2014-10-17

2014 m. spalio 17 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Tarybos posėdį Vilniuje LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo pristatydamas Rūmų veiklą. Renginio dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais Rūmų veiklos dokumentais, Rūmų struktūra, deleguotomis valstybinėmis funkcijomis, profesinės kvalifikacijos tobulinimosi tvarka, temomis ir valandomis. Dėmesys skirtas pacientų skundams ir/ar prašymams, Rūmų veiklos kontrolei.
Į Tarybos posėdį pakviesti svečiai nagrinėjo problemas, susijusias su odontologija Vilniaus regione. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas R. Gagys akcentavo, kad dažniausiai pasitaikantys pažeidimai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose yra: neįrašomas paciento sutikimas į medicininius dokumentus; nepasirašoma asmens sveikatos priežiūros sutartis su pacientu.
 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Ekonominių interesų departamento direktorius M.Močiulskis pristatė pranešimą dėl Reklamos sveikatos priežiūros srityje. M.Močiulskis atkreipė renginio dalyvių dėmesį, kad Pagrindiniai reklamos kontrolę Lietuvoje įgyvendinantys teisės aktai yra Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 6-212; 2013, Nr. 128-6519). Ekonominių interesų departamento direktoriaus teigimu, dažniausiai pasitaikantys skleidžiamų reklamų pažeidimai, už kuriuos reklamos skleidėjui skiriama ekonominė sankcija, yra teiginiai apie maisto natūralumą; maisto priedus arba jų nebuvimą maiste; maisto vartojimo naudą (rezultatyvumą); poveikis vartotojo ekonominiam elgesiui; gydomųjų ir (arba) profilaktinių savybių pristatymas žodžiu; gydomųjų ir (arba) profilaktinių savybių pateikimas per grafinį (vaizdinį) būdą bei formą; maisto formos sutapatinimas su alkoholiu arba tabako gaminiais. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai dažniausiai skundai pateikiami dėl: maisto produktų ženklinimo ir vykdomos reklamos turinio skirtumų; maisto produktuose naudojamų priedų; informacijos pateikimo apie maisto produktuose esančius arba nesančius priedus; dviprasmiškų reklaminių teiginių; bendrojo pobūdžio, teiginių apie maistingumą bei teiginių apie sveikatingumą.
 
LR Konkurencijos tarybos atstovė D.Žukowska atkreipė renginio dalyvių dėmesį, kaip laikytis konkurencijos teisės taisyklių. Posėdžio metu pristatytos pagrindinės konkurencijos teisės taisyklės, draudžiami susitarimai, keitimasis informacija, atsakomybės ribos. Akcentuota, kad Konkurencijos teisė draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimirinkoje.
 
Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos (toliau – Reklamos priežiūros komisija) pirmininkas S. Kriaučiūnas nagrinėjo klausimą, ar reikalingos reklamos įstatymo ir gydytojų odontologų profesinės etikoskodekso pataisos. Taryba, įvertinusi Reklamos priežiūros komisijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus keisti ir/ar papildyti Odontologų profesinės etikos kodeksą, taip pat išklausiusi Tarybos narės E. Guzaitienės pastebėjimus, kad šiuo metu peržiūrimas ir Europos odontologų tarybos (CED) etikos kodeksas, rengiamos pataisos dėl duomenų apsa ugos elektroninėje erdvėje, nutarė iš Reklamos priežiūros komisijos bei Etikos ir procedūrų komisijos, įtraukiant ir Tarybos narę E. Guzaitienę, sudaryti darbo grupę, kuri peržiūrės Etikos kodeksą ir artimiausio posėdžio metu pristatys Tarybai galimus jo pakeitimus.
 
Tarybos posėdžio metu Rūmų Tarptautinio kongreso organizacinio komiteto pirmininkė R. Kiaunienė pristatė renginio parengiamuosius darbus. Analizuoti Kongreso vietos privalumai ir trūkumai, esminiai registracijos pakeitimai. Taryba, atsižvelgdama į Tarybos pirmininko A. Šeikaus ir Organizacinio komiteto pirmininkės siūlymus, nutarėpatvirtinti dalyvio registracijos į 2015 m. Tarptautinį kongresą tvarką išdėstant ją taip:
Prieškongresinė registracija:
 
1, Dalyvio vietos rezervavimas Kongrese: Kongreso dalyvio vietą reikia rezervuoti internetinėje svetainėje adresu www.odontologurumai.lt.
 
1, Registracijos mokesčio apmokėjimas:
Kongreso dalyviais tampama tik sumokėjus registracijos mokestį. Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas per 15 darbo dienų nuo rezervacijos datos. 
3. Pranešimo apie patvirtintą registraciją į Kongresą gavimas:
Kongreso dalyviui apie sėkmingą registraciją pranešama el. paštu arba sms žinute.
 
Dalyvių registracija kongreso metu:
 
1. Atvykę į Kongresą, dalyviai registruojami tik pateikę Rūmų nario pažymėjimą bei susimokėję narystės Rūmuose mokestį.
2. Dalyvių, neatvykusių į Kongresą, sertifikatai anuliuojami.
 
Taryba, atsižvelgdama į Tarybos narių pateiktus siūlymus, taip pat vienbalsiai nutarė patvirtinti 2015 m. Tarptautinio kongreso pavadinimą - „Burnos ligų profilaktika ir reabilitacija”.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus ir Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė V. Bučienė supažindino posėdžio dalyvius su Rūmų organizuojamo privalomųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandųrenginio „4x2 – tai svarbu“ data, vieta, moksline programa. Renginys vyks 2015 m. sausio 16 d. Vilniuje, LR odontologų rūmuose.
 
Posėdžio metu buvo nuspręsta, kad 2015 m. Tarptautinės odontologo dienos minėjimas vyks 2015 m. vasario 7 d. Panevėžyje. Tarybos pirmininkas A. Šeikus Rūmų teritorinius skyrius paragino aktyviau teikti Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominacijoms labiausiai profesinėje, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje nusipelniusias Lietuvos odontologijos asmenybes.
 
Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas G. Janužis pristatė atliktus darbus rengiant profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių, organizuojamų formaliojo švietimo institucijų arba patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, ir minėtų renginių dalyvių registracijos įtraukimo į Rūmų Tobulinimo renginių registrą.
 
Taryba pritarė skirti finansinę paramą 2014 m. lapkričio 21-23 d. vyksiančiai parodai visai šeimai „Vaikų šalis 2014“. Taip pat numatė išleisti profilaktikos knygelę apie vaikų dantų priežiūrą, skirtą tėveliams.
 
Posėdžio metu Tarybos pirmininkas A. Šeikus akcentavo, kad 2015 metais bus organizuojami tik išvažiuojamieji Tarybos posėdžiai į periferijas.
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. lapkričio 21 d. Vilniuje

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.