2008 05 10

2008 m. gegužės 10 d. Tarybos posėdžio apžvalga
.
Šių metų gegužės 10 dieną įvyko paskutinysis šios kadencijos Tarybos posėdis, kurio metu daug diskusijų sukėlė Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaita „Odontologinė priežiūros sistema“ (2008-04-10). Posėdžio metu Tarybos nariai supažindinti sušios ataskaitos išvadomis, rekomendacijomis ir tolimesne proceso eiga. Rūmai odontologinės sistemos analizę vertina palankiai. Ataskaita parengta išsamiai, joje atsispindi pagrindinės odontologijos priežiūros problemos. Tačiau apmaudu, jog valstybės laiduojamos odontologinės priežiūros minimais ataskaitos projekte klausimais su Rūmais nebuvo pakankamai diskutuota. Ataskaitoje minimais klausimais Rūmai nuolat diskutuoja, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, jos struktūroms. Tačiau tinkamos reakcijos negauna. Analizuojant odontologinės priežiūros sistemą, daug dėmesio buvo skiriama vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programai. Rūmų nuomone, valstybė turėtų skirti deramą dėmesį vaikų dantų ėduonies profilaktikai ir siekti sumažinti vaikų dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą, kuo ilgiau išsaugoti sveikus dantis ir sumažinti valstybės išlaidas odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugoms ateityje. Rūmų vertinimu, vykdoma Lietuvos vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa neišsprendžia visų vaikų dantų ėduonies problemų, kadangi ji prieinama tik ribotos amžiaus grupės vaikams, be to, skirta išimtinai tik krūminių dantų išsaugojimui bei yra, bene, brangiausia iš visų kitų profilaktinių priemonių. Be vaikų dantų dengimo silantais, turėtų būti taikomos ir kitos kompleksinės vaikų dantų ėduonies prevencijos priemonės – asmens burnos higienos įgūdžių kontrolė, dantų paviršių dengimas fluoro preparatais, profilaktinės restauracijos uždėjimas, profesionalioji burnos higiena. Rūmai pažymi, kad 2005 m. rugpjūčio 23 d. Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė Rūmų, Vilniaus universiteto Odontologijos instituto bei Kauno medicinos universiteto parengtai Lietuvos vaikų dantų ėduonies profilaktikos programai 2005 – 2015 metams. Rūmai apgailestauja, kad ši programa iki šiol nėra įgyvendinta ir vykdoma. Rūmai ne kartą siūlė VLK ir TLK ieškoti galimybių sudaryti sutartis dėl apmokėjimo už suteiktas odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas tiesiogiai su odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigomis. Rūmai atkreipia dėmesį, jog privalomojo sveikatos draudimo lėšos, skirtos apmokėti už odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas pasiekia per tarpininkus – pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Tai sąlygoja nepageidaujamas problemas minėtosioms įstaigoms ir pacientams. Visų pirma, perduodamos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms lėšos yra apmokestinamos pelno mokesčiu, kita vertus, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos dažniausiai neperduoda visų valstybės skiriamų lėšų odontologinei priežiūrai (pagalbai) ir taiko taip vadinamą „administravimo mokestį“. Tokiu būdu, nemaža dalis valstybės skiriamų lėšų nepasiekia pacientų. Tas pats pasakytina ir apie profilaktinių programų, t.y. šiuo metu vykdomos vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos, efektyvumą. Šiandien skiriamos lėšos šioje dalyje, nepateisina lūkesčių dėl profesionalaus požiūrio stokos, nes nemaža dalis šių lėšų nepasiekia vaikų. SAM įsakymu 2007 – 04 – 05 Nr. V-240 „Dėl darbo grupės pirminiam odontologijos paslaugų aprašui ir Lietuvos vaikų dantų ėduonies profilaktikos programos projektui parengti sudarymo“ darbo grupė diskutavo apie pirminių paslaugų priežiūros organizavimą, mastus, apmokėjimą. Grupė suformulavo siūlymus, tačiau Rūmai apgailestauja, kad iki šios dienos SAM sprendimas nėra priimtas.  Analizuodami ataskaitos projekto dalį apie dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto lėšų, Rūmai atsakingai teigia, kad neesant sisteminio požiūrio į burnos ligų profilaktiką, lėšų dantų protezavimui reikės vis daugiau. Rūmų nuomone, dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto lėšų būtų galima vykdyti per pirmines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, privalančias užtikrinti ir odontologinę priežiūrą, nes gydytojo odontologo kompetencija pagal Rūmų parengtą ir SAM įsakymu patvirtintą medicinos normą MN 42:2005 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
 
