Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Mes žiniasklaidoje

2019-12-12 savaitraštyje „Lietuvos sveikata“ straipsnis "Odontologų rūmams kerta galvą: kreipsis net į prezidentą"

https://lsveikata.lt/aktualijos/odontologu-rumams-kerta-galva-kreipsis-net-i-prezidenta-11269

2019-12-11 www.lrytas.lt portale "Chaosas medikų bendruomenėje - panaikinus Odontologų rūmus nukentės tiek gydytojai, tiek pacientai"

https://www.lrytas.lt/zmones/tv-antena/2019/12/11/news/chaosas-mediku-bendruomeneje-panaikinus-odontologu-rumus-nukentes-tiek-gydytojai-tiek-pacientai-12880436/?fbclid=IwAR3B8-_rD20Cwq5_CURN5YntMJrNgatoklnqv5dEqqmhT4aIqL1vTi3IB6Q

KOVA DĖL SAVIVALDOS IR DEMOKRATINIŲ PRINCIPŲ VEIKIMO LIETUVOJE PRALAIMĖTA

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje vyko Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų teisės aktų priėmimas.
 
LR Seimas priėmė, jog odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijos iš Lietuvos Respublikos odontologų rūmų būtų perduotos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 
Odontologų rūmų įstatymas Nr. IX-1929 buvo pripažintas netekusiu galios.
 
Lietuvos Respublikos Prezidentas dar gali vetuoti Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą ir grąžinti Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti.
 
Norime informuoti, jog pagal dabar priimtą LR Seimo įstatymą, Lietuvos Respublikos odontologų rūmai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijas vykdys iki 2020 m. gegužės 1 d. Iki šios datos licencijavimo tvarka Rūmuose nesikeičia.
 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai nuoširdžiai dėkoja LR Seimo nariams, kurie palaikė savivaldos išsaugojimą, Rūmų bendruomenės nariams, specialybinėms draugijoms, asociacijoms, medikų bendruomenei,  Rūmų Tarybai, Rūmų teritoriniams skyriams,  akademinei bendruomenei, pavienėms iniciatyvoms, Rūmų administracijai, teisininkams už kovą siekiant išsaugoti pirmąją didžiausią medikų savivaldą Lietuvos istorijoje – Odontologų rūmus.
 
Odontologų bendruomenė su viltimi laukia Prezidento sprendimo ir tikisi racionalaus požiūrio ir sprendimo į priimtą įstatymą.
 
Pridedame seimo frakcijų balsų skaičių už savivaldos panaikinimą:
 
Frakcija "Lietuvos gerovei"  - 3 balsai
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija  - 5 balsai
Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija– 5 balsai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija– 35 balsai
Mišri Seimo narių grupė– 5 balsai

Mes žiniasklaidoje

2019-12-10 www.lrt.lt portale "SAM akiratyje atsidūrę odontologai atskleidė, kokią skylę valstybės biudžete išgręš nauja tvarka"

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1123759/sam-akiratyje-atsidure-odontologai-atskleide-kokia-skyle-valstybes-biudzete-isgres-nauja-tvarka?fbclid=IwAR3tozuxXxBhcXETmIgrHoqepckcksgcs0bhnHzOUYENeeLLu1teI9w7-qo

2019-12-10 BNS spaudos centras "Lietuvos Medikų Sąjūdžio kreipimasis: Jūs skaldote, mes vienysimės"

https://sc.bns.lt/view/item/327663

2019-12-05 Kauno diena "Seime įstrigo odontologų licencijavimo pakeitimas"

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/seime-istrigo-odontologu-licencijavimo-pakeitimas-942816?fbclid=IwAR2NQUGnIjmtEfKkfbRfRlrOTDcmO8y1vq1Wz3DyX-cMWwwHdRZ0I58CF60

2019-12-05  www.delfi.lt portale "Viešas odontologų kreipimasis: toks Seimo sprendimas būtų platus žingsnis į bekelę"

https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/viesas-odontologu-kreipimasis-toks-seimo-sprendimas-butu-platus-zingsnis-i-bekele.d?id=82964943&fbclid=IwAR1vD_V320qdvJhpUEfhFgIyLY7FOpn9UfFT371ozg-ctyPpzqve4S_8Mfs

