2014-11-21

2014 m. lapkričio 21 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Tarybos posėdį pradėjo Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus, atkreipdamas susirinkusiųjų dėmesį, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įvedamas Euras, ir kviesdamas visas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, laikytis sąžiningumo, atsakingumo, skaidrumo, paslaugumo, bendruomeniškumo principų, siekiant patenkinti visų Lietuvos piliečių lūkesčius.
 
Reikia akcentuoti, kad Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, prisijungdami prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, savanoriškai įsipareigojo užtikrinti sąžiningą kainų litais perskaičiavimą į eurus, nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu didinti paslaugų kainas, prisidėti prie odontologų bendruomenės teigiamos nuomonės formavimo ir siekti, kad euro įvedimas Lietuvoje praeitų kuo sklandžiau.
Į Tarybos posėdį pakviesti DNB banko atstovai, dar syki informavo posėdžio dalyvius, kaip pasiruošti euro įvedimui. Akcentuota, kad reikia mažinti grynųjų įmonės veikloje, o tai padaryti galima siūlant klientams atsiskaityti mokėjimo kortele ar naudotis banku internete. Pasirūpinti įmonės veikloje naudojamų grynųjų litų įskaitymu į banko sąskaitą iki euro įvedimo dienos. Atkreiptas dėmesys, kad lito išėmimas iš apyvartos nekeičia jokių teisinių dokumentų sąlygų ir visi finansiniai įsipareigojimai toliau bus vykdomi sutartyje numatytomis sąlygomis. Dauguma banko paslaugų pokyčių įvyks automatiškai. Tam tikrais atvejais atsiradus poreikiui peržiūrėti sutarties sąlygas, bankas informuos klientą atskirai. Banko atstovai pateikė patarimus ir įmonių darbuotojams. Būtina mažinti grynųjų vartojimą visus mokėjimus atliekant elektroniniais kanalais – pasinaudojant banku internete bei mokėjimo kortelėmis; pasitikrinti mokėjimo kortelių galiojimo terminą, jeigu galiojimas baigiasi 2014 m. gruodžio mėnesį, užsisakyti ankstesnį kortelės pakeitimą; planuoti vizitus į banką dėl konsultacijų kreditavimo ar investicijų klausimais – iki arba po euro įvedimo piko, t.y. lapkričio mėn. arba sausio gale; grynuosius pinigus keisti tik bankuose arba pašte. Siekiant apsisaugoti nuo sukčių patartina vengti keisti pinigus pas privačius žmones ar įmones. Prekybos vietos taipogi nėra patogiausias būdas keisti valiutą.
 
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė posėdžio dalyvius supažindino su komisijos 2014 m. 1-ojo pusmečio veiklos ataskaita. Odontologų licencijavimo komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 55.3 punktu, priimė sprendimą sustabdyti 64 gydytojų odontologų ir 17 gydytojų odontologų specialistų odontologijos praktikos licencijų galiojimą iki vienerių metų ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-700 patvirtintų Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 54 punktu, nutarė sustabdyti licencijos galiojimą iki vienerių metų 14 burnos higienistų, 23 dantų technikams bei 43 gydytojo odontologo padėjėjams. Odontologijos praktikos ir Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimo sustabdymo priežastys: odontologų ir burnos priežiūros specialistų 5-ių metų tobulinimosi ir profesinės praktikos deklaracijų nepateikimas; Rūmų nario prievolių nevykdymas (Rūmų nario mokesčio nemokėjimas arba netapimas Rūmų nariu); leidimo gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje pratęsimo nepateikimas; odontologų licencijavimo komisijos reikalavimų neįvykdymas. Taip pat Odontologų licencijavimo komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 67 punktu, panaikino odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymą 9 gydytojams odontologams ir 2 gydytojams odontologams specialistams (panaikintos licencijų galiojimo sustabdymo priežastys).
 
