2016 m. gruodžio 9 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
 Paskutinį 2016 – ųjų metų Tarybos posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo sveikinimu Rūmų bendruomenei, Tarybos nariams, linkėdamas visiems gerų ir ramių 2017 – ųjų metų.
Rūmų Revizijos komisijos pirmininkas A. Baškys pristatė savo vykdomą veiklą Lietuvos heraldikos komisijoje. Pranešimo metu pristatyta heraldikos istorija, principai.
 
Tarybos pirmininko pavaduotojos doc. dr. V. Brukienė ir R. Adomaitienė pristatė Rūmų komisijų ir teritorinių skyrių veiklą lapkričio mėnesio laikotarpiu.  Doc. dr. V. Brukienė akcentavo, kad ataskaitiniu laikotarpiu vyko susitikimai su Nacionalinio Vėžio instituto atstovais dėl onkologinėmis  ligomis sergančių pacientų dantų ir žandikaulių protezavimo. Buvo sutarta, kad tokių ligonių protezavimas turėtų būti kompensuojamas vadovaujantis Retų ligų gydymo aprašu, o jų dantų protezavimas apmokamas iš PSDF lėšų.
 
R. Adomaitienė posėdžio dalyvius supažindino su Rūmuose vykusiu Rūmų teritorinių skyrių vadovų, sekretorių ir administracijos susitikimu, kurio metu buvo aptarti Rūmuose ir teritoriniuose skyriuose vykdomi darbai ir iškylančios problemos.
 
Pirmininkas A. Šeikus Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominantus. Taryba slaptu balsavimu išrinko laureatus. 
Šv. Apolonijos statulėle bus apdovanotas gydytojas odontologas ortopedas Alvydas Šeikus.
Burnos higienisto nominacija skirta gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistei Irinai Luciukaitei.
Dantų techniko nominacijos statulėlė bus įteikta dantų technikui Rolandui Andrijauskui.
 
Taip pat buvo nuspręsta Rūmų padėkos raštais apdovanoti dantų techniką Gediminą Adakauską, burnos higienistę Jurgitą Andrulienę,  gydytoją odontologę Eleną Fetingienę, gydytojo odontologo padėjėją Svetlaną Jankauskienę,  gydytojo odontologo padėjėją Vandą Junčienę, dantų techniką Alvydą Kavaliauską, burnos higienistę Sigitą Lekandrienę, gydytoją odontologę ortopedę Aldoną Lieponienę, gydytoją odontologę Liną Načajienę, gydytoją odontologę Genovaitę Navickienę, gydytoją odontologę Mariją Nomeikienę, burnos higienistę Kristiną Paužienę, gydytojo odontologo padėjėją Angelę Rusonytę, gydytoją odontologę Janiną Šimkuvienę.
 
Taryba, vadovaudamasi Apdovanojimų rūmuose tvarkos, nuostatomis ir įvertinusi fizinių bei juridinių asmenų 2016 metais skirtą paramą Rūmų veiklai gerinti, nutarė Padėkos raštais apdovanoti:
·     UAB „BIOK laboratorija“;
·     UAB „Orivas“;
·     GC Nordic AB;
·     UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“;
·     UAB „CT-dent“;
·     UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“;
·     UAB „Ringitas“.
 
 
 
Laureatai ir apdovanotieji bus pagerbti iškilmingame Tarptautinės odontologų dienos minėjime, kuris vyks 2017 m. vasario 11 d. Vilniuje.
 
Posėdžio metu Tarybos narys, darbo grupės pirmininkas P. Ralys Tarybos posėdžio dalyviams pristatė atliktus pataisymus Lietuvos medicinos normoje MN 46:2017 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir išsakė darbo grupės narių pastabas. Taryba įpareigojo Lietuvos medicinos normos MN 46:2017 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projekto rengimo darbo grupę pakoreguoti Normos projektą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas ir pristatyti jį Tarybai artimiausiame posėdyje.
 
Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. V. Brukienė posėdžio dalyvius supažindino su 2017 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso parengiamaisiais darbais, papildyta Kongreso moksline programa, lektoriais, kurie sutiko skaityti paskaitas renginyje. Akcentuota, kad renginio mecenatu sutiko tapti „Glaxo Smith Kline“.
 
2017 m. renginio „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos (Baltic Dental Days)“ organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus pabrėžė, kad buvo kreiptasi į užsienio delegacijas, CED prezidentą bei jiems išsiųsti kvietimai į renginį.
 
Tarybos narė, Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkė V. Gailienė akcentavo, kad burnos priežiūros specialistų komisija gilinosi į burnos higienos studijų ir odontologinės priežiūros studijų programas, burnos higienistų išlyginamųjų studijų programą, šių burnos priežiūros specialistų kompetencijas pagal atitinkamas Lietuvos medicinos normas. Tarybos posėdžio metu pateiktos Burnos priežiūros specialistų komisijos išvados.
        Taryba, išnagrinėjusi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro raštą dėl burnos higienistų mokymo, suteikiant jiems teisę dirbti gydytojo odontologo padėjėjais, ir susipažinusi su Burnos priežiūros specialistų komisijos (toliau - Komisijos) pirmininkės V. Gailienės pristatyta Komisijos nuomone, nutarė pritarti pozicijai sudaryti galimybę burnos higienistams mokytis pagal mokymo programą, kuri suteiktų jiems teisę dirbti gydytojo odontologo padėjėjais, tačiau siūlyti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui neformaliojo mokymo programą (Gydytojo odontologo padėjėjo mokymo programa (trukmė 320 val.), kuri skirta bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, medicinos felčerio išsilavinimą turintiems asmenims) pritaikyti burnos higienistams, prieš tai įvertinus jų kompetencijas, įgytas formaliųjų studijų metu, bei sudarius individualų mokymo planą. Programos apimtis neturėtų viršyti 120 valandų, daugiausiai dėmesio skiriant šių kompetencijų įgijimui: odontologinių medicinos priemonių (instrumentų, įrenginių, medžiagų) paruošimui, priežiūrai, naudojimui, asistavimo su specialistais ypatumams, tam tikriems infekcijų kontrolės aspektams.
 
Socialinių reikalų ir Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos pirmininkė R. Kiaunienė posėdžio dalyvius supažindino su gautais prašymais paramai gauti.
 
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė „Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastai“, „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarka“ pataisas.
       Taryba, susipažinusi su A. Tutkuvienės siūlomomis „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos“, patvirtintos 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 12, Priedo Nr. 1 „Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos deklaracija“ (toliau - Deklaracija) pataisomis, nutarė Deklaracijos formos pataisoms pritarti ir patvirtinti naują deklaracijos formą.
  
Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2017 m. sausio 20 d.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.