2009 06 19

2009 m. birželio 19 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Kaip ir kiekvienais metais po Tarptautino kongreso (šiemet tema buvo „Pacientų sauga odontologijoje“) Tarybos posėdžio metu aptarta renginio rezultatų analizė.
Organizacinio komiteto nariai pristatė savo kuruojamų veiklų privalumus ir trūkumus organizuojant renginį. Pristatyta finansinė renginio ataskaita. Aptarta renginio registracija: kyla nemažai nesklandumų dėl tų asmenų, kurie užsiregistruoja anksčiau, o už dalyvavimą apmoka vėliau, kai dalyvio mokestis yra didesnis.
Negalime nepaminėti, jog dalis nesklandumų kilo dėl to, jog konferencijų centras „Trasalis“ nepakankamai buvo pasiruošęs organizuoti tokio masto kongreso. Atsižvelgiant į išsakytas pastabas bei išvadas, ruošimės kitais metais Kaune vyksiančiam kongresui. Laukiame Savo nuomonę ir pastabas dėl šiemet vykusio Tarptautinio kongreso „Pacientų sauga odontologijoje" siųskite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Kaip gerinti gydytojo odontologo padėjėjų rengimo perspektyvas ar jų perkvalifikavimą? Į šį klausimą bandė atsakyti Profesinės praktikos apibendrinimo komisija, vadovaujama  R. Pletkaus, kuris supažindino su šiandieninėmis gydytojo odontologo padėjėjo rengimo perspektyvomis: gydytojo odontologo padėjėjo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus odontologinės priežiūros studijas (dienines pagrindines ar dienines pagal individualią programą) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienyje įgyta gydytojo odontologo padėjėjo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teisę verstis gydytojo odontologo padėjėjo praktika turi asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir turintis licenciją verstis burnos priežiūros specialisto praktika pagal gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją.
Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytojo odontologo padėjėju nėra pripažįstami. Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal odontologinės priežiūros studijų programą.
Tačiau kaip išeitį galima traktuoti  galimybę pačioms įstaigoms rengti gydytojo odontologo pagalbininkus (pavadinimas bus tikslinamas), juos apmokyti, suteikti būtiną kvalifikaciją bei padėti įgyti realios darbo patirties kabinetuose. Būtinas pagalbininkų (pavadinimą tikslinimas) rengimas per formalizuotą SAM programą. Ruošiamame projekte reikia numatyti būtiną teorinių valandų skaičių ir klinikinių bazių -  odontologinės priežiūros įstaigų atrankos vertinimo kriterijus ir kitas sąlygas.  
Atstovė tarptautiniams ryšiams E. Guzaitienė išanalizuos, kokia situacija yra ES šalyse rengiant gydytojų odontologų padėjėjus, teikiant formalios kvalifikacijos įrodymą.  
Profesinės praktikos apibendrinimo komisija toliau tęs veiklą, kuri būtų nukreiptą į gydytojo odontologo padėjėjų (pagalbininkų) rengimo/perkvalifikavimo perspektyvas. Laukiame Jūsų minčių, pasiūlymų dėl tokio galimo gyd. odontologo pagalbininkų rengimo modelio.  
Aptarta drausminės bylos kėlimo galimybė Rūmų narei, kadangi nuolat gaunami skundai dėl šios specialistės profesinės etikos pažeidimų. Medžiaga perduota Rūmų garbės teismui.
Aktualus lieka sedacijos ir bendrinės nejautros klausimas gydant vaikus, nes pagal dabar galiojančius teisės aktus tai įmanoma atlikti tik didelėse gydymo įstaigose, turinčiose anesteziologijos – reanimacijos tarnybas.  Sudaryta darbo grupė, kuri įsigilins į šį klausimą ir pateiks projektą. Darbo grupė: vadovė – R. Kiaunienė, nariai: prof. I. Balčiūnienė,  doc. J. Narbutaitė, V. Brukienė, G. Mažeikienė. Į darbo grupę įtraukti gydytoją anesteziologą, kuris galėtų konsultuoti sedacijos ir bendrinės nejautros klausimais. Kandidatūras pasižadėjo rekomenduoti Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto atstovai.
