2009 05 15

2009 m. gegužės 15 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
2009 m. gegužės 15 d.  Panevėžyje vyko LR odontologų rūmų taryba susitikimas visuomene. Susitikime dalyvavoPanevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė, Panevėžio VSC užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Dalia Janeliūnienė, Panevėžio teritorinės ligonių kasos Informatikos ir statistikos skyriausvedėjo pavaduotojas Karolis Valantinas – naujai išrinktas Panevėžio stomatologijos poliklinikos vadovus. Su svečiais buvo aptariamos aktualios odontologams higienos normos, dabartinė situacija, keblumai, su kuriais susiduriama vykdant tam tikrų higienos normų reikalavimus. Susirinkusieji buvo supažindinti su Panevėžio teritorinio skyriaus valdybos nariais, Panevėžio teritoriniame skyriuje rengiamų tobulinimosi renginių statistika, pabrėžta, jog yra renginių, skirtų gydytojo odontologo padėjėjams, trūkumas. Tačiau kvalifikacijos kėlimas yra vienas iš kokybiškai siekiančio dirbti specialisto esmė. Pristatyta galimybė dalyvauti Tarptautiniame kongrese „Pacientų sauga odontologijoje“, kuris vyks šių metų birželio 5-6 dienomis. Rūmų pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė trumpai apžvelgė opias odontologijos problemas ir paskatino Rūmų narius susitelkti, siekiant jas išspręsti. Susitikimo metu kalbėta apie nagrinėtus pacientų prašymus-skundus. Pristatyti per Rūmų gyvavimo metus nominuoti Panevėžio teritorinio skyriaus specialistai.
Prof. habil. dr. A. Pūrienė išsakė nuomonę, jog būtina sudaryti galimybę pacientui prisirašyti tiesiogiai pas gydytoją odontologą. Rinka šiuo metu yra iškreipta, kadangi gaunamos lėšos dingsta Šeimos centruose. A. Pūrienė apžvelgė šiandieninę situaciją: nėra pinigų vaikų ėduonies profilaktikai, skubios odontologinės pagalbos gyventojai dažnai laiku negauna, būtina tobulinti ortodontinio gydymo klausimą, būtinosios pagalbos teikimo tvarką, pensininkų protezavimas taip pat yra keblioje situacijoje.
 
Būtina organizuoti pirminių odontologinių paslaugų pertvarką ir teisės aktų pakeitimus, kurie būtų orientuoti į nemokamos odontologinės pagalbos teikimą, profilaktikos programos vykdymą vaikams. Kitų valstybės remiamų grupių finansavimo problemas spręstų LR Socialinių reikalų ministerija, Vyriausybė. Būtina organizuoti vaikų prirašymą pas odontologus, viešosioms įstaigoms deleguojant vaikų priežiūros funkciją.
Taryba supažindinta su Tarptautinio kongreso „Pacientų sauga odontologijoje“ paruošiamaisiais darbais. Birželio 4 dieną bus organizuojamas oficialus Rūmų susitikimas su estų bei latvių delegacijomis, kurio metu bus aptarta ir galutinai suderinta tarptautinė rezoliucija „Pacientų sauga odontologijoje“, numatyta sekančio bendro susitikimo vieta, data ir tematika.
 
Pradedamas planuoti jau kitais metais vyksiantis Tarptautinis kongresas. Numatomas dviejų dienų renginys su Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto lektorių bei įvairių profesinių kvalifikacijų atstovų iš įvairių šalių. Pranešimais. Organizacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. R. Kubilius artimiausiu metu patikslins Kongreso organizacinio komiteto sudėtį ir programą.
Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas G. Šlepikas pristatė komisijos narių funkcijų pasidalijimą: P. Kalesinskas kuruos Vilniaus apskritį, R. Makarevičius  - Šiaulių, S. Miežinienė – Panevėžio, Dž. Andriulaitienė ir J. Vyšniauskas – Klaipėdos, L. Sutkevičienė – Kauno. Anot G. Šlepiko siekiama, jog reklama odontologijos srityje būtų garbinga ir etiška, tokiu būdu priartėtume prie europinio lygio. Paminėtas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas, kuris draudžia nesąžiningą veiklą. Yra ne mažai reklamos atvejų, kai reklamuodamosi įstaigos pasitelkia neetiškas arba konkurenciją mažinančias reklamas. Vartotojų teisių taryba stebi šią sritį . Taip pat bus įspėjamos ir kontroliuojamos įstaigos, kurios reklamos tikslais skelbia, jog teikia garantijas už suteiktas paslaugas.
Norime informuoti, jog LRS Seimo reikalų komitete svarstomos Rūmų įstatymo pataisos, kuriomis siekiama labiau kontroliuoti Rūmų veiklą bei perduoti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai.
Sveikatos apsaugos ministerijai dar kartą suformuluotos ir pateiktos pataisos Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2008 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ pakeitimo projekto, kadangi į ankstesnes nebuvo atsižvelgta susitikimų metu bei siųstas pataisas.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.