J. Jasinskio g. 16-201, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Odontologijos įmonėms, naudojančioms intraoralinius dantų rentgeno aparatus, mažinama administracinė našta

 
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai Radiacinės saugos įstatymo redakcijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisykles, gerokai sumažinta administracinė našta odontologijos įmonėms, kurios, teikdamos odontologijos paslaugas, naudoja intraoralinius dantų rentgeno aparatus. Tokioms odontologijos įmonėms norint įteisinti veiklą su intraoraliniais dantų rengeno aparatais, pakanka ją registruoti, Radiacinės saugos centrui pateikiant Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nurodytus dokumentus.
Vykdantys registruotą veiklą atleidžiami nuo pareigos teikti informaciją Radiacinės saugos centrui apie bet kokį Registruotos veiklos pasikeitimą, išskyrus atvejus, kai pasikeičia šie duomenys:
  • registruojamą veiklą vykdančio juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas arba registruojamą veiklą vykdančio fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas;
  • asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
  • registruojamos veiklos:
  • pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal Registruojamos veiklos rūšių sąrašą);
  • adresas (-ai).
Aukščiau išvardintais atvejais, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų būtina pateikti Radiacinės saugos centrui prašymą pakeisti registruotos veiklos duomenis. Jeigu prašoma pakeisti registruotos veiklos pobūdį, kartu su prašymu pakeisti registruotos veiklos duomenis, būtina pateikti pakeistus Veiklos su jonizuojančiosios šaltiniais įteisinimo taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie turi būti keičiami, pasikeitus registruojamos veiklos pobūdžiui.
Odontologijos įmonės, vykdančios veiklą su intraoraliniais dantų rentgeno aparatais ir turinčios Radiacinės saugos centro licenciją veiklai su intraoraliniais dantų rentgeno aparatais bei neplanuojančios pradėti vykdyti veiklos su kitokiais dantų rentgeno aparatais (pvz., panoraminiu rentgeno aparatu, tūrinės kompiuterinės tomografijos įranga), gali kreiptis į Radiacinės saugos centrą su prašymu panaikinti jų turimos licencijos galiojimą ir užregistruoti vykdomą veiklą. Tokiais atvejais papildomų dokumentų pateikti nereikia ir valstybės rinkliava už veiklos registravimą neimama.
Atkreipiame dėmesį, kad registravus veiklą išlieka prievolė teikti duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Veiklos registravimas neatleidžia odontologijos įmonių nuo pareigos laikytis teisės aktuose nustatytų radiacinės saugos reikalavimų. Šių reikalavimų vykdymo kontrolę Radiacinės saugos centras vykdys atlikdamas valstybinę radiacinės saugos priežiūrą.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.