103 – iasis FDI (World Dental Federation) pasaulinis kongresas

 
Šių metų rugsėjo 22 – 25 dienomis Bankoko (Tailandas) Tarptautiniame Prekybos ir Parodų centre įvyko kasmetinis 103 – iasis FDI World Dental Federation pasaulinis kongresas, kurio tema buvo „Odontologija 21-ajame amžiuje“. Šiuometinis kongresas buvo pripažintas didžiausiu visoje FDI istorijoje pranešėjų skaičiumi: savo pranešimus pristatė 150 aukščiausios kvalifikacijos pranešėjų iš visų pasaulio šalių. Kongreso dalyviai turėjo galimybę rinktis iš 90-ties įvairiausių mokslinių sesijų, buvo pristatyta 500 stendinių pranešimų.
 
FDI kongresas – visuotinai pripažintas kaip pasaulinė odontologų tobulinimosi, komunikacijos,  odontologijos mokslo ir praktikos vystymo platforma. Šiuometinis organizacinis komitetas užtikrino, kad šis kongresas taptų produktyviu ir įsimenančiu įvykiu visiems dalyvavusiesiems.
Reikia pažymėti, kad tiek FDI prezidentė Dr. Tin Chun Wong, tiek FDI vykdantysis direktorius Enzo Bondioni savo kalbose atskirą dėmesį skyrė Pasaulinei burnos sveikatos dienai, kuri štai jau keletą metų yra minima kovo 20 d. ir prie kurios organizavimo kasmet prisideda ir LR Odontologų rūmai. Pasaulinės burnos sveikatos dienos minėjimas įgauna vis didesnį pagreitį, didelės sėkmės jis susilaukė ir 2015 metais, įsijungiant vis daugiau šalių, odontologų asociacijų bei odontologijos specialybės studentų asociacijų. FDI vykdantysis direktorius pabrėžė, kad 2015 metais įvairios akcijos Burnos sveikatos dieną pasiekė daugiau nei 26 milijonus žmonių visuose pasaulio kampeliuose.
 
Ypatingas dėmesys dabartinėje FDI veikloje skiriamas strategijos Afrikos kontinente vystymui ir vykdymui. Generalinės Asamblėjos metu buvo pristatyta, kas nuveikta po Keiptauno deklaracijos paskelbimo, kurioje numatyta gerinti šio regiono strategiją visuomenės burnos sveikatos politikos formavime, vystyti lyderiavimo ir vadybos įgūdžius, gerinti nacionalinių odontologų asociacijų tarpusavio komunikaciją ir informacijos sklaidą.
 
Paminėtina, kad stambiosios burnos sveikatos srityje dirbančios privačios kompanijos taip pat aktyviai dalyvauja FDI veikloje burnos sveikatos gerinimo srityje. Kongreso metu pristatytos Unilever, Colgate, Ivoclar, GC kompanijų partnerystės bei projektai vaikų ir senyvo amžiaus populiacijose, o taip pat socialinės atskirties grupėse.
 
Nuolatinis tobulinimasis yra vienas svarbiausių odontologo profesijos aspektų. Tai pripažindama ir deklaruodama, FDI rūpinasi, kad naujausios įrodymais pagrįstos teorinės ir klinikinės žinios pasiektų kiek įmanoma daugiau odontologų. Kiekvienas regionas turi paskirtą direktorių profesinio tobulėjimo programoms vykdyti. Rytų Europos regionui atstovauja profesorius Alexandre Mersel iš Izraelio. Lietuvos delegacijos atstovai kongreso metu asmeniškai susipažino su prof. A.Mersel ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.
 
 
Generalinės asamblėjos metu priimtos naujos ir peržiūrėtos rezoliucijos:
Dėl cukraus maisto produktuose ir dantų ėduonies. Nepakankamas dėmesys yra skiriamas sumažinti cukraus kiekį maisto produktuose dantų ėduonies profilaktikos tikslu. Sveikatinimo pastangos turi būti nukreiptos cukraus kiekiui mityboje mažinti. Rezoliucijoje pristatomos rekomendacijos šiam tikslui pasiekti tiek valstybiniu, tiek ir individualiu lygmeniu.
 