Nemažai pakeitimų Taryba padarė profesinės veiklos tobulinimo renginių tvarkoje:
Gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ir burnos priežiūros specialistams privalomos profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandos būtinosios pagalbos ir reanimacijos tema nustatomos 8 val. per kiekvienus penkerius metus (iki 2009 m. birželio 19 d. buvo 12 val.).
Atkreipkite dėmesį, jog sugriežtinta profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių vykdymo kontrolė. Taryba nutarė, kad privalomų temų (infekcijos kontrolė, būtinoji pagalba ir reanimacija, profesinės etikos valandos) formaliojo švietimo institucijos, specialybinės draugijos ar Rūmai, arba rengėjas, kurio šitų temų programos sertifikuotos LR Sveikatos apsaugos ministerijoje ar LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. Šio punkto redakcija įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.)
Su atnaujinta “Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastais“  galite susipažinti čia.  
Artimiausiame Odontologų licencijavimo komisijos posėdyje (šių metų liepos 2 d.) turėtų apsvarstyti ir suformuluoti konkrečius pasiūlymus dėl odontologijos praktikos stažuočių apmokėjimo, vadovaujantis įsakymu.  2009 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 59-2313) pakeitimo. Šis įsakymas detalizavo medicinos praktikos stažuočių apmokėjimą.
 
Taryba supažindinta su įvairiais išsiųstais raštais:
  •  LRS Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui A. Matului adresuotas raštas “Dėl LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo“ projekto, kuriame išdėstyti argumentai apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos licencijavimą, akreditavimą, teisę ir pareigas, veiklos ir valdymo ypatumus, asmens sveikatos priežiūros veiklos kontrolę, licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšis, valstybės ir/ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų savininko ar dalininkų teise ir pareigas įgyvendinančių subjektų kompetenciją. Rūmai atkreipė dėmesį, jog nustatytas 60 dienų terminas prieštarauja LR civilinio kodekso 2.79 str. 2 d. įtvirtintam 30 dienų terminui.  Rūmų požiūriu, akreditavimo funkcija turėtų būti atskirta nuo licencijavimo funkcijos ir ją turėtų vykdyti nepriklausoma tarnyba, išlaikanti save iš vykdomos akreditacinės veiklos. Taip pat įstatymo projekto 5 str. 1 d. nurodytas patalpų tikrinimas vietoje, Rūmų nuomone, yra perteklinė nuostata, kadangi asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpas vietoje vertina kitos tarnybos, t.y. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos.
  • Valstybinei ligonių kasai rašytas raštas “Dėl Odontologinių paslaugų apmokėjimo”, kuriame konstatuojama, jog siekiant užtikrinti efektyvesnį pirminių ambulatorinių odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir valdymą, odontologinės priežiūros įstaigos turi dalyvauti pasirašant sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kaip trišalės sutarties dalyviai. Lėšos už suteiktas odontologines paslaugas turėtų būti pervedamos tiesiogiai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigai.
  • Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriui V. Bakasėnui siųstas raštas dėl HN 47-2:2009 „Asmens sveikatos priežiūros. įstaigos: bendrieji įrengimo saugos ir higienos reikalavimai“ projekto derinimo, kuriame siekiama, jog būtų atkreiptas dėmesys į odontologinių įstaigų specifiką bei jų dydį rengiant šią normą.
  • Rūmai kreipėsi raštu į Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorių V. Bakasėnui, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės direktorių B. Morkūnui, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktoriui A. Ščeponavičiui dėl HN 45:2004 „Infekcijos kontrolė odontologijos įstaigose: darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, prietaisų, paviršių higieninė priežiūra“ pakeitimų. Rūmai atkreipė dėmesį į pernelyg griežtą požiūrį į antgalių sterilizavimą (autoklavavimą) ir rekomenduoja diferencijuoti antgalių priežiūros lygius, priklausomai nuo atliekamų odontologinių procedūrų sudėtingumo lygio.
 Kitas išvažiuojamasis posėdis vyks šių metų  rugsėjo 18 d. Klaipėdoje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.