2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos posėdžio apžvalga

     
Paskutinį 2014 – ųjų metų Tarybos posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo sveikinimu Rūmų bendruomenei, Tarybos nariams, linkėdamas visiems dar geresnių 2015 – ųjų metų.
        Tarybos posėdžio metu svarstytos Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pataisos, kurias pristatė Rūmų Norminių aktų komisijos pirmininkė S. Miežinienė. Taryba įpareigojo Lietuvos medicinos normos MN ??:2015 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau - Norma) parengimo darbo grupę (darbo grupės pirmininkė S. Miežinienė) paruošti Normos projektą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas ir pristatyti jį artimiausiame Tarybos posėdyje.
 
            Į Tarybos posėdį pakviesta LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji respublikos specialistė odontologijai, VUL Žalgirio klinikos direktorė prof. dr. A. Pūrienė pristatė pranešimą apie vaikų dantų burnos sveikatą ir vaikų dantų ėduonies profilaktikos programą. Akcentuota, kad vaikų burnos sveikata Lietuvoje yra viena blogiausių Europoje: 7–12 m. vaikų dantų ėduonies paplitimas nuolatiniuose dantyse siekia 44,8 proc., o pirminio ir antrinio ėduonies pažeidimai yra dvi didžiausios paauglių dantų gydymo priežastys. Dantų ėduonies paplitimas Lietuvoje tarp 4–6 m. amžiaus vaikų siekia 90 proc. Didėja ir dantų ėduonies intensyvumo rodikliai. Prof. A. Pūrienė priminė, kad Lietuvoje vykdoma vienintelė profilaktinė programa „Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis“, tačiau lėšos, skirtos Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai, panaudojamos tik iš dalies. Pristatyti sisteminiai organizaciniai pokyčiai, reikalingi vykdant vaikų odontologinę sveikatos priežiūrąbei odontologijos srities problemų sprendimo siūlymai. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje 2014 m. gruodžio 17 d.  įvykusio tarpžinybinio posėdžio aktualijomis, odontologijos srities klausimais ir problemomis.
 
              Posėdžio metu Tarybos narė, Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė V. Brukienė supažindino Tarybą su LR Odontologų rūmų ruošiamu leidinuku skirtu tėveliams apie vaikų burnos ligų profilaktiką. Akcentuota, kad leidinyje bus pristatyta nėščiųjų burnos priežiūra, vaikų burnos higiena, vaikų dantų traumos, vaikų burnos higiena ir ortodontinis gydymas. Taryba, susipažinusi su pateikta preliminaria 2015 m. leidinio tėvams apie vaikų burnos ligų profilaktiką išleidimo sąmata, nutarė leisti leidinį, kurio tiražas bus 5000 vnt.
 
             Taryba, atsižvelgusi į Apdovanojimų Rūmuose tvarkos, patvirtintos 2005 m. vasario 25 d. Tarybos nutarimu Nr. 58 bei 2006 m. sausio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-04 (nauja redakcija 2012 m. spalio 19 d. Tarybos nutarimu Nr. 12/TN-94), praktinius taikymo aspektus nutarė pakeisti Tvarkos 2.4. ir 3.5. punktus, išdėstant juos taip: 2.4. Tvarkos 2.3. punkte minimus dokumentus Teritoriniai skyriai pateikia Rūmams ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų paskutinio Tarybos posėdžio; 3.5. Tvarkos 3.4. punkte minimus dokumentus Teritoriniai skyriai pateikia Rūmams ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų paskutinio Tarybos posėdžio;“
 
          Pirmininkas A. Šeikus Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominantus. Taryba slaptu balsavimu išrinko laureatus. Šv. Apolonijos statulėle bus apdovanotas gydytojas odontologas ortopedas Juozas Jonaitis; Burnos higienisto nominacija skirta burnos higienistei Valei Žemaitei; Dantų techniko nominacijos statulėlė bus įteikta jau nebepraktikuojančiam dantų technikui Algirdui Survilai; Gydytojo odontologo padėjėjo nominacijos statulėle bus apdovanota gydytojo odontologo padėjėja, Tarybos narė Virginija Gailienė. Taip pat išrinkti nusipelnę savo srities specialistai, kuriems bus įteikti Rūmų padėkos raštai. Laureatai ir apdovanotieji bus pagerbti iškilmingame Tarptautinės odontologų dienos minėjime, kuris vyks 2015 m. vasario 7 d. Panevėžyje.
 