Dėl burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės. Burnos sveikata tampriai susieta su bendrąja žmogaus sveikata ir gyvenimo kokybe. Burnos ligos neigiamai veikia žmogaus savivertę, gerovę bei socialinį aktyvumą. Tokia įtaka bendrai žmogaus gerovei turi būti nuolat vertinama. Vertinimo kriterijai turi būti įtraukiami į burnos sveikatos priežiūros sistemą ir globalinę burnos sveikatos politiką. Burnos sveikatos priežiūros specialistai turi svarbų vaidmenį pacientų ir visos populiacijos gyvenimo kokybės gerinimui.
 
Dėl burnos vėžinių susirgimų (peržiūrėta). Burnos vėžys yra didelė ir dar auganti globalinė visuomenės sveikatos problema. Burnos onkologiniai susirgimai išlieka pagrindine mirtingumo nuo burnos ligų priežastimi visame pasaulyje. Burnos vėžio prevencija, ankstyva diagnostika ir gydymas yra esminiai sergamumo ir mirtingumo nuo šios ligos mažinimo aspektai. Kadangi burnos onkologinių susirgimų priežastys dažnai bendros su kitomis ligomis, labai akcentuojamas bendradarbiavimas su kitais sveikatos priežiūros specialistais.
 
Dėl bazinio odontologų ruošimo (peržiūrėta). Būsimų odontologų ruošimas turi remtis moraliniais, etiniais principais, o taip pat nacionaliniais poreikiais ir įstatymais. Pagrindinė užduotis – paruošti kompetentingą odontologą, kuris geba kritiškai mąstyti, turi būtinus klinikinius įgūdžius ir norą tobulėti bei mokytis visą gyvenimą. Rezoliucijoje pateikiamos savybės ir įgūdžiai, kuriuos turi turėti naujai paruoštas gydytojas odontologas. Tuo tikslu skatinamas universitetų ir nacionalinių odontologų asociacijų bendradarbiavimas tam, kad mokslo pasiekimai būtų perkeliami tiesiogiai į klinikinę praktiką.
 
Dėl pagalbinio personalo odontologo komandoje (peržiūrėta). Odontologas yra atsakingas ne tik už ligų gydymą, bet ir už pagalbą, priežiūrą ir vadovavimą pagalbiniam personalui odontologinėje komandoje. Pastaruoju metu pagalbinio personalo svarba išaugo, ypač tose sveikatos priežiūros sistemose, kur pagalbiniam personalui yra leidžiama atlikti manipuliacijas tiesiogiai pacientui.  Tokiu būdu ši rezoliucija apibrėžia odontologo, kaip odontologinės komandos lyderio, vaidmenį, kuris turi būti atsakingas už nuolatinį personalo tobulinimą odontologinės priežiūros įstaigoje ir už jos ribų tam, kad skatintų ir didintų pagalbinio personalo darbo vertę, švietimo ir prevencijos veikas, sumažintų paties odontologo darbo naštą, kad pastarasis galėtų koncentruotis ties didesnės medicininės vertės procedūromis.
 
Dėl dantų technikų (peržiūrėta).  Bendros praktikos pasikeitimai, technikos progresas bei kintantis požiūros į bendradarbiavimą skatina peržiūrėti gydytojo odontologo ir dantų techniko tarpusavio santykį. Šia rezoliucija FDI išsako savo prieštaravimus, kad bet koks pacientų gydymas būtų atliekamas dantų technikų. FDI pasisako prieš bet kokį ikidiplominį ar podiplominį tobulinimą, suteikiantį teisę dantų technikams įgyti sveikatos priežiūros specialisto statusą. Organizacija įspėja visų šalių valdymo organus apie potencialius pavojus visuomenės sveikatai, suteikus dantų technikams teisę gydyti pacientus. Rezoliucijoje aiškiai apibrėžiamos gydytojo odontologo ir dantų techniko teisės ir pareigos.
 
