2008 03 14

2008 m. kovo 14 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Posėdžio metu buvo svarstomas pasiruošimas ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui. Siekiant užtikrinti sklandų rinkimų vykdymą, svarstyta būtinybė suburti 4 komisijas.
Svarstytos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų veiklos kompetencijų derinimo galimybės. Pagrindinė problema – dalis specialistų turėjo gydytojų odontologų licencijas, o tapę specialistais, gavo atskiras licencijas. Doc. dr. A. Tutkuvienė paskelbė duomenis, jog net 25 % specialistų turi dvigubas licencijas, o du specialistai – net trigubas licencijas. Buvo svarstomi variantai, kaip suderinti šias veiklos kompetencijas. Buvo prieita vieningos nuomonės, jog inicijuoti Odontologijos praktikos įstatymo pataisą šiam klausimui yra sudėtinga ir praktiškai neįmanoma. Kaip viena iš alternatyvų, pasak doc. dr. A. Tutkuvienės, galėtų būti sprendimas per medicinos normas. Nuspręstasuformuoti darbo grupę gydytojo endodontologo normai peržiūrėti.
Taip pat buvo pristatytos ir patvirtintos teritorinių skyrių metinės veiklos ataskaitos už 2007 m.
Diskusijas sukėlė Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo registro nuostatų projektas. Nutarta, jog gavus paciento nusiskundimą, atliekama licencijuojamos veiklos priežiūra.
Posėdžio metu iškelta problema dėl minimalių kokybės reikalavimų įstaigoms. Rengiant minimalius kokybės reikalavimus įstaigoms reikia orientuotis į dokumentacijos įstaigose kiekio sumažinimą. Kiekviena įstaiga turėtų pasiruošti savo diagnostikos ir gydymo protokolus, kurie fiksuotų gydymo eigą. Taip pat buvo pristatyti terminai „nepageidaujamas įvykis“ bei „neatitiktis“, kurie turės privalomai būti registruojami įstaigose. Kol kas minimalūs kokybės reikalavimai ir jų projektas nėra ministro pasirašytas. Buvo išsakytos mintys apie vidaus audito grupės prie Rūmų sukūrimą.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai ruošiasi leisti leidinį „Odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolai“. Leidinys turi itin svarbią reikšmę ne tik gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams, bet ir visiems pacientams, odontologinių paslaugų kokybės gerinimui. Numatomas leidinio tiražas 1500 egzempliorių.
 
Taryba pritarė Odontologinių žinių žurnalo ataskaitinio priedo išleidimui, kuris būtų platinamas visuotinio susirinkimo ir tarptautinio kongreso metu šių metų gegužės 23-24 dienomis.
Buvo pristatytas ES struktūrinių fondų paramos projektas. P. Ralys pristatė pagrindinius duomenis bei planuojamus bendruosius ir specialybinius mokymus, kurie galėtų būti organizuojami, gavus fondų paramą.
Svarstyta Lietuvos higienos normos HN66:2008 “Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“. Pateikta darbo grupės posėdžio, įvykusio SAM dėl šios normos trumpa reziumė. Posėdžio metu buvo išreikštos kelios pastabos dėl terminų ir neatvykus keletui darbo grupės narių nutarta šaukti dar vieną posėdį rudenį. Buvo išsakyti siūlymai šios normos tobulinimo, ir Tarybos nariai paraginti aktyviau išreikšti savo mintis bei pasiūlymus. Doc. dr. A. Tutkuvienė perskaitė informaciją apie Prancūzijos atliekų tvarkymo normos tam tikrus nuostatus, kurie yra gerokai liberalesni ir realesni, nei svarstomi Lietuvoje.
Odontologijos specialybės rezidentams norima užskaityti darbinę praktiką, kaip jų studijų dalyko sudėtinę dalį, kai tuo tarpu, kitų specialybių studentai – rezidentai šiuo metu gavę teisę oficialiam įsidarbinimui. Išreikšta pastaba, jog  būtina koreguoti Odontologijos praktikos įstatymą.
Paskutinysis Tarybos posėdis vyks gegužės 10 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.