2006 10 06

2006 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio apžvalga
 
2006 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau – Rūmai) tarybos išvažiuojamasis posėdis vyko Klaipėdoje. Prieš posėdį, Rūmų komisijos buvo įpareigotos aplankyti atsitiktinai atrinktas odontologines paslaugas teikiančias įstaigas ir surinktą medžiagą pateikti ateinančio posėdžio metu. Rūmų tarybos posėdis prasidėjo susitikimu su Klaipėdos teritorinio skyriaus odontologais, pacientų organizacijų ir žiniasklaidos atstovais. Kaip vieną svarbiausių problemų Klaipėdos teritorinio skyriaus specialistai išskyrė eilių nemokamam protezavimui sudarymą. Buvo pasiūlyta, jog įstaigos pačios galėtų sudaryti pacientų eiles, arba tai galėtų atlikti savivaldybės. Rūmų nuomone, pagrindinė problema yra ta, kad apie 70 tūkstančių pacientų, kurie šiuo metu laukia savo eilės, ateina nepasiruošę protezavimo darbams ir užtrunka daug laiko kol paciento burnos ertmė yra sanuojama ir paruošiama protezavimui. Rūmų tarybos nuomone reikėtų tiksliai reglamentuoti, kada pacientas galėtų užsirašyti į eilę. Todėl, prieš pacientui pateikiant dokumentus ligonių kasom, yra reikalinga gydytojo odontologo apžiūra ir siuntimas. Situaciją iš esmės galėtų pakeisti protezavimo įkainiu indeksavimas. Tada privačioms įstaigoms būtų naudinga sudaryti sutartis su ligonių kasomis ir eilės tokiu būdu sumažėtų. Bendra ligonių kasų ir Rūmų darbo grupė dirba sprendžiant šią situaciją, tačiau Rūmams labai svarbi visų gydytojų odontologų nuomonė ir pasiūlymai, todėl Rūmų taryba norėtų dar kartą pakviesti būti aktyviems ir teikti savo pasiūlymus šiuo ir kitais klausimais.
 
Specialistų rengimo darbo grupės vadovas G. Janužis pristatė specialistų rengimo esamos situacijos analizę bei galimas vystymo tendencijas. Darbo grupės vadovo nuomone pagrindinį dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kaip: optimizuoti bendramedicininių paskaitų studijas, nes, G. Janužio nuomone, bendramedicininių dalykų yra dėstoma per mažai, tačiau dėl riboto finansavimo šias programas praplėsti universitetai yra nepajėgūs; rasti būdų, kaip nemokamai aprūpinti studentus medžiagomis ir įrankiais bei kaip pritraukti naujus specialistus į atokesnius rajonus, t.y. kaip sukurti patrauklias darbo sąlygas ir kaip skatinti pačių specialistų iniciatyvą.
 
Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas A. Šeikus pristatė tarybai naują „Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi tvarkos ir mastų“ redakciją, kuriai taryba su kai kuriais redakciniais pakeitimais pritarė. Nutarimas kartu su jo komentarais bus paskelbtas interneto svetainėje artimiausiu laiku. Komisijos pirmininkas pažymėjo, jog nuo šių metų pradžios Rūmuose registruoti jau 122 renginiai ir 5 stažuotės.
 
Rūmų vicepirmininkas P. Ralys pateikė tarybai Kokybės vadovo rengimo aktualijas. Rūmai savo iniciatyva ir lėšomis bei su specialistų pagalba jau baigia paruošti ir adaptuoti Kokybės vadovą, kuris pagal šiuo metu galiojančius įstatymus yra reikalingas kiekvienai sveikatos priežiūros įstaigai. Įsigaliojus naujajai Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo redakcijai šis dokumentas bus privalomas. Galutinai paruošus Kokybės vadovą, Rūmų nariams bus sudarytos kuo palankesnės sąlygos jį įsigyti. Rūmai taip pat rengs seminarus, kuriuose supažindins su Kokybės vadovo įdiegimo ir įgyvendinimo sąlygomis.
 
Šių metų liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo įregistruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektas (XP-1537), kuris nustato, jog nuo nekilnojamo turto mokesčio atleidžiamos sveikatos priežiūros įstaigos, kurių ne mažiau kaip 80 procentų pajamų sudaro valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšos. Rūmai yra susirūpinę ir nepritaria šiam projektui, kuris tik pagilina takoskyrą tarp privačių ir viešųjų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų bei sudaro sąlygas nesąžiningai konkurencijai. Dauguma odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų yra maži privatūs kabinetai, kurie niekada neatitiks įstatymo projekte nustatytų kriterijų ir tokiu būdų negalės pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe, o tai sąlygos teikiamų paslaugų įkainių kilimą. Lietuvos Respublikos Seimas bei Vyriausybė, įgyvendindama viešosios valdžios funkcijas, turėtų sudaryti lygias galimybes tiek privačioms, tiek ir valstybės ar savivaldybių įsteigtoms sveikatos priežiūros įstaigoms. Rūmai išsiuntė kreipimosi raštus Lietuvos Respublikos vadovams, Seimo nariams, Finansų ministerijai, prašydami įvertinti šio projekto įgyvendinimo neigiamas pasekmes Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai.
 
Rūmai atsakydami į Valstybės kontrolės 2006 m. birželio 30 d. Valstybinio audito išvadą dėl nepakankamo licencijavimo veiklos kontrolės priėmė nutarimą „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros“ , kuriame įsipareigoja kas pusę metų patikrinant ne mažiau nei po vieną atsitiktine tvarka pasirinktą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigą kiekviename iš Rūmų teritorinių skyrių. Su visu nutarimu galite susipažinti čia.
 
Rūmų taryba pritarė Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo komisijos narės S. Galinytės prašymui dėl didelio užimtumo atleisti ją iš užimamų pareigų, o vietoj jos į šias pareigas paskirti burnos higienistę Kristiną Saldūnaitę.
 
Rūmų narių sąrašą papildo vis nauji nariai. Šiame posėdyje Rūmų taryba vienbalsiai patvirtino naujų 62 narių sąrašą: 26 – gydytojai odontologai; 24 - gydytojų odontologų padėjėjai; 5 – dantų technikai; 7 – burnos higienistai.
 
Kitą išvažiuojamąjį Rūmų tarybos posėdį nuspręsta rengti Kaune, šių metų lapkričio 3d. Prieš Rūmų tarybos posėdį vyks susitikimas su visuomene, gydytojais ir pacientais, žiniasklaidos atstovais. Kviečiame visus dalyvauti. Daugiau informacijos apie susitikimo vietą ir laiką galite sužinoti paskambinę į Kauno teritorinio skyriaus sekretoriatą telefonu 8 699 43861.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.