Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.

                     
 J. Jasinskio g. 16, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510
  • Į pradžią
  • Apie Rūmus
  • Naujienos
  • Įsigalioja EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/852 2017 m. gegužės 17 d. dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008

Įsigalioja EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/852 2017 m. gegužės 17 d. dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008

Odontologinėms klinikoms aktualu:
 
10 straipsnis Dantų amalgama
 
1.Nuo 2019 m. sausio 1 d. dantų amalgamos turi būti naudojamos tik iš anksto paruoštose dozuotose kapsulėse. Odontologams draudžiama naudoti į vienkartines kapsules nesupakuotą gyvsidabrį.
 2.Nuo 2018 m. liepos 1 d. dantų amalgamos nenaudojamos pieniniams dantims gydyti, vaikų iki 15 metų, nėščiųjų ar krūtimi maitinančių moterų dantims gydyti, išskyrus tuos atvejus, kai, odontologo nuomone, tai griežtai būtina dėl specialių paciento medicininių poreikių.
 3.Iki 2019 m. liepos 1 d. kiekviena valstybė narė parengia nacionalinį planą dėl priemonių, kurias ji ketina taikyti siekdama palaipsniui mažinti dantų amalgamų naudojimą. Valstybės narės internete viešai paskelbia savo nacionalinius planus ir perduoda juos Komisijai per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo dienos.
4.Nuo 2019 m. sausio 1 d. odontologijos įstaigų, kuriose naudojamos arba pašalinamos dantų amalgamos užpildai arba tokių užpildų turintys dantys, operatoriai užtikrina, kad jų įstaigose būtų įrengti amalgamos separatoriai amalgamos dalelėms sulaikyti ir surinkti, įskaitant panaudotame vandenyje esančias daleles.
 
Tokie operatoriai užtikrina, kad:
a) naudojant amalgamos separatorius, pradėtus eksploatuoti nuo 2018 m. sausio 1 d., būtų surenkama bent 95 % amalgamos dalelių;
b) nuo 2021 m. sausio 1 d., naudojant bet kokius amalgamos separatorius, būtų užtikrintas a punkte nurodytas amalgamos dalelių surinkimo lygis. Siekiant užtikrinti aukščiausią įmanomą surinkimo lygį, amalgamos separatoriai turi būti eksploatuojami laikantis gamintojo instrukcijų.
5.Laikoma, kad kapsulės ir amalgamos separatoriai, atitinkantys Europos standartus arba kitus nacionalinius ar tarptautinius standartus, kuriuose nustatytas lygiavertis kokybės ir surinkimo lygis, atitinka 1 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus.
6.Odontologai užtikrina, kad jų amalgamos atliekas, įskaitant amalgamos likučius, daleles, užpildus ir dantis arba jų dalis, užterštas dantų amalgama, tvarkytų ir surinktų įgaliota atliekų tvarkymo įstaiga ar įmonė. Odontologai tiesiogiai ar netiesiogiai jokiomis aplinkybėmis neišleidžia tokių amalgamos atliekų į aplinką.

Spausdinti