Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Šv. Apolonijos dieną paminėjome Panevėžyje

 
Gražiausią mūsų bendruomenės šventę – Tarptautinę odontologų dieną - šiemet šventėme mieste abipus Nevėžio upės – Panevėžyje.
 
     
 
 
   
 
 
   Minėjimas šventomis mišiomis prasidėjo Švč. Trejybės bažnyčioje. Kunigas V. Kodis visai odontologų bendruomenei priminė Šv. Apolonijos, odontologų ir visų dantų skausmą kenčiančių žmonių globėjos, istorinę reikšmę ir pasiaukojimo prasmę. Šventų mišių metu ištrauką iš Švento rašto skaitė Lietuvos Respublikos odontologų rūmųPanevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas.
 
 
     Po šv. Mišių odontologų bendruomenė rinkosi Panevėžio kolegijos aktų salėje, kur juos savo atliekamais kūriniais pasitiko „Stilingos muzikos trio“ kolektyvas.
     Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus. Pirmininkas sveikinimo kalboje teigė, kad 2019 metai buvo keisti metai. Jų metu minėjome daug gražių Lietuvos valstybės jubiliejų, kartu ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų 15 – os metų veiklos sukaktį. Deja, 2019 metų pabaigoje iš Rūmų buvo atimtos valstybės deleguotos funkcijos. Tačiau A. Šeikus akcentavo, kad Rūmai neužsidaro, neišnyko ir tikrai gyvuos, dirbs ir stengsis dėl kiekvieno odontologų bendruomenės nario. Pirmininkas paskatino bendruomenę susikoncentruoti, neišsibarstyti, suremti pečius ir likti kartu. Susirinkusieji tylos minute pagerbė į Amžinybę iškeliavusią šv. Apolonijos laureatę E. Kameneckienę.
 
 
        Rūmų bendruomenę Tarptautinės odontologų dienos minėjimo metu sveikino Rūmų Garbės narys, Plungės rajono savivaldybės merasA. Klišonis. „Niekam nepatinka laisvas žmogus todėl, kad juo negalima manipuliuoti. Jį galima įtikinėti, bet jam negalima nurodyti. Per paskutinį keletą metų Jūs pergyvenote daug etapų. Prisimenu Jūsų suvažiavimą, vadovaujant ministrui V. P. Andriukaičiui. Taip pat buvo vienokių ar kitokių „varžtų“. Dabar ir vėl didelis valdžios dėmesys odontologijai. Taip yra todėl, kad valdžios mąstymas yra kitoks. Mąstymas yra direktyvinis. Visada galima bet kurioje sferoje, taip pat ir odontologijoje, rasti, kas yra negerai, kas yra šešėlyje, bet yra ir kitų nelaimių. Ar visada reikia iš krikštyklos kartu su vandeniu išpilti ir kūdikį? Aš manau, kad Jūs esate stipri, gera organizacija, ir manau, kad kaip ir kiekviena organizacija, tam kad ji išgyventų, sutvirtėtų, taptų labai stipri, reikia pereiti ugnį, vandenį ir varines triūbas. Dabar Jūs esate varinių triūbų paskutinėje stadijoje. Šie metai praeis, aš manau, sekančiais metais atėjusi nauja valdžia šiek tiek kitaip pažiūrės į tuos sprendinius, kurie yra priimti dabar. Tikrai siūlyčiau įsiklausyti į tuos puikius Tarybos pirmininko A. Šeikaus žodžius. Negalima išsiblaškyti todėl, kad tik kartu galima eiti, „atstovėti“ odontologijos pusę, sferą. Man pačiam dirbant Sveikatos apsaugos ministerijoje viceministru su Odontologų rūmais buvo gera bendradarbiauti todėl, kad kreipdamasis į Odontologų rūmus, gauni vieną, kvalifikuotą, kompetentingą, faktais pagrįstą informaciją. Tuomet yra galimybė, keičiant teisės aktus, kalbėtis, derėtis, įtikinėti vieniem kitus ir priimti vieną ar kitą sprendimą, kuris yra pagrįstas vienais ar kitais faktais. Noriu palinkėti Jums sėkmės, stiprybės. Pragyvenkite šiuos metus. Noriu, kad ir toliau Jūs vienas kitą palaikytumėte, gerbtumėte ir mylėtumėte“ – sveikinimo kalboje sakė Rūmų garbės narys A. Klišonis.       
 
 
        Gražių žodžių negailėjo 2006 metų Šv. Apolonijos nominacijos laureatė prof. I. Balčiūnienė, pakviesdama bendruomenę prisidėti minint profesoriaus S. Čepulio 110 – ąsias gimimo metines.
 
 
  Renginio metu Odontologų rūmų narius sveikino ir Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialo pirmininkė B. Paškevičienė.
 
          
 
   Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas ir Skyriaus atstovė taryboje S. Miežinienė įteikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro A. Verygos padėkas gydytojai odontologei ortopedei S. Andrašiūnienei, gydytojo odontologo padėjėjai J. Glazauskienei, gydytojui odontologui, gydytojui burnos chirurgui L. Jaručiui, burnos higienistei R. Juchnevičienei. Renginyje negalėjo dalyvauti, tačiau sveikatos apsaugos ministro padėka buvo įvertintas ir gydytojas odontologas ortopedas J. Masilionis.
 
