Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.

                     
 J. Jasinskio g. 16-201, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Aplinkos ministerijoje aptartos problemos dėl atliekų tvarkymo

2018 m. balandžio 24 dieną Odontologų rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus ir tarybos nariai Erminija Guzaitienė bei Petras Ralys dalyvavo Odontologų rūmų inicijuotame susitikime  su Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktore Agne Bagočiūte. Susitikime dalyvavo ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Vilniaus departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Razmienė, SAM Rizikos sveikatai vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Vilčinskienė, Aplinkos ministerijos vyriausieji specialistai Juozas Jezukevičius, Petras Vileikis, Audrius Naktinis, Odontologų rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1–819 redakcija patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, nuo šių metų sausio 1 d. atliekų susidarymo apskaitą atskirai, naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre).
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Įsakymas) buvo patvirtintas tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas ir iki 2018 m. birželio 30 d. nustatytas GPAIS pereinamasis laikotarpis. Vadovaujantis Įsakymo 2.6. punktu, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus būtinus veiksmus, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pabrėžė, kad šiuo metu odontologų bendruomenė yra ypatingai pasimetusi dėl šio įsakymo įgyvendinimo: Rūmai sulaukia daug narių klausimų, kaip šį įsakymą reikės įgyvendinti praktikoje. Odontologai šiuo metu vadovaujasi higienos norma Nr. 66, o tarp įsakymo ir higienos normų yra neatitikimai. Odontologų bendruomenė vienija virš 8 tūkst. narių bei 2,5 tūkst. įmonių, kurių dauguma yra mažos, sudarytos iš vieno-dviejų žmonių. Pirmininko teigimu, įsakymas buvo priimtas, neatsižvelgiant į mažų medicinos įmonių specifiką. A. Šeikus įsitikinęs, kad priimant įsakymus, turėtų būti vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Odontologų bendruomenė nerimauja dėl to, kad reikia turėti ne tik savo buhalterį, tačiau nuo gegužės 25 dienos veikiausiai reikės samdyti ir duomenų apsaugos specialistą, o nuo liepos 1-osios – ir atliekų administratorių. Mažos odontologinės įmonės bus priverstos jungtis, nes jas užgrius didelės išlaidos. Tuo tarpu dėl didesnių išlaidų odontologai bus priversti kelti paslaugų kainas. Todėl odontologų bendruomenė prašo mažinti biurokratinę naštą ir adaptuoti šį įsakymą medicinos įstaigoms, suteikiant galimybę mažose odontologijos įmonėse, kuriose susidaro nedidelis kiekis atliekų, jų apskaitymą perkelti atliekų tvarkymo įstaigoms.
“Mes nekvestionuojame pavojingų atliekų tvarkymo – jos ir dabar tvarkomos pagal galiojančius teisės aktus, tačiau sverti buitines atliekas – perteklinis reikalavimas. Juk odontologinės įstaigos įsikūrusios daugiabučiuose – tai ir gyventojų buitinės atliekos, ir odontologinių įmonių sveriamos ir skaičiuojamos butinės atliekos vis tiek atsidurs bendrame šiukšlių konteineryje. Suprantame, kad atliekų problema opi visame pasaulyje, tačiau norėtume, kad viskas būtų sprendžiama, nedidinat biurokratinės naštos. Be to, odontologų tarpe darbuojasi nemažai senjorų, nesinaudojančių kompiuteriais – jiems bus sudėtinga įsigyti kompiuterius ir išmokti naudotis GPAIS”, - teigė Odontologų rūmų tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus.
Odontologų rūmų tarybos narė, Europos odontologų tarybos infekcijų kontrolės, atliekų tvarkymo darbo grupės narė Erminija Guzaitienė teigė, kad šiuo metu GPAIS dar  neveikia sklandžiai, stringa, be to, su ja sudėtinga dirbti net įgudusiam vartotojui. “Gydytojui reikia laiko pildyti medicininę dokumentaciją, kokybės sistemos dokumentus, dar atliekų apskaitą, tai kada liks laiko tokiai “smulkmenai” kaip paciento gydymas?”, - klausė ji.
Tarybos narys Petras Ralys pasiūlė nustatyti ribą, pvz., nuo 500 kg per metus – jei surenkama atliekų iki to kiekio, tai atliekų apskaitą GPAIS tvarko  atliekas priimanti įmonė. “Kodėl trys institucijos turi apskaityti 50 g buitinių atliekų”, - klausė P. Ralys.
SAM vyr. specialistė Evelina Vilčinskienė pritarė Odontologų rūmų išdėstytai pozicijai ir teigė, kad mažose odontologijos įmonėse susidaro 130-170 g pavojingų atliekų per vieną darbo dieną. Iki šiol buvo galima iki pusės metų jas laikyti šaldiklyje. Pasak specialistės, netikslinga pakuotės elementus  ir kitas buitines atliekas tvarkyti kaip pavojingas atliekas ir nėra prasmės deklaruoti atliekų dažniau negu kartą per pusmetį.
Atliekų departamento direktorė Agnė Bagočiutė patikino, kad bus svarstomas Odontologų rūmų tarybos pirmininko pasiūlymas dėl atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo, atsižvelgiant į odontologijos įmonių specifiką. Svarstoma apie galimybę peržiūrėti atliekų deklaravimo terminus.
O tuo tarpu nemažai odontologinių įmonių jau gavo UAB “GPAIS” pasiūlymus atliekų tvarkymą patikėti minimai UAB. Įdomu tai, kad santrumpa GPAIS pagal aplinkos ministro įsakymą reiškia “vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema”. Argi ši sistema jau tapo UAB nuosavybe?
Aplinkos ministerija už netinkamą atliekų tvarkymą baugina baudomis.

Spausdinti