Rūmai ataskaitą vertina palankiai – odontologinės priežiūros klausimai nagrinėjami išsamiai ir kompleksiškai, teikiami racionalūs pasiūlymai ir rekomendacijos atsakingoms institucijoms, išryškinamos esminės odontologinės priežiūros sistemos problemos dėl reikalingų teisės aktų pataisų formuluojamos pagrindinės odontologinės priežiūros sistemos problemos. Tarybos nuomone tikslinga, Rūmams akcentuoti odontologijos problemas SAM bei pavaldžioms institucijoms dar ir dar kartą. Dėl ataskaitoje minimų problemų į Sveikatos apsaugos ministeriją buvo kreiptasi ne kartą, tačiau teigiamo atsako negavome. Seimo sveikatos reikalų komitetas  įpareigojo SAM, bendradarbiaujant su Odontologų rūmais, iki 2008 m. gegužės 30 d. pateikti Sveikatos reikalų komitetui Valstybės kontrolės ataskaitoje įvardintų problemų vykdymo priemonių planą., leidžia tokias paslaugas teikti.
 
Aptartas Lietuvos medicinos normos MN 49:2008 "Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ naujos redakcijos projektas.
Darbo grupės nariai Santa Miežinienė, dr. Saulius Drukteinis, Kąstytis Bušauskas,  Virgis Kairys, prof. Vytautė Pečiulienė pateikė savo pastabas dėl šios medicinos normos korektūros. Paminėtina, kad K. Bušauskas nedirba šioje grupėje, todėl nuspręsta vietoj jo į darbo grupę paskirti prof. V. Mačiulskienę. Darbo grupė įpareigota atsižvelgti į posėdyje išsakytas pastabas ir projektą tobulinti.
Aptartaspasirengimas ataskaitiniam-rinkiminiam susirinkimui, kuris vyks šių metų  gegužės 23-24 d. Organizacinio komiteto pirmininkė R. Kiaunienė pristatė Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus.
Atsakingoji sekretorė I. Jankauskaitė pristatė finansinius duomenis: planuojamas pajamas, išlaidas, rėmėjų paramą.  Pagrindiniai kongreso rėmėjai “Colgate-Palmolive”  ir “Procter & Gamble Eastern Europe Inc.”.
Patvirtinti Ginčų komisijos nariai: R. Kiaunienė, E. Kameneckienė, V. Bosas.
Aptarta balsavimo proceso specifika.
 
Apibrėžtos organizacinio komiteto narių atsakomybės, siekiant išvengti nesklandumų kongreso metu.
R. Kiaunienė ir E. Kameneckienė kongreso metu papildys Tarybos pirmininkės ataskaitą, pristatydami savo teritorinių skyrių bei vadovaujamų komisijų veiklą. 
Aptartas Rūmų ketvirtinio leidinio „Odontologų rūmų žinios“ platinimo klausimas. Šiuo metu gaunama nemažai nusiskundimų, jog Rūmų nariai negauna leidinio. Pagrindinė problema - nariai pakeitę namų adresą, nesikreipia į Rūmus ir adresai narių registre neatnaujinami. Siekiant gerinti šią situaciją, leidinyje bus informacinis pranešimas, priminsiantis Rūmų nariams, jog būtinai pasikeitus adresams informuotų Rūmus.
Svarstyti kiti einamieji klausimai.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.