tomografija turi būti ne tik atlikta, bet ir įvertinta bei aprašyta gydytojo radiologo. Taryba, padiskutavusi šiuo klausimu, priėjo išvadą, jog gydytojo odontologo kompetencija yra apibrėžta gydytojo odontologo normoje ir pagal ją gydytojas odontologas negali vertinti ir diagnozuoti ne jo kompetencijai priskirtų ligų, kurias galima nustatyti atlikus kompiuterinę tomografiją.

Neseniai į Rūmus kreipėsi ir Sveikatos apsaugos ministerija su prašymu skubiai, iki gruodžio 31 d., įtraukti dantų formulę į E.sveikatą. Rūmų pozicija šiuo klausimu yra tokia, kad reikia ne skubiai, o gerai atlikti darbą ir į E.sveikatą įdiegti tokią dantų formulę, kuria odontologai galėtų patogiai naudotis ilgesnį laiką. Sudaryta darbo grupė, kuri pirmiausiai pateiks dantų formulės turinį, o tada bus pateiktas galutinis variantas, kuris į E.sveikatą būtų įtraukiamas kaip atskira forma – Odontologo įrašai.

Pristatytas Žandikaulių osteonekrozės valdymo rekomendacijų projektas. Dėl jo žadama kreiptis į Lietuvos periodontologų ir Lietuvos veido ir žandikaulių bei burnos chirurgų draugijas su prašymu įvertinti rekomendacijas ir pateikti savo nuomonę ar pastabas iki šių metų pabaigos.

Vėliau buvo aptarti pastaruoju metu Odontologų rūmų organizuota tarptautinė apskritojo stalo konferencija „Mobilioji odontologija: poreikiai, iššūkiai ir galimybės“, taip pat kitų metų vasarį vyksiančios Tarptautinės odontologų dienos minėjimo parengiamieji darbai. Taip pat aptartos ir kitąmet planuojamos burnos sveikatos profilaktikos programos, kurias vykdys Odontologų rūmai.

Galiausiai nutarta įrašyti į Rūmų narių sąrašą 65 fizinius asmenis ir 4 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigą.

Paskutinis šių metų Tarybos posėdis vyks gruodžio 8 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.