 
2019-12-05 www.lrt.lt portale "Viešas Gydytojų odontologų draugijos ir Lietuvos Medikų Sąjūdžio kreipimasis" 

 

Lietuvos odontologų ortopedų draugijos (LOOD) kreipimasis

KREIPIMASIS
2019 m. gruodžio 3 d.
Vilnius

Lietuvos Odontologų Ortopedų Draugija, vienijanti Lietuvos ortopedinės odontologijos specialistus bei odontologus besidominčius ortopedine odontologija, kurią atstovauja Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus universitetuose ikidiplomines ir podiplomines studijas kuruojantys dėstytojai, ortopedinės odontologijos specialistai ir odontologai, norėtų pateikti argumentus prieš licencijavimo funkcijos perdavimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM:

Dėmesio!

         Informuojame, kad į 2019 m. gruodžio 5 d. (ketvirtadienio) Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių darbotvarkę įtrauktas Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų teisės aktų priėmimas.
      Priėmus šiuos įstatymų projektus odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijos iš Lietuvos Respublikos odontologų rūmų bus perduotos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Odontologų rūmų įstatymas Nr. IX-1929 bus pripažintas netekusiu galios.
 
Pridedame 2019 m. gruodžio 5 d.  Lietuvos Respublikos Seimo posėdžio darbotvarkę (šaltinis: Lietuvos Respublikos Seimas
 
 

Dėmesio!

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-3955(4) ir lydinčiųjų teisės aktų svarstymas.

Konferencija 4x2 PLIUS

 
2019 m. lapkričio mėn. 15-16 dienomis LR Odontologų rūmų bendruomenės nariai buvo pakviesti į profesinio tobulinimo konferenciją „4x2 PLIUS“ Vilniuje. Šios konferencijos tikslas – tobulinti Rūmų narius privalomojo tobulinimo bei kitomis aktualiomis temomis. Renginys sukvietė kolegas iš visų Lietuvos teritorinių skyrių, todėl buvo galimybė ne tik išklausyti pranešimus, bet ir susitikti bei pabendrauti su kolegomis. Šių metų renginys išsiskyrė tuo, kad dalyviams buvo sudaryta galimybė dalyvauti privalomojo mokymo, skirto valymo paslaugų teikėjams, mokymuose. Konferencijoje pranešimus pristatė 13 pranešėjų.

Panevėžio teritorinio skyriaus narių dėmesiui

Š. m. lapkričio 23 d. (šeštadienį) 12 val. kviečiame Jus dalyvauti Panevėžio teritorinio skyriaus Visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks Panevėžio kolegijos aktų salėje (2 aukštas), adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžys.
 
Šio susirinkimo metu Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas supažindins Jus su Rūmų aktualijomis, taip pat rinksime 24 įgaliotinius, kuriuos deleguosime atstovauti Panevėžio teritoriniam skyriui artimiausiame Rūmų narių įgaliotinių susirinkime (konferencijoje).

Radiacinė sauga odontologijoje

Kviečiame Jus į seminarą „Radiacinė sauga odontologijoje“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 29 d. 10 val. Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius). Numatoma seminaro trukmė 3 val. Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Renginio metu planuojama aptarti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo, duomenų Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui teikimo reikalavimus ir nėščiųjų radiacinės saugos klausimus. Taip pat planuojama pristatyti svarbiausius radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir problemas odontologijoje, radiacinės saugos mokymo klausimus.

2019 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio Kaune apžvalga

       Tarybos posėdžio metu Tarybos narys P. Kalesinskas pristatė pranešimą „Ar atitinka visuomenės poreikius gydytojų odontologų rengimas?“. Taryba nagrinėjo odontologų ruošimo klausimą. Akcentuota, jog Odontologų rūmų 2019 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje yra 125 gydytojai burnos chirurgai; 17 gydytojų burnos, veido ir žandikaulių chirurgų; 71 gydytojas endodontologas; 265 gydytojai odontologai ortopedai; 106 gydytojai ortodontai; 82 gydytojai periodontologai; 62 gydytojai vaikų odontologai.

Dėmesio!

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ asmens sveikatos priežiūros įstaigų valytojai, prieš pradėdami dirbti, turi išklausyti privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą (kodas HB) ir privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas H11).

Daugiau straipsnių...

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.