2008 10 24

2008 m. spalio 24 dieną Kaune vykusio Tarybos posėdžio apžvalga
 
 
Posėdyje svarstytos gyd. odontologų padėjėjų rengimo problemos. Jau ilgą laiką juntamas šių specialistų stygius Lietuvoje. Net jei visi užbaigę studijas įsidarbintų, situacija ryškiai nepagerėtų, kadangi ši specialybė kolegijose nėra paklausi. Studijų trukmė (beveik 4 metai) yra per ilga.   Absolventai, gaunantys gydytojo odontologo padėjėjo diplomą, dažnai nepraktikuoja, dalis išvažiuoja dirbti į užsienį, kiti persikvalifikuoja ir pan.  Taip pat susiduriama su nelegaliai dirbančių specialistų problema. Studijų metais nelegaliai yra įdarbinami studentai, kurie dirba privačiose įstaigose kaip padėjėjai ar asistentai. Gydytojų odontologų rengimo problema Latvijoje sprendžiama ruošiant dvi specialistų pakopas: gydytojų odontologų padėjėjų ir jų asistentų.
Pasak prof. V. Pečiulienės situaciją sunkina tai, jog Vilniaus kolegija šių specialistų nerengia ir neaprūpina Vilniaus apskrities šiais specialistais, kadangi jie ruošiami mažesniuose miestuose esančiose kolegijose.
Gruodžio 19 dieną vyksiančiame posėdyje Profesinės praktikos apibendrinimo komisija turėtų pateikti išsamią šio klausimo analizę ir galimus problemos sprendimo būdus.
Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkas R. Milvidas pristatė rekomendacinio pobūdžio dokumentacijos, pildomos odontologiniuose kabinetuose, projektą. Tarybos nariai pateikė savo pastabas dėl šio projekto korektūros. Galutinis projekto variantas bus pristatytas kitame posėdyje lapkričio 21 dieną, o iki to laiko projektą dar kartą analizuoti, padedant prof. R. Kubiliui ir doc. dr. V. Pečiulienei.
Aptartas pasirengimas Tarptautiniam kongresui „Pacientų sauga odontologijoje“, kuris vyks kitų metų birželio 5-6 dienomis Trakuose. Šio kongreso vienu iš rengėjų sutiko būti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat aptarti Tarptautinės odontologo dienos, kuri vyks 2009 m. vasario 7 d. Šiauliuose, minėjimo akcentai.
2010 m. birželio 1 d. sukaks 100 metų prof. Stasiui Čepuliui. Rūmai tų metų tarptautinį kongresą skirs šiai prabangiai sukakčiai paminėti. 2010 m. kongreso organizacinio komiteto pirmininku maloniai sutiko būti prof. R. Kubilius.
Posėdyje patvirtintos Rūmų komisijų sudėtys.
 
Vadovaujantis teritorinių skyrių konferencijų protokolais patvirtintos Rūmų teritorinių skyrių valdybos ir etikos komisijų sudėtys.
Atkreipkite dėmesį, jog pakoreguoti Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose tvarkos 1 skyriaus 1, 3, 4 straipsniai, 2 skyriaus 6, 9 straipsniai, 3 skyriaus 11,12 ir 4 skyriaus 15 straipsniai.
Šių metų. birželio mėnesį buvo baigtas įgyvendinti projektas “Šiuolaikiški vadovėliai odontologinės priežiūros specialistų rengimui Lietuvoje“. Projekto pareiškėjas – Utenos kolegija, kartu su projekto partneriais Vilniaus universitetu, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių kolegijomis parengė bei išleido penkis odontologinės priežiūros specialistams rengti skirtus vadovėlius: „Klinikinė odontologija (Burnos ligos)“. Autorių kolektyvo vadovė prof. I. Balčiūnienė, Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija“. Autorių kolektyvo vadovas doc. J. Olekas, „Dantų technologija: teorija ir praktika“. Autorių kolektyvo vadovai doc. V. Mameniškis, Z. Kaulinienė, „Gydytojo odontologo padėjėjo veikla: teorija ir praktika“ . Autorių kolektyvo vadovė dr. A. Kaušylienė, dr. R. Čepukas, „Burnos higienisto veikla: teorija ir praktika (Dantų ligų profilaktika: teorija ir praktika)“. Autorių kolektyvo vadovė doc. dr. A. Pūrienė. Nuspręsta vadovėlius paskirstyti po Rūmų teritorinius skyrius, jog Rūmų nariai galėtų susipažinti su medžiaga bei išsakyti savo pageidavimus dėl šių vadovėlių papildomo leidimo.
Nutarta nuo 2009 m.  sausio 1 dienos  į privalomos profesinės kvalifikacijos tobulinimo temas gyd. odontologams ir burnos priežiūros specialistams įtraukti privalomas 2 val.  profesinės etikos paskaitų kursą per kiekvienus penkerius metus.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.