Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Visuotinis narių susirinkimas

 
2020 m. rugsėjo 4 d. Kėdainiuose visa gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų bendruomenė buvo šaukiama į Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau Rūmai) Visuotinį narių susirinkimą. Deja nesurinkus kvorumo rugsėjo 4 d. Visuotinis narių susirinkimas buvo paskelbtas neįvykusiu. Vadovaujantis Rūmų Statuto 17 str. 5 p., Visuotiniam narių susirinkimui neįvykus, pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimus, nepaisydamas dalyvaujančių narių skaičiaus, buvo šaukiamas 2020 m.  rugsėjo 5 d. Kėdainių arenoje. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Visuotinis narių susirinkimas 2020 m. rugsėjo  5 d. įvyko.
 
  Visuotinio narių susirinkimo metu buvo patvirtintas Odontologų rūmų naujas buveinės adresas. Primename, kad LR odontologų rūmai įsikūrę adresu – Palangos g. 2, Vilnius.
 
        Renginio metu Visuotinis narių susirinkimas svarstė klausimą dėl Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statuto pakeitimo. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas, kuris nustatė Rūmų veiklos reguliavimą, nuo 2020 m. gegužės 1 d. buvo  pripažintas netekusiu galios. Atsižvelgiant į tai, iškilo būtinybė pakeisti tam tikras Statuto nuostatas, suderinant jas su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu. Statuto pakeitimai buvo atlikti siekiant ženkliai nenukrypti nuo dabar galiojančios Statuto redakcijos. Pristatome esminius Statuto pakeitimus:
 
1. Praplėsta Rūmų nario sąvoka. Rūmų nariu gali būti ne tik gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas, burnos priežiūros specialistas, turintis atitinkamą profesinę kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (diplomą) bet ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaiga, turinti galiojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, kurią atstovauja vadovas ar jo įgaliotas įstaigos darbuotojas, valdymo organų narys.
2. Narystei tapus savanoriškai, atsirado galimybė nutraukti narystę Rūmų nario prašymu bei nustatyti pagrindai kada Rūmų narys gali būti išbrauktas iš narių sąrašo.
3. Reglamentuota Statuto priėmimo, keitimo tvarka, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui, nustatant, kad Statutas priimamas, pakeičiamas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.
4. Reglamentuoti Rūmų valdymo organai, išbraukiant iš jų sąrašo nuolatines ir laikinąsias komisijas, sumažinant garbės teismo narių skaičių (nuo 9 iki 5), nediferencijuojant garbės teismo ir revizijos komisijos narių sudėties pagal profesines kvalifikacijas.
5. Nelieka galimybės teritoriniams skyriams, teritorinių skyrių Visuotiniame narių susirinkime, rinkti į Rūmų tarybą po vieną narį, kurie yra Rūmų tarybos nariai ex officio.
6. Pakeista Rūmų tarybos rinkimo tvarka, nustatant, kad į tarybą renkami nariai, t.y. ne mažiau 11 narių iš gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų sąrašo ir 10 narių iš visų Rūmų narių sąrašo, jų tarpe ne mažiau kaip po 1 narį iš teritorinių skyrių atstovų bei ne mažiau kaip po 1 narį iš burnos higienistų, gydytojo odontologo padėjėjų, dantų technikų ir įstaigų atstovų.
7. Sumažintas Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojų skaičius (nuo 2 iki 1).
 
 
  Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Odontologų rūmų statuto pakeitimus taip pat Garbės teismo bei Revizijos komisijos nuostatų pakeitimus. Odontologų rūmų statutas perduotas registruoti Registrų centrui. Kai tik bus užregistruotas – Rūmų statutas bus viešai paskelbtas Rūmų internetiniame puslapyje.
 
  Renginio metu buvo svarstytas klausimas dėl Odontologų rūmų nario mokesčio dydžio nustatymo. Visuotinio narių susirinkimo patvirtintas naujasis Rūmų nario mokestis fiziniams asmenims įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d., juridiniams asmenims - nuo Statuto priėmimo (2020 m. rugsėjo 5 d.).  Visuotinis narių susirinkimas nepritarė Rūmų nario stojamojo įnašo dydžio nustatymui.
 
        
Odontologų rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė Odontologų rūmų 2019 m. veiklos ir finansines ataskaitas. Detaliai pristatyta Odontologų rūmų įstatymo panaikinimo eiga, bendradarbiavimas su Europos odontologų taryba (CED) ir kitų šalių odontologų asociacijomis dėl Rūmų išsaugojimo. Pristatytas 2019 m. priežiūros institucijų pažangumo vertinimas trijose kategorijose. Remiantis 2019 m. pažangumo vertinimu trijose kategorijose, Rūmai užėmė 22 vietą iš 48. 2019 m. Rūmai parengė dokumentus, atitinkančius Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus t.y. buvo parengtos 8 dalys iš 11. 2020 m. parengtos likusios 3 dalys. A. Šeikus pristatė Rūmų keltus ir nagrinėtus klausimus: dėl internatūros studijų odontologijoje, Rūmų atstovo į VUK įtraukimo, vaikų odontologijos ir ortodontijos paslaugų prieinamumo didinimo, pasiūlymų vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo keitimui, Lietuvos medicinos normų, susijusių su odontologija, derinimo (buvo derintos ir atnaujintos Burnos higienisto, Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo, Burnos chirurgo medicinos normos.), dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo pakeitimo. Aptarta socialinė parama Rūmų nariams, bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Detaliai analizuota 2019 m. finansinė atskaitomybė ir pajamų išlaidų sąmata.
    Rūmų vyr. finansininkė R. Šimulionienė pristatė 2020 m. pajamų – išlaidų sąmatos projektą. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Visuotinis narių susirinkimas patvirtino Odontologų rūmų 2019 m. veiklos ir finansines ataskaitas, 2020 m. pajamų – išlaidų sąmatos projektą.
 
        
      Prieš Visuotinį narių susirinkimą vyko profesinio tobulinimosi konferencija, kurioje paskaitas skaitė gyd. periodontologas dr. A. Rimkevičius „Burnos gleivinės ikivėžinių ligų profilaktika“ ir Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vado pavaduotojas, gyd. odontologas plk. ltn. Š. Ratkus „Lietuvos Kariuomenė: ką turi žinoti kiekvienas odontologas?“. Visiems paskaitose dalyvavusiems dalyviams nemokamai buvo išduoti 2 val. profesinio tubulinimosi sertifikatai.
 

 
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.