Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Konferencija „Baltic days of dentistry”

 
 Paskutinįjį rugsėjo mėnesio penktadienį, šeštadienį (2019 m. rugsėjo 27–28 d.) Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Baltic days of dentistry“, skirtą aptarti pažangiausius gydymo metodus, naujausias technologijas ir sprendimus. Konferencijoje pranešimus aktualiausiomis temomis skaitė pripažinti specialistai ir mokslininkai, kurie pristatė odontologijos ir burnos priežiūros sektoriaus naujienas, inovacijas bei darbo su jomis metodikas. „Baltic days of dentistry“ – tai vienintelė specializuota konferencija - paroda Baltijos šalyse, kurioje susitiko Lietuvos ir pasaulio odontologijos medicinos specialistai, mokslininkai ir verslas iš Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rumunijos ir kitų užsienio šalių.
 
Antrą kartą Lietuvoje organizuojamose Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienose įvyko ir užsienio odontologų asociacijų atstovų susitikimas, kurio metu pristatyti pranešimai valstybės reguliavimo odontologijoje tema. Savo vizitu konferenciją pagerbė Europos odontologų tarybos (ang. CED), vienijančios daugiau kaip 340 000 odontologų iš 32 šalių, prezidentas dr. Marco Landi, Vokietijos odontologų asociacijos vykdantysis direktorius dr. Florian Lemor, Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų vice-prezidentas dr. Andrzej Cislo, Estijos odontologų asociacijos vice-prezidentė Piret Välli, Latvijos odontologų asociacijos atstovė Egita Senakola, buvęs Europos odontologų tarybos (ang. CED) prezidentas Wolfgang Doneus bei kiti Baltijos jūros regiono odontologų asociacijų lyderiai.
 
 
            LR odontologų rūmų Tarybos pirmininkas, atidarydamas mokslinę konferenciją ir pranešimų sesiją „Valstybės reguliavimo odontologijoje” tema, įžanginiame žodyje sakė, kad šie metai Lietuvai labai svarbūs. „100 metų kaip atkurta Lietuvos nepriklausomybė, 15 metų kai Lietuva Europos Sąjungoje, 15 metų kai Lietuva priklauso NATO ir 15 metų Lietuva turi Odontologų rūmus. Tai pirmoji didžiausia medikų savivalda Lietuvos istorijoje, kurios buvo siekiama jau labai seniai, net nuo 1805 metų. Tuomet tai trukdė padaryti okupacinės valdžios. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir kuriant Rūmus buvo apsispręsta vadovautis vertybėmis: VIENYBĖ, SAVIVALDA, KOMPETENCIJA, PASITIKĖJIMAS, TOBULĖJIMAS. Tai kertiniai mūsų bendruomenės stulpai, pavaizduoti ir LR odontologų rūmų logotipe. Mūsų pasaulyje ir mūsų veiksmuose yra ir kitų vertybių, kuriomis vadovaujamės: laisvė, sveikata, kūryba, dvasingumas, vidinė harmonija, naudingumas, tvarka, žinios, savigarba, išmintis, profesionalumas, bendradarbiavimas, atsakingumas, atvirumas, sąžiningumas, pagarba žmogui. Yra ir dar daugiau vertybių, kuriomis turėtumėme vadovautis, ir visos jos, manau, tilptų į Rūmų pasirinktų vertybių spektrą. Mūsų pasaulis keičiasi, tačiau jos išlieka ir už jas reikia kovoti. Gerbiami svečiai, Lietuvos valdžios atstovai, kolegos, gerbiami Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienų dalyviai, džiaugiuosi jus matydamas Vilniuje, Lietuvos sostinėje, ir šiuose gražiuose Litexpo rūmuose. LR odontologų rūmams tai labai svarbi konferencija, kurioje svarbiausias leitmotyvas, kiek valstybė turi reguliuoti laisvąją profesiją, kokios tendencijos šiuo metu vyrauja Europoje. Lietuvos valdžios atstovams atsiranda norai mažinti savivaldą ir savireguliaciją. Teisinga tai ar ne? Išgirsime. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti diskusijoje ir padėti Lietuvos valstybei apsispręsti. Darykime tai, kuo tikime, ir tikėkime tuo, ką darome”, – sveikinimo kalboje sakė A. Šeikus.
 
