2008 08 29

2008 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Šių metų  rugpjūčio 29 dieną Vilniuje vyko naujai išrinktų Lietuvos Respublikos odontologu rūmų tarybos, Garbės teismo, Revizijos komisijos pirmasis posėdis. Posėdyje patvirtinti Rūmų teritorinių skyrių vadovai:  Vilniaus - V. Bučienė, Kauno – R. Kiaunienė, Klaipėdos – R. Abunevičius, Šiaulių – E. Kameneckienė, Panevėžio – V. Bosas.
Pakeistas Panevėžio teritorinio skyriaus nuostatų 13 punktas, kadangi lig šiol Panevėžio teritorinio skyriaus valdybą sudarė 14 narių, o toks kiekis veikloje nepasiteisina, vadovaujantis teritorinio skyriaus narių susirinkimo protokolu (2008 m. balandžio 26 d.), narių skaičius sumažintas iki 5 narių.
 
Posėdžio metu atlikta Visuotinio narių susirinkimo ir Tarptautinio mokslinio kongreso, kuris vyko 2008 m. gegužės 23-24 dienomis Druskininkuose,  rezultatų analizė, padėkota renginio organizaciniam komitetui (pirmininkė R. Kiaunienė) už puikiai organizuotą renginį bei turiningą mokslinę programą.
Kitų metų birželio 5-6 dienomis Trakuose vyks Rūmų 5-erių metų veiklos jubiliejinė tarptautinė konferencija tema „Pacientų sauga“.  Organizacinio komiteto pirmininku patvirtintas Tarybos vicepirmininkas A. Šeikus
Svarstytas MN 49:2008 „Gydytojas endodontologas“ naujos redakcijos projekto baigiamasis variantas, kurį pristatė darbo grupės vadovė  S. Miežinienė. Taryba pritarė pateiktam šios normos korektūros projektui, kaip baigtiniam, ir rekomendavo jį teikti teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinti SAM.
 
Posėdyje išrinkti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Komisijų pirmininkai: Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo - prof. R. Kubilius, Burnos priežiūros specialistų – L. Šulinskienė, Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros – G. Šlepikas, Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros – R. Kiaunienė, Profesinės praktikos apibendrinimo – G. Janužis, Norminių aktų rengimo – R. Milvidas, Viešųjų ryšių – V. Raslanienė, Profilaktikos programų koordinavimo – J. Narbutaitė, Neformaliojo švietimo – A. Šeikus, Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimo - prof. R. Kubilius, Etikos ir procedūrų – E. Kameneckienė, Aprobavimo –J. Ravickas, Akreditavimo – A.. Šeikus. 
 
 Taryba pritarė Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos 4 skyriaus 4.4 punkto pakeitimui. Ši tvarka numato, kad, jei dokumentuose apie profesinę praktiką profesinės praktikos laikas yra nepakankamas, būtina atlikti stažuotę. Stažuotės laikas –  1 mėnuo (gydytojams odontologams ir dantų technikams) ir 2 savaitės (burnos higienistams ir gydytojams odontologams padėjėjams). Taip patTaryba pritarė Odontologų rūmų Etikos ir procedūrų komisijos veiklos nuostatų V skyriaus 19  ir 24 straipsnių pakeitimui, kuriais reglamentuojami sprendimų priėmimai ir pateikimo terminai.
Pirmojo Garbės teismo posėdžio metu pirmininku išrinktas D. Sakavičius.
Revizijos komisijos pirmininku tapo P. Kalesinskas, pavaduotoju – S. Rubys.
Kitas Tarybos posėdis vyks šių metų spalio 24 dieną.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.