2018 metų balandžio 20 d. išvažiuojamojo Odontologų rūmų tarybos posėdžio Kaune apžvalga

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdį pradėjo tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie SAM Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjos patarėja Inga Šinickienė pristatė dažniausius pažeidimus, nustatomus atliekant kontrolę odontologinės priežiūros įstaigose.
Pranešėja teigė, jog pažeidimų odontologinės priežiūros įstaigose daugėja. Dažniausias pažeidimas – infekcijų kontrolės procedūrų vadovas – odontologinėse įmonėse labai retai būna parengtas. Kartais mažos įmonės pasiskolina iš kolegų, iš didesnių įmonių, bet jie tuomet neatitinka įmonės veiklos specifikos, procedūrų vadovai pasidaro per ilgi ir sunkiai pildomi.
NVSC atstovė papasakojo, kad daugkartinio naudojimo medicinos prietaisai turi būti prižiūrimi pagal naudojimo instrukciją, kuri turi būti pridėta, įsigyjant prietaisą.
Dar vienas dažnas pažeidimas – nepilnai atliekamas paketų žymėjimas. Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad sterilizuoti instrumentai galioja 4 savaites, ne mėnesį ar 30 dienų.
Vis dar pasitaikantis pažeidimas - naudojami pasibaigusio galiojimo cheminiai indikatoriai.
Odontologai vis dar netinkamai pildo krovinio (įkrovos) registracijos korteles. Pasitaiko, kad kortelėje tokio ciklo nerandama, arba matyti, kad buvo panaudoti instrumentai, bet tokių nematome kortelėje užregistruotoje krovinio sudėtyje. Neretai pasitaiko, kad nevykdomas panaudotų įstaigoje sterilizuotų gaminių atsekamumas.
Odontologinės įstaigos kartais netinkamai pasirenka dezinfekcijos priemones. Nepasižiūrima, kad paviršiai būna dviejų rūšių, o prietaisai skirstomi į medicinos prietaisus ir ne medicinos prietaisus.
NVSC atstovė pabrėžė, kad vis dar sutinkami skalbinių tvarkymo pažeidimai – nešvarius skalbinius kai kurių įstaigų darbuotojai nešasi namo skalbti, o jie turi būti skalbiami įstaigose, kurioms suteikta
teisė skalbti medicininius skalbinius, bet kokia skalbykla netinka, namuose skalbti irgi negalima. Taip pat personalas dažnai pamiršta apie tinkamą rankų priežiūrą - rankų papuošalai, t.y. apyrankės, žiedai
ir laikrodžiai dirbant turi būti nuimti, rankos turi būti be žiedų, net be vestuvinio žiedo - reikia to reiklavimo laikytis.
Įstaigose vis dar galima sutikti dirbančių darbuotojų, kurie yra neišklausę privalomųjų higienos įgūdžių mokymų. Vis dar pasitaiko medicininių atliekų tvarkymo pažeidimų. Pastebima, kad dažnai
pažeidžiama medicininių atliekų laikymo trukmė – jas galima laikyti iki 6 mėnesių, o pasitaiko, kad ilgiau laikoma.
Pirmininkas klausė, jei nuo liepos įsigalios aplinkos ministro įsakymas dėl atliekų tvarkymo, kuris neatitinka 66 normai , kuo vadovautis?
NVSC atstovė atsakė, kad jei yra esminiai neatitikimai, reimkia atkreipti dėmesį, jog tikrindami įmones, NVSC vadovaujasi 66 norma, kuri neturi prieštarauti teisės aktui, be to, dar galimi teisės
akto pakeitimai.
 
Tarybos nariai klausė, ar priskirtini prie medicinių atliekų protezavime naudojamų antspaudų atliekos? NVSC atstovė atsakė, kad 18.004 žymimos atliekos nėra komunalinės atliekos, jų negalima
atiduoti „Kauno švarai“. Pagal 66 normą galima laikyti kaip18.003 atliekas, reikia atkreipti dėmesį, nes 18.004 kodu žymimos atliekos tvarkomos kitaip.
Kauno kolegijos Burnos sveikatos katedros vedėja Daiva Mačiulienė papasakojo apie burnos higienistų ruošimą Kauno kolegijoje.
Pranešėja teigė, kad studijos vykdomos kokybiškos, konkurencingos, įgyvendinamos paklausios rinkoje programos. Pristatė studentų „nubyrėjimą“, įsidarbinimo rodiklius, studijų programų
reitingus.
78 proc. absolventų įsidarbina. Padaugėjo darbo biržoje registruotų absolventų, jų yra 8,1 proc. Siekiamybė – kad tas skaičius mažėtų.
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus teiravosi - kadangi Kaune ruošiami higienistai ir LSMU, ir Kauno kolegijoje, jau dabar higienistų yra virš 1000, jie pradeda dirbti padėjėjais, gal studijos
nepateisina jų lūkesčių? Pirmininkas pasiūlė vykdyti specializaciją.
 