 
      Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos reikalų komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis savo videopranešime taip pat negailėjo gerų žodžių LR Odontologų rūmams. V. P. Andriukaitis teigė, jog Rūmai prisideda prie odontologijos, kaip Lietuvos sveikatos sistemos, tvaraus bei nuoseklaus vystymo bei reguliavimo, paslaugų prieinamumo bei jų kokybės gerinimo. „Prieš 15 metų įkurtiems Odontologų rūmams Lietuvos Respublikos Seimas patikėjo viešojo administravimo funkcijas – specialistų bei įstaigų licencijavimą ir priežiūrą. Rūmų veiklos modelis buvo pagirtas ir rekomenduotas Europos odontologų tarybos. Būtų labai neteisinga, jei visgi būtų pasukta Odontologų rūmų silpninimo keliu. Norėtųsi tikėti, kad Rūmų veikla išliks tokia, kokia yra dabar“, – savo videopranešime sakė Europos Sąjungos sveikatos ir maisto saugos reikalų komisaras.
 
 
          Europos odontologų tarybos (ang. CED) prezidentas dr. Marco Landi pranešime „Odontologija Europoje: savireguliacijos metodas” akcentavo, kad CED tvirtai palaiko savireguliacijos ir odontologų, kaip laisvosios profesijos atstovų, svarbą bei CED toliau rems profesinę autonomiją ir nepriklausomumą Europos parlamento, Komisijos ir Tarybos lygmeniu. „LR odontologų rūmų veiklą palankiai vertina užsienio organizacijos, kurios laiko Lietuvą pavyzdine šalimi odontologijos savireguliavimo srityje. Žmonės pasitiki Rūmais, juos vienijančių profesionalų patirtimi ir ryšiu su pacientais. Patirtis sako, kad perdavus visą kontrolę valdžiai, tokio pasitikėjimo tarp žmonių nebus. Mes, specialistai, turime ginti pacientus. Reguliavimo tikslas yra apsaugoti visuomenės sveikatą, saugą ir gerovę užtikrinant, kad pacientus galėtų gydyti tik kvalifikuoti specialistai”, – mintimis dalijosi Europos odontologų tarybos prezidentas dr. Marco Landi.
 
 
        Gyvybės mokslų praktikos vadovas, medicinosteisės ekspertas Andrej Rudanov pranešime „Teisėkūra odontologijoje. Profesinės savivaldos įnešti kokybiniai pokyčiai” apžvelgė Lietuvos teisėkūros trukmę, mastus sveikatos sistemoje, Odontologų rūmų įtaką teisėkūrai. Andrej Rudanov atkreipė dėmesį ir į tai, kad Rūmų veikla neatsiejama padedant spręsti ginčus ar probleminius atvejus, susijusius su darbo etika ar darbo atlikimu. Pacientai patys kreipiasi būtent į Odontologų rūmus. „Rūmai yra sukaupę išskirtinę kompetenciją ir patirtį, vertinant pacientų nusiskundimus ir praktines problemas odontologijoje“, – sakė A. Rudanov.
 
 
            Sveikatos ekonomikos centro direktorius Romualdas Buivydas pristatė ekonominį savivaldos odontologijoje efektyvumą. R. Buivydas pranešime teigė, jog Lietuva negali daug finansų skirti sveikatai, ir iškėlė klausimą, kam griauti tai, kas pakankamai gerai veikia? „Didelių nusiskundimų Odontologų rūmų, ar odontologų veikla Lietuvoje žiniasklaidoje beveik nepateikiama. Odontologų rūmai, ar jų analogai egzistuoja ne vienoje šalyje. Pavyzdžiui, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija. Odontologų asociacijos yra JAV, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir t.t. Keičiant nusistovėjusią tvarką gali sutrikti ne tik odontologų ir odontologinių įstaigų licencijavimas, bet ir kitos Odontologijos rūmų vykdomos funkcijos“, – sakė Sveikatos ekonomikos centro direktorius. „Odontologų rūmai teikia ne tik licencijavimo paslaugas, o visą, tarpusavyje susijusių paslaugų paketą: licencijavimas, konsultavimas, mokymas ir metodinės medžiagos rengimas bei gyventojų švietimas burnos sveikatos klausimais. Netekus pajamų už licencijavimą Odontologų rūmai greičiausiai nebegalės teikti ir kitų paslaugų. Kas tokias paslaugas teiks ir kaip šios skirtingos paslaugos bus koordinuojamos bei derinamos tarpusavyje? Kas finansuos šių paslaugų teikimą ir kiek tai kainuos?“, – konferencijos metu klausė R. Buivydas. Pranešėjas akcentavo, jog 2018 m. beveik 93 proc. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT) pajamų sudarė valstybės biudžeto lėšos. Tuo tarpu visos Odontologų rūmų teikiamos paslaugos Lietuvos valstybės biudžetui nekainavo nė cento. Mūsų skaičiavimais, licencijavimo funkcijų perdavimas VASPVT valstybei gali kainuoti virš 2 mln. eurų.”,– pranešime akcentavo R. Buivydas.
 