Dėl FDI vaidmens odontologinėje etikoje.  Odontologija vystosi ir tampa vis sudėtingesne dėl profesijos globalizacijos, pacientų migracijos, naujų „odontologinio turizmo“ galimybių, vis didėjančios pramonės ir trečiųjų šalių įtakos odontologijos praktikai ir mokslui, kintančio gydytojo ir paciento tarpusavio santykio, didėjančio informacijos prieinamumo pacientams, didėjančių estetinių reikalavimų ir t.t. Šie reiškiniai iškelia naujus iššūkius ir problemas odontologinėje etikoje. Ir nors FDI yra paskelbusi įvairių su etika susijusių dokumentų, iki šiol nebuvo dokumento, apibrėžiančio ir apibendrinančio organizacijos vaidmenį odontologinės etikos srityje. Tokiu būdu ši rezoliucija pateikia specifines rekomendacijas etikos aspektų pritaikyme ir vykdyme.
Dėl dantų implantų (peržiūrėta).  Rezoliucijoje pabrėžiama, kad pirmiausiai būtina dėti visas pastangas išsaugoti dantį iki jo rovimo ir implanto sriegimo. Išsamus klinikinis ir radiologinis paciento bendros ir burnos sveikatos ištyrimas, gydymo reikmių ir paciento norų įvertinimas yra kritiškai svarbūs prieš pradedant gydymą. Periodonto audinių ligos ir dantų ėduonis turi būti išgydyti ir kontroliuojami prieš implantų sriegimą.
 
Dėl burnos sveikatos reikšmės sveikam senėjimui (peržiūrėta). Vyresnio amžiaus žmonių ženkliai daugėja dėl pagerėjusios sveikatos priežiūros ir didėjančio išgyvenamumo. Tačiau burnos ligos vis dar labai paplitusios senyvo amžiaus žmonių populiacijoje. Tai lemia blogesnę senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Todėl ši rezoliucija nurodo pagrindinius aspektus burnos sveikatos priežiūroje, į kuriuos turi atsižvelgti nacionalinės valdančiosios institucijos, odontologų asociacijos ir burnos sveikatos priežiūros specialistai senyvo amžiaus žmonių burnos sveikatai užtikrinti.
 
Generalinės asamblėjos Bankoke metu buvo atlikta daug organizacinių darbų: naujojo FDI prezidento Dr. Patrick Hescot inauguracija, naujų organizacijos narių – Gvatemalos, Egipto bei Etiopijos - odontologų profesinių organizacijų priėmimas bei Kubos stomatologų asociacijos narystės atkūrimas. Naująja išrinktąja FDI prezidente tapo Dr. Kathy Kelli š Jungtinių Amerikos Valstijų, anksčiau buvusi FDI iždininke.
Kitas FDI pasaulinis kongresas įvyks 2016 metų rugsėjo 7 – 10 dienomis Poznanėje (Lenkija).
 
Parengė:
LR odontologų rūmų
Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė
doc. dr. Vilma Brukienė
 
LR odontologų rūmų Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus dėkoja LSMU odontologijos fakulteto dekanui prof. habil. dr. Ričardui Kubiliui; Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirminikei, VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto doc. dr. Vilmai Brukienei;Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkui, LSMU Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos studentų mokslinės draugijos vadovui lektoriui dr. Gintarui Janužiui; Rūmų Viešųjų ryšių komisijos pirminikei Violetai Raslanienei aktyviai dalyvavus 103 – iąjame FDI (World Dental Federation) pasauliniame kongrese, už atliktus darbus Rūmų ir Rūmų Tarybos veikloje, siekiant gerinti pacientų burnos sveikatą, vystant savivaldos stiprinimą. Didžiuojuosi, kad žmonės, aukodami savo laiką, skiria jį ne tik nacionalinėms, bet ir pasaulinėms odontologų bendruomenės aktualijoms spręsti.
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.