LSMU Odontologijos fakulteto Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos doc. Jūratė Zūbienė, doc. Kristina Saldūnaitė, LSMU Burnos higienos studijų programos pirmininkė doc. Eglė
Bendoraitienė pristatė, kaip vykdomas burnos higienistų ruošimas LSMU. Atstovės pristatė studijų programą, papasakojo, kad studentams sudarytos puikios sąlygos mokytis, disciplinos
bendramedicininės, paskaitas skaito vien docentai ir profesoriai, visą parą veikia biblioteka. Studentai mokosi profesionalios burnos higienos. Mokymas yra integruotas, gali siekti I ir II studijų pakopų.
Pasaulyje burnos higienistai ruošiami tiek kolegijose, tiek universitetuose, gydomosios manipuliacijos tos pčios. Pranešėjos iškėlė problemą - reikia perimti gerą kitų šalių patirtį, siekti, kad vaikui gimus,
mamą su kūdikiu aplankytų burnos higiensitas, kuris pamokytų, kaip maitinti vaiką, kaip valyti dantukus. Šiuo metu daug vaikų jau reikia dantis protezuoti, auga bedančių karta. Socialinė padėtis
lemia didelį burnos sveikatos ligų paplitimą.
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pastebėjo, jog Kaune yra fenomenas: burnos higienistus ruošia LSMU ir kolegijoje. Kauno kolegijoje 3 metus trunka studijos, 4 m. - LSMU. Pirmininkas klausė,
kaip žiūrima į normas? Kodėl metais ilgiau mokosi? Atsakė, kad kolegijoje studentai atlieka 310 valandų praktikos, 300 valandų - universitete.
Tarybos nariai replikavo, gal higienistui duoti daugiau administracinių, vadybinių žinių, suteikti asistavimo patirties, kad specialistas būtų labiau konkurencingas darbo rinkoje.
Svarstyta Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.
Pranešėja – Komisijos pirmininkė R. Kiaunienė pristatė komisijos veiklą praėjusiais metais. 
Nutarta ataskaitai pritarti.
 
Svarstyta Etikos ir procedūrų komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.
Pranešėjas – Komisijos pirmininkas J. Vyšniauskas pristatė komisijos veiklą.
Nutarta ataskaitai pritarti.
 
Svarstyta Profilaktikos programų koordinavimo komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.
Pranešėja – Komisijos pirmininkė R. Račienė pristatė ataskaitą ir išsakė nuomonę, jog reikalingas politinis sprendimas dėl vaikų dantų,su universtitetais turime suderinę pastabas, kokia turi būti vaiko dantų ėduonies rizikos mažinimo planas.
Nutarta ataskaitai pritarti.
 
Svarstyta Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.Pranešėja – Komisijos pirmininkė R. Adomaitienė pristatė ataskaitą.
Nutarta ataskaitai pritarti.
 
Svarstyta Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.
Pranešėjas – Komisijos pirmininkas S. Kriaučiūnas pristatė, jog pagrindinis komisijos darbas pernai buvo sutvarkyti portalą manodaktaras.lt, jį pavyko atlikti. Kitas akcentas – prieita bendro sutarimo,
jeigu aptinkami reklamos pažeidimai, kreipiamasi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, o jei gydytojai neteisingai reklamuojasi, pranešama Etikos ir procedūrų komisijai. Komisijos pirmininkas pranešė,
kad reklamos įstatymo pažeidimų daugėja.
Nutarta ataskaitai pritarti.
Svarstyta Norminių aktų rengimo komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.
Ataskaitą pristatė Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus.
Tarybos pirmininkas pabrėžė, kad yra paruošta vaikų odontologo norma, yra atnaujinamos burnos higienisto, gydytojo vaikų odontologo, veido ir žandikaulių chirurgo normos, stengiamasi, kad
normos būtų viena su kita suderintos, atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų mokymo programas. Prof. Vytautė Pečiulienė teigė, kad ministerija net nežino, kad pasikeitęs Mokslo ir studijų įstatymas.
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus teigė, kad specialisto norma turi perdengti odontologo normą. Doc. dr. Vilma Brukienė pastebėjo, kad kuo daugiau metų specialistas mokosi – tuo mažiau gali
daryti pagal dabar galiojančias normas. Tarybos nariai supažindinti su norminių aktų rengimo komisijos veikla.
Nutarta ataskaitai pritarti.
Svarstytos Tarybos pirmininko pavaduotojų veiklos ataskaitos už 2017 m. Pranešėjos – Tarybos pirmininko pavaduotojos doc. dr. V. Brukienė, R. Adomaitienė pristatė savo veiklą.
Nutarta ataskaitai pritarti.
 