         
 
    Už nuopelnus odontologijai, nuoširdų ir prasmingą darbą Rūmų bendruomenei Rūmų padėkomis apdovanoti: burnos higienistė R. Balčiūnė, gydytoja odontologė K. Gaidukaitė, gydytoja odontologė G. Gaigalė, gydytoja odontologė E. Guzaitienė, gydytojo odontologo padėjėja A. Kačerauskienė, gydytoja odontologė, gydytoja odontologė ortopedė J. Montvilienė, gydytoja odontologė, gydytoja periodontologė A. Navikienė, gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas D. Razukevičius, gydytojo odontologo padėjėja I. Sabaliauskienė, gydytoja odontologė O. Urbonavičienė, gydytoja odontologė S. Vitkevičiūtė.
    Lietuvos Respublikos odontologų rūmų padėkos buvo skirtos ir šiems bendruomenės nariams, kurie deja negalėjo dalyvauti renginyje: gydytojai odontologei R. Andrulienei, gydytojai odontologei N. Aravičienei, gydytojai odontologei ortopedei V. Bučienei, gydytojo odontologo padėjėjai E. Katinai, burnos higienistei V. Lidienei, gydytojai odontologei, gydytojai burnos chirurgei M. Oškutienei, gydytojai odontologei R. Stonienei, gydytojai odontologei J. Šilinskaitei, gydytojai odontologei R.Toliušienei, gydytojai odontologei, gydytojai vaikų odontologei P. Vaitonienei, gydytojo odontologo padėjėjai O. Vasiliauskienei.
 
 
      Renginio metu padėkos raštais už 2019 m. geriausią klinikinę publikaciją žurnale „Odontologų rūmų žinios“ – „Vienkartinės galvos padėties korekcijos poveikis kramtomajai sistemai" – apdovanotos Lietuvos Sporto Universiteto, kineziterapijos magistro studijų programos absolventė I. Masiulytė ir Lietuvos Sporto Universiteto, Sporto biomedicinos fakulteto, taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros lektorė, darbo vadovė G. Jurgelaitienė.
      Šventėje buvo pagerbti ir rėmėjai, kurių dosnumas suteikia idėjoms sparnus ir galimybę jas įgyvendinti. Už indėlį į Rūmų veiklą padėkos skirtos: UAB "Nobel Biocare“; GC Nordic AB; UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“; UAB „Ringitas“; UAB „Orivas“; DÜRR DENTAL AG; Omega Pharma Baltics, SIA; Medochemie Ltd. Šventės organizatoriai taip pat dėkoja Panevėžio kolegijai už suteiktas patalpas, UAB „Unidentas“ – už šventinį tortą ir odontologijos klinikai UAB „Vivus sanus“ – už gėles.
 
         
 
   
 
Operos solistės L. Česnauskaitės dainoms skambant prasidėjo pagrindinė Rūmų apdovanojimų dalis. Gydytojo odontologo padėjėjo nominacija buvo apdovanota gydytojo odontologo padėjėja  V. Rudėnienė.V. Rudėnienę kolegos apibūdina kaip nuoširdų, kūrybingą žmogų, kurio pedagoginis darbas turi didelės įtakos gydytojo odontologo padėjėjo praktikos plėtojime. Gydytojo odontologo padėjėja Virgina dirba Utenos kolegijoje, nuo 2010 m. paskirta Odontologinės priežiūros studijų programos komiteto pirmininke. Svarus V. Rudėnienės indėlis ir socialinėje, visuomeninėje veikloje. Ji veda įvairius mokymo kursus ir stažuotes dirbantiems gydytojo odontologo padėjėjams, domisi burnos priežiūros naujovėmis ir aktyviai jas diegia ne tik studijų procese, bet ir praktikoje, kuomet dalijasi patirtimi su dirbančiais gydytojo odontologo padėjėjais, taip pat rengdama ir publikuodama metodines priemones.
 
 
 
           Aukščiausias gydytojo odontologo profesinės veiklos įvertinimas – Šv. Apolonijos apdovanojimas Tarptautinės odontologų dienos minėjimo Panevėžyje metu buvo įteiktas gydytojui odontologui, gydytojui burnos chirurgui prof. dr. G. Juodžbaliui. Prof. dr. G. Juodžbalys – ryški ir spalvinga asmenybė Lietuvos odontologų bendruomenėje.vKlinikinę, mokslinę ir pedagoginę praktiką Profesorius pradėjo Kauno medicinos institute. Beveik 40 – ties metų profesinė, akademinė ir visuomeninė veikla suformavo asmenybę, kuri pelnė ne tik pacientų pagarbą, bet ir kolegų pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Negailėdamas jėgų, dirbdamas akademinėje bendruomenėje, privačioje praktikoje, profesorius G. Juodžbalys atrado ir skyrė daug laiko visuomeninei veiklai.Buvo darbo grupės „Stojimas į ES“ įkūrėjas ir narys Europos Regioninėje Organizacijoje.Aktyviai dirbo Lietuvos stomatologų sąjungos taryboje. Pirmieji ryšiai su užsienio kolegomis paskatino rastis idėjoms apie odontologų savivaldą. Įgyvendinant Odontologų rūmų steigimo idėją, profesorius buvo vienas iš aktyviosios komandos narių, padėjusių ypatingai daug pastangų, laiko ir išminties siekiant šio tikslo.  Visi išvardinti ir dar daug nepaminėtų nuopelnų labai dera su puikiomis asmeninėmis G. Juodžbalio savybėmis. Paminėtina ypatinga drąsa priimant sprendimus ir užtikrintas, bei kietas charakteris laikantis susitarimo ar duoto žodžio. Bendradarbiai dažniausiai profesorių G. Juodžbalį apibūdina, kaip šiltą ir puikų humoro jausmą turintį
kolegą.
 
 
 
 
 Dėkojame Rūmų Panevėžio teritoriniam skyriui už puikiai suorganizuotą renginį ir su nekantrumu laukiame kitų metų Tarptautinės odontologų dienos.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.