 
      Vokietijos odontologų asociacijos vykdantysis direktorius teisininkas dr. Florian Lemor savo pranešime „Liberalių sveikatos profesijų rūmai Europos teisės kontekste” pabrėžė, kad tik turint vieningą struktūrą, t. y. privalomą narystę, galima spręsti iškylančias problemas ir tinkamai vykdyti veiklą. Tai atitinka Direktyvos (ES) 2018/958 dėl proporcingumo principo 28 konstatuojamosios dalies nuostatas, kurios teigia, kad nuolatinis profesinis tobulėjimas bei privaloma narystė profesinėje organizacijoje yra tinkamos priemonės, siekiant užtikrinti saugią, aukštos kokybės ir veiksmingą sveikatos priežiūrą piliečiams. Nepaisant galimų kritikos strėlių LR odontologų rūmams, pastarųjų veikla, įsitikinęs dr. F. Lemor, yra naudinga ir kurianti vertę tiek medikams, tiek pacientams. „Sveikintina, kad Lietuvoje tai kol kas efektyviai veikia, bet kitose Europos šalyse to nėra ir aš tai matau kaip didelę problemą“, – komentavo dr. F. Lemor.
 
 
         Lenkijos gydytojų ir odontologų rūmų vice-prezidentas dr. Andrzej Cislo skaitydamas pranešimą „Profesionali savivalda kaip nesibaigiančių sveikatos priežiūros sistemos pokyčių dalyvė ir liudininkė” kūrybiškai apibūdino asociacijos svarbą, palygindamas ją su vienišo gydytojo odontologo savijauta, ir grupe gydytojų odontologų, kurie iškylančias problemas gali spręsti visi kartu, o ne atskirai.
 
 
         Estijos odontologų asociacijos vice-prezidentė dr. Piret Välli nagrinėdama savivaldos struktūrų svarbą odontologijoje sakė galinti drąsiai teigti, kad Lietuva šioje srityje yra absoliutus pavyzdys ne tik Baltijos, bet ir Europos šalims. „Turėti savivaldą yra sėkmingos veiklos ir, svarbiausia, gerovės pacientui pagrindas. Profesionalai gali kur kas geriau matyti situaciją – kas yra aktualu, reikšminga bei reikalinga žmogui, kokias problemas spręsti. Juk mes su tuo susiduriame kasdien. Su valdžia, žinoma, turime būti partneriai. Lietuva, turėdama sklandžiai veikiančius Odontologų rūmus, šiuo atveju yra puikus pavyzdys mums, Baltijos valstybėms, ir Europai. Buvau labai nustebinta išgirdusi, kad tvyro diskusijos ardyti šią sistemą“, – sakė Estijos odontologų asociacijos vice-prezidentė.
 
 
           Latvijos odontologų asociacijos atstovė Egita Senakola konferencijos metu pasakojo apie Latvijos odontologų asociacijos savivaldos veiklos užtikrinimą.
 
 
              Buvęs Europos odontologų tarybos prezidentas Wolfgang Doneus savo pranešime akcentavo, kad savivalda privaloma. „Pats, dirbdamas odontologu, mačiau ir matau to nenuginčijamą naudą. Odontologijos ekspertų savivalda įrodė, kad tai yra geriausia reguliavimo institucija”.
 
 
              Konferencijos – parodos metu LR odontologų rūmus sveikinimo ir Europos parlamento narys, Odontologų rūmų Garbės narys dr. Juozas Olekas. „Atsimenu, 1988 m. apie medikų savivaldą kalbėjome kaip apie svajonę. Ir štai vieną dieną ji išsipildė – prieš 15 metų priėmėme Odontologų rūmų įstatymą. Tuo metu tapau tarsi Rūmų krikštatėviu ir iki šiol galiu paliudyti, kad per tą laikotarpį stebime labai kryptingą vystymąsi. Dabar, būdamas Europos parlamento nariu, matau, kad esame tikras pavyzdys Europoje. Nesuprantamos ambicijos griauti šią sistemą atrodo visiškai neprofesionalios“, - sakė dr. Juozas Olekas.
 
            Dviejų dienų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje-parodoje „Baltic Days of Dentistry" vykusioje parodoje šiemet dalyvavo 80 kompanijų iš Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių.
 
 
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.