Svarstyta metinė Rūmų finansinės veiklos patikra už 2017 metus ir tvirtinta 2017 m. finansinė atskaitomybė.
Pranešėjai – Revizijos komisijos pirmininkas A. Baškys, Tarybos pirmininkas A. Šeikus.
Komisijos pirmininkas pabrėžė, kad per 2017 m. laikotarpį gauta daugiau piniginių lėšų, negu planuota ir išleista mažiau lėšų, negu planuota.
Nutarta Revizijos komisijos ataskaitai pritarti.
Finansinę atskaitomybę už 2017 m. pristatė Odontologų rūmų vyr. finansininkė Rita Šimulionienė.
Vyr. finansininkė pristatė, koks yra Rūmų nuosavas turtas, balansinis kapitalas, informavo, kad Rūmai dirba pelningai, teks mokėti pelno mokestį.
Nutarta finansinės atskaitomybės ataskaitai bei pajamų – išlaidų sąmatai už 2017 m. pritarti ir teikti tvirtinti Rūmų narių įgaliotininių susirinkime (konferencijoje).
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pristatė Rūmų veiklos ataskaitą už 2017 metus, taip pat pajamų ir išlaidų sąmatos projektą 2018 m.
Tarybos pirmininkas pabrėžė, jog nario mokesčio tikimasi surinkti daugiau, nes daugėja narių, tačiau 2018 m. gausime mažiau pajamų už licencijavimą, nes panaikintas deklaracijos mokestis.
Numatyta pakartoti knygelės „Apie vaikų dantis“ tiražą, ruošiami informaciniai leidiniai apie protezavimą ir apie implantus. Profilaktikos komisijos pirmininkė dr. Rasa Račienė teigė, kad reikia
išleisti maisto produktų katalogą su nurodytu cukraus kiekiu, kuris būtų platinamas kartu su knygele „Apie cukraus žalą“. Planuojama, kad bus daugiau išlaidų po gegužės 25 d., kai reikės įgyvendinti
duomenų apsaugos direktyvą. Tam numatyta 30 tūkst. EUR.
Taryba pritarė Rūmų veiklos ataskaitai už 2017 m. ir pajamų ir išlaidų sąmatos projektui 2018 m.
Šie klausimai bus pristatyti per Odontologų rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) ir rūmų
tarptautinį kongresą gegužės 25-26 d. Druskininkuose.
 
Pristatyta Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos priežiūros apžvalga už 2017 m.
Pranešėja - Licencijuojamos veiklos priežiūros specialistė I. Korzikaitė pristatė savo veiklą Specialistė teigė, kad įstaigos prašo dažniau atvažiuoti, kas antra įstaiga prašo dažnesnių patikrinimų, nes tai yra metodinės pagalbos teikimas.
Tarybos pirmininkas pasiūlė įdarbinti antrą licencijuojamos veiklos priežiūros darbuotoją.
Pristatyta pacientų pareiškimų ir prašymų nagrinėjimo per 2017 metus apžvalga.
Pranešėja – Odontologinių paslaugų kontrolės specialistė J. Goštautienė.
Tvarka buvo patvirtinta 2004 m., 2017 m sudarytose komisijose išnagrinėti 13 pareiškimų ir prašymų (2016 m. buvo 22) Pareiškėjai – ir valstybinės institucijos, gavome iš Akreditavimo tarnybos vieną
skundą, gavome iš SAM persiųstus skundus, 4 buvo atėję iš pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos, tesiogiai pacientai atsiuntė. Iš 369 Akreditavimo tarnyboje nagrinėtų skundų 16
buvo odontologijos. Nė vieno skundo negauta iš Seimo Sveikatos reikalų komiteto.
Per 2017 m. akreditavimo tarnyba atliko 14 patikrinimų, iš kurių 5 nustatyti teisės aktų pažeidimai.
Dažniausiai netinkamai pildoma sveikatos istorija, neaprašyti nusiskundimai, nėra diagnozės, nėra sutikimo formos.
 
Svarstytas naujų narių įrašymas ir išbraukimas. Atsakingoji sekretorė J. Baltūsienė pristatė, kad priimtas vienas prezidiumo nutarimas dėl nario išbraukimo iš sąrašų: vienas Rūmų narys mirė. 8 nariai įrašyti per praėjusius metus.
Svarstyti einamieji klausimai.
Nutarta kitą tarybos posėdį surengti rugsėjo 28 d. Klaipėdoje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.