Odontologų licencijavimo komisija panaikino 37 odontologijos praktikos licencijas, verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir 10 odontologijos praktikos licencijas verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją. Licencijų turėtojai per komisijos nustatytą terminą nepateikė licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą įrodančių dokumentų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 57.2 punktas). Patvirtinti 27 gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų prašymai atlikti reglamentuojamas procedūras.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-700 patvirtintų Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 68 punktu, panaikintas burnos priežiūros specialistų praktikos licencijos galiojimo sustabdymas 3 burnos higienistams, 10 dantų technikų, 10 gydytojų odontologų padėjėjų (licencijos turėtojai panaikino licencijos galiojimo sustabdymo priežastis). Odontologų licencijavimo komisija panaikino 114 burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų. Licencijų turėtojai per komisijos nustatytą terminą nepateikė licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą įrodančių dokumentų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-700 patvirtintų Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 58.2 punktu).
Posėdžio metu, Taryba, įvertinusi „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos“, patvirtintos 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 12, (toliau - Tvarka) taikymo praktinius aspektus nutarė: pakeisti Tvarkos
3.7. punktą ir išdėstyti jį taip: „3.7. Gydytojo odontologo specialisto studijos rezidentūroje ar burnos priežiūros specialisto studijos pagal kitą burnos priežiūros programą yra užskaitomos kaip profesinė praktika pagal gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją. Gydytojo odontologo specialisto užbaigtos studijos rezidentūroje ar burnos priežiūros specialisto užbaigtos studijos pagal kitą burnos priežiūros programą yra užskaitomos kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimosi valandos. Taip pat papildyti Tvarką 3.71. punktu ir išdėstyti jį taip:
3.71. Gydytojo odontologo ar gydytojo odontologo specialisto baigti teminiai profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai reglamentuojamoms procedūroms atlikti (toliau - Kursai) yra užskaitomi kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimosi valandos, skiriant 20 profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandų kiekvienai baigtai reglamentuojamų procedūrų programai.
 
Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymu ir atsižvelgdama į tai, jog Rūmai, kaip licencijas išduodanti institucija, savo funkcijas įgyvendina per Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo bei Odontologų licencijavimo komisijas (toliau - Komisijos), siekdama efektyviai organizuoti Komisijų darbą, nutarė pakeisti 2006 m. lapkričio 3 d. Tarybos nutarimo Nr. 74 4. punktą ir išdėstyti jį taip: „4.
 
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo bei Odontologų licencijavimo komisijos už savo veiklą Tarybai atsiskaito kasmet iki balandžio 1 dienos.“ Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas P.Ralyspristatė komisijos 2014 m. 1-ojo pusmečioveiklos ataskaitą. Komisija panaikino 5odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimą. Sprendimo pagrindas - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-694 patvirtintų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių 49.1 bei 49.2 punktai (licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licenciją arba gautas oficialus pranešimas apie įstaigos likvidavimą). Komisijos pirmininkas P. Ralys akcentavo, kad viso Lietuvoje licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) veiklai turi 2232 įstaigos.Kiekviena įstaiga privalo pranešti apie priimtus ir atleistus darbuotojus IS Sveidros posistemėje Metas (darbuotojų, įstaigos duomenų tvarkymo posistemė). Taip pat Rūmų Tarybos pirmininkas paragino visus odontologinės (priežiūros) pagalbos įstaigų vadovus patikslinti ar atnaujinti duomenis Rūmų įstaigų registre. Taryba bendru sutarimu pritarė Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos ataskaitai.
 
Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos ataskaitą už 2013-2014 metus pristatė Komisijos pirmininkė R. Adomaitienė. Akcentuota, kad 2013 m. lapkričio mėn.buvosvarstytas klausimas dėl Burnos higienos studijų programos gretutinės odontologijos priežiūros šakos Šiaulių valstybinėje kolegijoje. 2014 m. vasario mėn. analizuotas klausimas dėl burnos priežiūros specialistų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose. Bendradarbiaujant su Profilaktikos programų koordinavimo komisija 2013 m. birželio mėn. buvo paruošta 5 val. mokymo programa visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems vaikų ugdymo įstaigose, apimanti odontologinių ligų epidemiologiją ir profilaktiką. Lietuvos burnos higienistų draugijos kvietimu, Burnos priežiūros specialistų komisijos nariai dalyvavo Burnos sveikatos dienos akcijoje Lietuvos didžiųjų miestų prekybos centruose. 2014m.spalio mėn. atsižvelgiant į tai, kad burnos higienos studijų programą renkasi labai daug studentų, Lietuvos burnos higienistų draugija, Lietuvos aukštosios mokyklos, vykdančios burnos higienos studijų programą bei Burnos priežiūros specialistų komisija, inicijavo tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti burnos higienisto svarbą odontologinėje komandoje bei poreikį. Per ataskaitinį laikotarpį pastebėtos problemos, kurias reikia spręsti - odontologo padėjėjų trūkumas.Taryba bendru sutarimu pritarė Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos ataskaitai.
 
