2006 03 03

2006 m. kovo 3 d. tarybos posėdžio apžvalga
 
Taryba patvirtino naują Tobulinimo tvarkos ir mąstų redakciją, viena iš naujovių ta, kad tobulinimo renginius galės organizuoti ir fiziniai asmenys, turintys mokslinį laipsnį bei verslo liudijimą kvalifikacijos tobulinimo veiklai. Prašome skaityti visą dokumentą.
 
Esant didelei stažuočių paklausai ir jos neatitinkančiai pasiūlai, taryba nutarė ieškoti galimybių, kad stažuotes galėtų atlikti burnos priežiūros įstaigos. Profesinės praktikos apibendrinimo komisija (pirmininkas Romas Abunevičius) turi parengti reikalavimus įstaigoms, galėsiančioms vykdyti stažuotes.
Sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ yra išskirtas sąrašas skatinamųjų paslaugų, dirbantiems Pirminės sveikatos priežiūros centruose, tačiau nėra nei vienos odontologinės priežiūros (pagalbos) skatinamosios paslaugos, taryba pavedė Rūmų tarybos pirmininkei kreiptis į Sveikatos apsaugos ministrą ir Valstybinės ligonių kasos direktorių su prašymu šį sąrašą papildyti odontologinės priežiūros (pagalbos) skatinamosiomis paslaugomis.
 
Kiekviename posėdyje taryba priima sprendimą įrašyti į Rūmų narių sąrašą prašymus pateikusius ir visus priklausiančius nario mokesčius sumokėjusius narius. Šį kartą taryba taip pat priėmė sprendimą išbraukti iš Rūmų narių sąrašo gyd. odontologo padėjėją M. Šimulevič, dėl licencijos panaikinimo. Gyd. odontologo padėjėjos M. Šimulevič Rūmų nario pažymėjimą Nr. P-0289, išduotą 2004 10 15 laikyti negaliojančiu.
 
Taryba įsteigė naują - Etikos ir procedūrų komisiją. Ši komisija analizuoja ir teikia išvadas dėl Rūmų tarybos ir kitų komisijų nutarimų atitikimo jų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, padeda Rūmams bei jų nariams ugdyti profesinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius bei įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių. Siūlymus šiai komisijai svarstyti jos kompetencijai priskirtus klausimus gali teikti ne tik Rūmų taryba ar komisija savo iniciatyva, bet ir kiekvienas Rūmų narys. Siūlymai ir pareiškimai negali būti anoniminiai, juose turi būti nurodoma klausimo esmė, ją pagrindžiant svariais argumentais bei nurodant galimai pažeistų teisės aktų reikalavimus. Komisijos pirmininke paskirta gyd. odontologė E. Kameneckienė (tel. 8-699 43986), komisijos nariais paskirti: gyd. odontologas V. Bosas, gyd. odontologas E. Ratkus, dantų technikė R. Makarevičienė, gyd. odontologo padėjėja R. Žydeliūnienė.
 
„Odontologų rūmų žinias“ 2005 metais siuntėme gyd. odontologams ir gyd. odontologo specialistams, dantų technikams ir burnos higienistams. Taryba nutarė leidinį nuo 2006 metų siųsti ir gyd. odontologo padėjėjoms gyvenamos vietos adresu, siuntimas gyd. odontologo padėjėjoms Rūmams papildomai kainuos 11944 Lt.
Daug kas apdainuota himnais, o Odontologija himno neturi, Rūmų taryba nutarė skelbti konkursą Odontologijos himno sukūrimui. Nugalėtojas bus apdovanotas.
Siekiant atstovauti Odontologų rūmus tarptautinėse organizacijose Rūmų taryba tarptautinių ryšių atstove išrinko tarybos narę gyd. odontologę Erminiją Guzaitienę.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.