2018 m. sausio 5 d. Tarybos posėdžio apžvalga

         Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos posėdį pradėjo Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus, akcentuodamas, kad tai pirmasis naujųjų 2018 metų Tarybos posėdis.
 
       Darbo grupės pirmininkė, Tarybos pirmininko pavaduotoja V. Brukienė pristatė Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų pataisas. Tarybos posėdžio metu svarstyta Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi tvarką ir mastus papildyti trūkstamomis sąvokomis, taip pat dar kartą peržiūrėti, išanalizuoti ir įvertinus papildyti Tobulinimosi tvarkos ir mastų projektą Rūmų narių pateiktais pasiūlymais. Darbo grupė įpareigota pakoreguotą projektą pateikti Tarybai svarstyti kitame posėdyje.
Tarybos posėdžio metu buvo renkama geriausia 2017 m. klinikinė publikacija žurnale „Odontologų rūmų žinios“. Sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyviams pristatė Rūmų narių apklausos rezultatus internete, renkant klinikinę publikaciją.Suskaičiavus visus Tarybos narių balsus, geriausia 2017 m. publikacija žurnale išrinktas straipsnis: „Hemofilija sergančių asmenų burnos ligų profilaktika ir gydymas“ Nr. 4 (48), p. 14. Autorė - Dr. Rūta Žaliūnienė.
 
Posėdžo metu Pirmininkas A. Šeikus Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominantus. Taryba slaptu balsavimu išrinko laureatus. Taip pat Taryba, vadovaudamasi Apdovanojimų rūmuose tvarkos, nuostatomis ir įvertinusi fizinių bei juridinių asmenų 2017 metais skirtą paramą Rūmų veiklai gerinti, nutarė, kam bus įteikti Padėkos raštai.
 
         Kauno teritorinio skyriaus vadovė R. Kiaunienė pristatė Tarptautinės odontologo dienos minėjimo parengiamuosius darbus. Akcentuota, kad  Šv. mišios už gydytojus odontologus, burnos priežiūros specialistus ir jų pacientus bus aukojamos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, šventinė programa – Kauno rotušėje.
 
      Organizacinio komiteto pirmininkas G. Janužis pristatė 2018 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus. Rūmų Tarptautinio kongreso mokslinę programą. Taryba išsakė mintis, kad mokslinę programą dar reikia pakoreguoti ir tobulinti. Posėdžio metu diskutuota apie lektorių atlygius. Patvirtintas 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) reglamentas.
 
     Kadangi Tarybos narys G. Janužys yra 2018 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininkas ir Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos, kuri vertina Rūmų tobulinimosi renginius, pirmininkas, buvo pateiktas pasiūlymas patvirtinti Neformalio švietimo komisisijos pirmininko pavaduotoją – doc. dr. Juliją Narbutaitę, kuri vertintų 2018 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) ir Tarptautinį kongresą. G. Janužis nuo šio renginio vertinimo nusišalintų.
 
        Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad 2018 m. vasario 2 d. LR Seime vyks Rūmų organizuojama konferencija. Pristatyta preliminari renginio programa. Tarybos nariai išsakė pastebėjimus, kad programą reikėtų papildyti profilaktikos tema. Taip pat prof. V. Pečiulienė akcentavo, kad prieš konferenciją LR Seime, reikėtų suorganizuoti apskritojo stalo diskusiją su universitetų ir kolegijų atstovais dėl Odontologų ir burnos priežiūros specialistų ruošimo Lietuvoje.
 
        Tarybos pirmininkas posėdžio dalyvius informavo apie Odontologijos praktikos įstatymo projekto eigą. Šiuo metu įstatymo projektas gražintas rengėjams tobulinti. Tarybos narys P. Ralys nagrinėjo klausimą dėl medicinos prietaisų.
 
     Taryba, atsižvelgusi į tai, kad Bendruosiuose reikalavimuose medicinos normoms rengti, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634, yra apibrėžta, jog medicinos normos turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai ir, jeigu reikia, atnaujinamos ar pakeičiamos, nutarė peržiūrėti šiuo metu galiojančią Lietuvos medicinos normą MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas“ (toliau – Medicinos norma) ir ją atnaujinti. Taryba  patvirtinoMedicinos normos atnaujinimo darbo grupės sudėtį. Taip pat bus peržiūrima ir Lietuvos medicinos norma MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas“.Taryba posėdžio metu patvirtinoir šios Medicinos normos atnaujinimo darbo grupės sudėtį.
 
     Taryba, atsižvelgusi į išaugusį Odontologų ir Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų darbo krūvį, nutarėiki 2018 m. gegužės 25 d. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) priimti darbuotoją Licencijavimo komisijos padėjėjo pareigoms (pagal licencijavimo komisijos rekomendacijas) į jau patvirtintą Apskaitininko kasininko etatą (pareigybę).  Taryba nutarė teikti Licencijavimo komisijos padėjėjo pareigybę š. m. gegužės 25 d. vyksiančiam Rūmų narių įgaliotinių susirinkimui (konferencijai) tvirtinti.
 
    Tarybos pirmininkas pasiūlė Tarybai kandidatus, kurie galėtų atstovauti LR odontologų rūmus 2018 m. FDI Pasauliniame odontologų kongrese.
 
   Tarybos narys A. Kavaliauskas nagrinėjo klausimą dėl Ekonominės veiklos klasifikatorių dantų techniko veiklai. Tarybos pirmininkas pasiūlė darbo grupei toliau gilitis šiuo klausimu ir rezultatus pateikti kitame Tarybos posėdyje.
 
Kitas posėdis vyks 2018 m. kovo 16  d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose.

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.