           Tarybos narė, Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė R. Kiaunienė pristatė Komisijos veiklos ataskaitą už 2014 m. Šiai Komisijai patikėta spręsti Rūmų narių socialinių reikalų bei privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros klausimus, rūpintis Rūmų narių socialine gerove, jos plėtra, užtikrinti privalomojo civilinės atsakomybės draudimo už pacientams padarytą žalą įstatymo vykdymą, ginti Rūmų narių teises ir teisėtus interesus. Komisija nagrinėja Rūmų narių paraiškas socialinei paramai gauti; atstovauja Rūmų narių socialinius ir verslo interesus Lietuvos Respublikoje. Komisijos pirmininkė R. Kiaunienė akcentavo, kad per ataskaitinius metus Komisija svarstė 12 Rūmų narių prašymų socialiniai paramai gauti ir tik 2 iš jų dėl motyvacijos stokos buvo netenkinti. Taryba pritarė Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos ataskaitai.
 
       Posėdžio metu Taryba, susipažinusi su 2014 m. lapkričio 23 d. Burnos priežiūros specialistų komisijos (toliau - Komisija) pirmininkės R. Adomaitienės prašymu pakeisti Komisijos sudėtį, nutarė jį tenkinti ir iš Komisijos sudėties išbraukti Komisijos narį dantų techniką Donatą Verenį dėl nedalyvavimo Komisijos darbe irį Komisiją įtraukti burnos higienistę Valę Žemaitę.
 
        Taryba, atsižvelgusi į tai, kad Bendruosiuose reikalavimuose medicinos normoms rengti, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634, yra apibrėžta, jog medicinos normos turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai ir, jeigu reikia, atnaujinamos ar pakeičiamos, nutarė peržiūrėti šiuo metu galiojančią Lietuvos medicinos normą MN 45:2009 "Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" ir patvirtino Normos atnaujinimo darbo grupės sudėtį. Darbo grupės vadove paskirta Tarybos narė, Kauno teritorinio skyriaus vadovė R. Kiaunienė.
 
         Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė prof. habil. dr. I. Balčiūnienė posėdžio dalyvius supažindino su Komisijos veiklos ataskaita už 2014 m. Akcentuota, kad per ataskaitinį laikotarpį Komisija išnagrinėjo dviejų pacienčių skundus, kurių metu buvo nustatyta, kad abi pacientes gydę gydytojai pažeidė Lietuvos Respublikos Odontologijos praktikos įstatymą,Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, Odontologų profesinės etikos kodeksą. Komisija įpareigojo abu gydytojus atsiprašyti pacientų bei toliau vengti konfliktinių situacijų.         
 
   Prof. habil. dr. I. Balčiūnienė pasidžiaugė, kad LR odontologų rūmai 2015 m. balandžio 17 d. Vilniuje, VU „Teatro salėje“ organizuos konferenciją „Etika, teisinis reglamentavimas bei atsakomybė medicinoje ir odontologijoje“, skirtą Lietuvos medikų ir odontologų bendruomenei. Paskaitas skaitys etikos profesionalai ir žinovai. Taryba bendru sutarimu pritarė Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos veiklos ataskaitai.
 
          Tarybos pirmininkas A. Šeikus Tarybą ir visus Rūmų narius informavo, kad į Rūmų organizuojamą konferenciją „4x2 – TAI SVARBU!“, kuri vyks 2015 m. sausio 16 d., užsiregistravo gausus Rūmų narių skaičius, todėl konferencijos vieta perkeliama iš Rūmų patalpų į konferencijų centrą „Karolina“, adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.
 
         Taryba, išklausiusi Tarybos pirmininko A. Šeikaus siūlymą š.m. birželio 13-14 d. Rūmams kartu su Utenos apskrities 9-tąją rinktine ir Krizių Tyrimo Centru (skubiosios medicinos praktinių įgūdžių mokymo organizacija) organizuoti bendrą 2 dienų trukmės vasaros stovyklą, nutarė tokio pobūdžio renginio organizavimui pritarti.
 
        Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2015 m. sausio 30 d. Vilniuje.
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.