2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio Druskininkuose apžvalga

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdį pradėjo tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus.
Tarybos pirmininkas pasiūlė 2019 m. tarptautinį kongresą surengti gegužės 24-25  dienomis Druskininkuose ir pasiūlė Organizacinio komiteto pirmininke paskirti Violetą Raslanienę, daug metų dirbusią organizaciniuose komitetuose. Mokslinės programos vadovu pirmininkas pasiūlė dr. Vygandą Rutkūną. Į organizacinio komiteto pirmininkes pasiūlyta Violeta Raslanienė sutiko ja tapti. Nutarta 2018 m. rugsėjo 28 d. posėdyje patvirtinti organizacinį komitetą.
 
Svarstytas klausimas dėl odontologinės įrangos, instrumentų, medžiagų, burnos priežiūros higieninių produktų aprobacijos Rūmuose ir Rūmų logotipo naudojimo.
Pranešėjas – Aprobavimo komisijos pirmininkas,Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas Sigitas Kriaučiūnas.
Aprobavimo komisijos pirmininkas pasiūlė naikinti Aprobavimo komisiją. Tarybos pirmininkas pranešė, kad komisija naikinama tik keičiant Statutą. Aprobavimo tvarka yra nustatyta, į Komisiją kreipiasi gamintojai ir platintojai. Komisijos pirmininkas Sigitas Kriaučiūnas pristatė, kad aprobacijos paprašė įmonė „EVD Baltija“, kurių produktus – dantų pastas, skalavimo skysčius ir protezų klijus bei dantų šepetėlius - gamina lenkai ir čekai. Ant visų produktų, išskyrus klijus, nėra CE ženkliuko. Prekinio ženklo savininkai „EVD Baltija“ prašo aprobuoti produkciją. Tarybos nariai klausė, ar produkcija pardavinėjama kitose šalyse. Doc. dr. A. Tutkuvienė teigė, kad yra didžiulė rizika aprobuoti produktą, kuris neturi CE ženklo. Nutarta „EVD Baltija“ platinamam „Dentasan“ prekinio ženklo produktų aprobavimo klausimą svarstyti kitame posėdyje.
Pristatyti Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos priimti sprendimai. Komisijos pirmininkė Ramunė Kiaunienė pranešė, kad buvo gauti keli prašymai dėl socialinės paramos suteikimo. Pritarta pateiktiems komisijos sprendimams.
Svarstyti priimti Prezidiumo nutarimai.Pranešėjas – Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus.
  1. PRISTATYTA. Dėl kokybės vadovo parengimo. Nutarta parengti metodines rekomendacijas. Siūloma, kad prie kiekvieno šablono atsirastų nuoroda į teisės aktus. Kokybės vadovas turi būti toks, kad būtų maksimaliai naudingas įstaigoms. Kokybės vadovas bus pristatytas kitame tarybos posėdyje.
  2. PRISTATYTA. Dėl infekcijų kontrolės atnaujinimo.  Klausimą pristatė tarybos narė Rima Adomaitienė. Numatoma parengti procesų ir procedūrų aprašą, kuriame būtų aprašyta, kokie dokumentai turi lydėti procedūras. Licencijuojamos veiklos priežiūros specialistė Ieva Korzikaitė pristatė, kad infekcijų kontrolė tikrinama tik dantų technikų laboratorijose. Doc. dr. A. Tutkuvienė pabrėžė, kad Rūmai negali dubliuoti kitų institucijų funkcijų.
  3. PRISTATYTA. Dėl reglamentuojamųjų procedūrų bazės pažymėjimo turinio bei formos. Tarybos nutarimu tai tvirtina licencijavimo komisija.
  4. PRISTATYTA. Dėl įgaliotinių. Teritorinių skyrių vadovai pagal kvotas išrinko įgaliotinius. Užsiregistravo 207 įgaliotiniai.

NUTARTA. Pritarti prezidiumo nutarimams.

NUTARTA priimti 15 naujų rūmų narių. Prezidiumo nutarimais išbraukta 12 narių, nes 2 mirė, 10 netenkino odontologinės praktikos licencijavimo reikalavimų.

Svarstyti einamieji klausimai:

              Svarstyta: 1) Nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. įsigaliojo pakitimai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme. Registrų centrui privaloma pateikti metines finansines ir veiklos ataskaitas pagal tam tikrus reikalavimus. 10 straipsnis numato, kokios ataskaitos turi būti. Parengtas Rūmų nutarimo projektas, adaptuotas Rūmams. Bus ne pirmininko ataskaita, o Rūmų veiklos ataskaita, kurioje turi atsispindėti paramos gavimas ir panaudojimas – tai naujas dalykas.
              Tarybos pirmininkas informavo, kad Tarybos pirmininko veiklos ataskaitą prilyginame Rūmų veiklos ataskaitai ir pateikiame Registrų centrui.
NUTARTA. Taryba nutarė 2018 m. balandžio 20 d. Tarybos nutarimu Nr. 18/TN-45 patvirtintą Tarybos pirmininko veiklos ataskaitą laikyti 2017 m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų veiklos ataskaitair teikti ją š.m. gegužės 25 d. vyksiančiam Rūmų narių įgaliotinių susirinkimui (konferencijai) tvirtinti.
              Svarstyta:  2) dėl valstybinės žemės nuomos sutarties. Tarybos pirmininklas informavo, jog rasta galimybė išsinuomoti 250 kv. metrų žemės Rūmų kieme. Nuomos mokestis metams – apie 100 eur. Išnuomota 56 metams. Žemę išsipirkti kainuotų apie 46 tūkst. EUR.
NUTARTA. Taryba, susipažinusi su Tarybos pirmininko A. Šeikaus pateikta informacija dėl galimybės Rūmams išsipirkti 250 kv.m ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 1765 kv. m ploto žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0054:196, unikalus Nr. 0101-0054-0196), adresu J. Jasinskio g. 16, Vilnius, nutarė pritarti šios žemės sklypo dalies pirkimui bei tam reikalingų dokumentų paruošimui.
              Svarstyta: 3) dėl licencijavimo komisijų, kurioms deleguotos valstybės funkcijos, lankomumo. Tarybos pirmininkas A. Šeikus informavo, kad įmonių licencijavimo komisijoje sudėtinga surinkti kvorumą, asmenų licencijavimo komisijoje problemų nėra. Be kvorumo neįmanoma svarstyti bylų. Tarybos pirmininkas A. Šeikus paprašė komisijų pirmininkų užtikrinti sklandų komisijų darbą.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.