Tarybos posėdžio metu Rūmų Tarptautinio kongreso organizacinio komiteto pirmininkė R. Kiaunienė pristatė renginio parengiamuosius darbus. Taryba nutarė patvirtinti 2015 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Burnos ligų profilaktika ir reabilitacija” datą ir vietą – 2015 m. gegužės 29-30 d. SPA Vilnius SANA, Druskininkuose.
 
Taryba, atsižvelgdama į Tarybos pirmininko A. Šeikaus siūlymus, 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo ir tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininke skyrė Tarybos pirmininko pavaduotoją doc. dr. A. Tutkuvienę. Taryba įpareigojo Organizacinio komiteto pirmininkę pristatyti Organizacinio komiteto sudėtį 2015 m. sausio mėnesio Tarybos posėdyje.
 
Aptarti Tarptautinės odontologų dienos šventės parengiamųjų darbų organizaciniai klausimai. Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas priminė, kad Tarptautinė odontologų diena vyks 2015 m. vasario 7 d. Panevėžyje. Minėjimas bus pradėtas 12 val. šventomis Mišiomis Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Po šventų Mišių renginys bus tęsiamas Juozo Miltinio dramos teatre, kuriame bus sveikinama odontologų bendruomenė ir pagerbiami iškiliausi jos nariai.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad 2015 m. balandžio 17 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje LR odontologų rūmai organizuos renginį, skirtą medicinos ir odontologijos etikai. Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė prof. habil. dr. I. Balčiūnienė pastebėjo, kad paskaitas renginyje skaitys ypatingai kompetentingi ir profesionalūs Lietuvos lektoriai.
 
Aktyviai svarstytos Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pataisos, kurias pristatėRūmų Norminių aktų komisijos pirmininkė S. Miežinienė. Taryba išklausiusi veido ir žandikaulių chirurgo doc. dr. L. Zalecko pastabas, nutarė įpareigoti Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ atnaujinimo darbo grupę (darbo grupės pirmininkė S. Miežinienė) pakoreguotą projektą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas pristatyti artimiausiame Tarybos posėdyje.
 
Posėdžio metu, Taryba, įvertinusi Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos (toliau - Tvarka), patvirtintos2012 m. sausio 27 d. Tarybos nutarimu Nr. 12/TN-03, taikymo praktinius aspektus, nutarėsudaryti darbo grupę šiai Tvarkai peržiūrėti. Darbo grupės pirmininku paskirtas doc. dr. D. Sakavičius.
 
Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas dr. G. Janužis pristatė klausimą dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių, organizuojamų formaliojo švietimo institucijų arba patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, ir minėtų renginių dalyvių registracijos įtraukimo į Rūmų Tobulinimo renginių registrą. Akcentuota, kad iš kolegijų, ruošiančių burnos priežiūros specialistus, bus gauta informacija apie profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusius asmenis (jų vardas, pavardė, valandų skaičius ir Rūmų nario numeris). Nagrinėtas klausimas dėl Quintessence organizuojamų renginių.Quintessenceyra organizacijos European Specialty Accreditation Board (ESAB), vienijančios renginių organizatorius, narė. Ši organizacija akcentuoja, kad jos renginiai nebūtinai turi būti pripažinti atskirose valstybėse. Taryba nutarė, kad Quintessence organizuojami renginiai galėtų būti pripažinti Lietuvoje ir jiems išduodamos surinktos profesinio tobulino valandos, jei tie renginiai būtų registruojami LR odontologų rūmuose teisės aktų nustatyta tvarka.
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. gruodžio 19 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.