2008 12 19

2008 m. gruodžio 19 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Posėdžio metu Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkas pateikė komisijos veiklos ataskaitą. Paminėti pagrindiniai komisijos veiklos principai, įsipareigojimai. Aptarta licencijavimo kontrolės svarba, priminimų pateikimo būdai dėl deklaracijų teikimo turint neterminuotas licencijas.
 Nuspręstakitam posėdžiui pasiūlyti projektą, kuriame būtų nurodyta, kokiais kanalais bus vykdoma licencijų deklaravimo tvarka bei kontrolė.
Rūmai 2009 m. vasario 7 dieną Šiauliuose minėdami Tarptautinę odontologo dieną, teiks iškiliausiems Rūmų nariams Šv. Apolonijos, Metų gydytojo odontologo padėjėjo, Metų burnos higienisto, Metų dantų techniko nominacijas, Padėkos raštus.
Posėdžio metu Tarybos pirmininkė supažindino Tarybos narius su Teritorinių skyrių siūlomais kandidatais, pristatė skyrių pateiktą medžiagą - nominantų biografijas, darbo patirtį, pasiekimus bei pripažinimą visuomenėje, rekomendacijas bus teikiami ir nuolatiniams Rūmų partneriams-rėmėjams. 
Tarybos nariai išsakė savo nuomonę dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“neatitikimo realiai situacijai bei galimybės daryti korekcijas. Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkas R. Milvidas pristatė siūlomas galutines šios normos korektūras. Pasiūlymai dėl šios higienos normos bus siunčiami dar kartą atitinkamoms institucijoms. Dedamos maksimalios pastangos siekiant pakeisti dabartinę situaciją. 
Nuo 2009 metų liepos 1 dienosįsigalios Lietuvos higienos norma HN 47-1:2008 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“. R. Milvidas supažindino su pasiūlymais šios higienos normos projektui, kuris išsiųstas suinteresuotoms institucijoms.
Posėdžio metu apspręstos gydytojo odontologo padėjėjų rengimo bei įsidarbinimo problemos. Būtina išnaudoti esamą slaugytojų, burnos higienistų potencialąir suteikti galimybę jiems dirbti gydytojo odontologo padėjėjais, parengti priemonių programą.  Sekančiam posėdyje Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos pirmininkas R. Pletkus pristatyti konkrečią priemonių programą, kuri tikėtina, jog padės spręsti gydytojo odontologų padėjėjų rengimo ir įsidarbinimo problemas. 
 
LR Odontologų rūmai stengsis kontroliuotitobulinimo renginių kainas, siekiant užtikrinti šių renginių prieinamumą visiems Rūmų nariams. Neformaliojo švietimo komisija susitiks su renginių organizatoriais ir bandys prieiti prie optimaliausių šio klausimo sprendimo būdų.
Vyksta paruošiamieji Tarptautinio Kongreso „Pacientų sauga odontologijoje“ darbai, tikslinama mokslinė programa, pranešimų temos, lektoriai.
Aptartas LR Odontologų praktikos įstatymo 2,3,4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, kuriame numatyta, jog rezidentai turės galimybę būti įdarbinami, gauti atlyginimą ir visas socialines garantijas.
Kitas Tarybos posėdis vyks šių metų sausio 23 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.