2014 m. kovo 21 d. Tarybos posėdžio apžvalga

Išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Panevėžyje LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo Rūmų veiklos pristatymu.

Į Tarybos posėdį pakviesti svečiai nagrinėjo problemas, susijusias su odontologija Panevėžio regione.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėjas E. Voras pabrėžė, kad turėtų būti reglamentuota, kokios technologijos taikomos dantų protezavimo metu. Rūmų Tarybos pirmininkas akcentavo, kad Rūmai yra paruošę protezavimo tvarkos pakeitimus, kurie šiuo metu atiduoti LR Sveikatos apsaugos ministerijos suformuotai darbo grupei nagrinėti. Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovas iškėlė ir pacientų prirašymo prie gydytojo odontologo klausimą. E. Voro teigimu, jei tai būtų reglamentuota, pirmiausia naudą pajustų pacientai, nes pagerėtų paslaugų prieinamumas, būtų sudarytos didesnės galimybės rinktis iš gydytojų odontologų taip pat pagerėtų ir atsiskaitymai su Ligonių kasomis. Pasidžiaugta, kad nuo Rūmų įkūrimo keltą pacientų prirašymo prie gydytojo odontologo problemą pastebėjo ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos.

Panevėžio miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas J. Brazauskas pastebėjo, kad odontologinių paslaugų teikimo problemos Panevėžyje bus svarstomos rugsėjo mėnesį vyksiančiame Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje. Akcentuota, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) kabinetai turėtų būti sugrąžinti į bendrojo lavinimo mokyklas ir prieinami visiems vaikams.

Tarybos narė, Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkė R. Adomaitienė pabrėžė problemą, kad 2014 metams Panevėžio miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai buvo pateiktas nemažas skaičius sveikatinimo projektų dantų ir burnos ligų profilaktikai, tačiau nei vienas iš jų nebuvo patvirtintas.

Panevėžio miesto savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų komiteto Tarybos narys G. Urbelis iškėlė klausimą, kada pacientai pas gydytojus odontologus galės užsiregistruoti elektroninėje erdvėje. Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus apgailestavo, kad į trečiąjį e-medicinos projektą odontologija kol kas nėra įtraukta.

Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Panevėžio 5-osios gimnazijos Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Dapkevičienė pristatė pirmuosius Panevėžio mokyklų statistinius duomenis, gautus išanalizavus statistines apskaitos formas Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, papildytas gydytojo odontologo įrašu, įvertinančiu vaiko pieninių, nuolatinių dantų ir žandikaulių būklę.

Tarybos narė, Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė doc. dr. V. Brukienė pasidalijo informacija apie š. m. kovo 20 d. Rūmų Teritoriniuose skyriuose vykusius renginius, skirtus Pasaulinei burnos sveikatos dienai paminėti. V. Brukienė pasidžiaugė, jog atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje Pasaulinė burnos sveikatos diena minima tik antrus metus, renginių mastai padidėjo geometrine progresija. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas vaikams darželiuose, mokyklose, renginiai organizuoti ir didžiųjų Lietuvos miestų prekybos centruose. Prie akcijos prisidėjo ir didelis skaičius privačių kabinetų.

Tarybos posėdžio metu pristatytos Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos, kurią sudaro kompetentingi VU ir LSMU atstovai, rekomendacijos dėl dantų valymo metodikos, fluoro kiekio dantų pastose.

Tarybos narė, Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė S. Miežinienė padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie Pasaulinės burnos sveikatos renginių organizavimo ne tik Panevėžyje, bet ir visoje Lietuvoje. Pasidžiaugta, kad Panevėžio krašte į kvietimą minėti šią dieną atsiliepė net 18 gydymo įstaigų iš Biržų, Zarasų, Ignalinos, Utenos, Pasvalio.

LSMU Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto dekanas prof. habil. dr. R. Kubilius ir VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto direktorė prof. dr. V. Pečiulienė pristatė klausimą dėl gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų rengimo. Prof. habil. dr. R. Kubilius pristatė odontologijos studijų Kaune istoriją, raidą, statistinius duomenis. Akcentuota, kad šiuo metu LSMU Medicinos akademijos Odontologijos fakultete ruošiama 842 studentai: iš jų odontologijos studijų programoje 627 Lietuvos piliečiai; 139 užsienio studentai ir 76 studentai, studijuojantys burnos higieną. Odontologijos fakulteto dekanas pabrėžė, kad tikslinio finansavimo odontologijoje nėra, todėl LSMU Odontologijos studijas baigę studentai patys gali pasirinkti, kuriame mieste norės dirbti.

VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto direktorė prof. dr. V. Pečiulienė akcentavo, kad VU Odontologijos studijų programos studentų laidos vidurkis – 27 studentai. Mokamų vietų mažai, nes net 26-27 vietos yra valstybės finansuojamos. Pasak prof. dr. V. Pečiulienės, šiuo metu Odontologijos studijų programoje studijuoja keturios studentų grupės, tačiau, siekiant turėti užsienio studentų grupę, vienos lietuvių studentų grupės skaičius yra mažinamas.

 

Tarybos posėdžio metu Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas dr. G. Janužis pristatė komisijos veiklos ataskaitą už 2013 m. Per praėjusius metus Neformaliojo švietimo komisija užregistravo 248 tobulinimosi renginius. Iš viso renginiuose dalyvavo 11627 žmonės. Komisijos pirmininko teigimu, daugiausia specialistų dalyvavo Rūmų Šiaulių ir Panevėžio teritorinių skyrių renginiuose, ne Lietuvoje vykę buvo registruoti 7 renginiai. Neformaliojo švietimo komisija per 2013 metus iniciavo ne vieną Tobulinimo tvarkos ir mastų pataisą - 2013 m. sausio 25 d. Tarybos nutarimu Nr. 13/TN-09; 2013 m. kovo 22 d. Tarybos nutarimu Nr. 13/TN-20; 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos nutarimu Nr. 13/TN-81.

Komisijos veiklos ataskaitos pristatymo metu, dr. G. Janužis nauja Neformaliojo švietimo Komisijos patirtimi išskyrė gydytojų odontologų reglamentuojamas paslaugas t.y. įgyto tobulinimosi įvertinimas ir tobulinimosi bazių vertinimas. Per 2013 metus sukurtas vertinimo kriterijų aprašas, vykdytas paraiškos tobulinimas, parengti bazės ekspertizės vertinimo kriterijai, metodiniai reikalavimai, kaip bazė turi būti pasiruošusi. Per 2013 metus Komisija sprendė problemas dėl renginių dalyvių sąrašų; tobulinimo renginių vertinimo; lektorių registro (CV kokybės); reikalavimų tezėms; reglamentuojamų paslaugų; renginių kontrolės. 2014 m. Neformaliojo švietimo komisija pradės įgyvendinti formaliojo švietimo renginių registro sukūrimo klausimą.

Dr. G. Janužis išskyrė Komisijos ateities planus: tobulinimo registro pertvarkymą, renginių vertinimo optimizavimą (kontrolė ir kokybė), elektroninių sertifikatų modulio sukūrimą, renginių dalyvių registraciją internetu, lektorių CV bazės prieinamumą internetu rūmų nariams. Posėdžio metu Rūmų Neformaliojo švietimo komisijai pasiūlyta vertinti lektorių CV ne tik lietuvių, tačiau ir anglų kalba.

Svarstyti gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų 6.4.4 punkto praktinio taikymo aspektai ir reglamentuojamų procedūrų - bazių registravimo klausimai.

Taryba, vasario 21 d. Tarybos posėdžio metu išklausiusi informaciją apie burnos priežiūros specialistų ruošimą ir sunerimusi dėl metai iš metų didėjančio formaliojo švietimo institucijose rengiamų burnos higienistų ir dantų technikų skaičiaus, nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir pareikšti Rūmų poziciją dėl perteklinio burnos priežiūros specialistų (dantų technikų ir burnos higienistų) skaičiaus rengimo, taip pat atkreipti burnos priežiūros specialistų rengimą koordinuojančių institucijų dėmesį į tai, kad būtina atsižvelgti į minėtų specialistų paklausą darbo rinkoje, taip pat įvertinti, ar studentams užtikrinta mokymosi procese gaunamų praktinių įgūdžių kokybė, kadangi jau dabar pastebimas praktinių darbų atlikimo vietų trūkumas mokymo bazėse.

Viešųjų ryšių komisija, siekdama pagerinti informacijos prieinamumą Rūmų nariams, pasiūlė, kad kartą per savaitę Rūmų teisininkė priimtų ir konsultuotų narius teisiniais klausimais. Šiam siūlymui Taryba pritarė.

Kitas tarybos posėdis vyks š.m. gegužės 9 d. Klaipėdoje.

Posėdžio akimirkos

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.