2010 02 26

2010 m. vasario 26 d.  Tarybos posėdžio apžvalga
 
Šiaulių kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete LR odontologų rūmai visus besidominčius Rūmų tarybos veikla ir odontologijos aktualijomis pakvietė į susitikimą. Susitikime Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė apžvelgė Rūmų veiklą, supažindino su naujausiais teisiniais aktais, reglamentuojančiais odontologų bendruomenės veiklą, Rūmų aktualijomis bei naujovėmis, pristatė Šiaulių teritorinį skyrių.
Susitikimo metu didelių diskusijų sulaukė VšĮ Šiaulių odontologijos poliklinikos odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo decentralizavimo klausimas. 
Pasak VšĮ Šiaulių odontologijos poliklinikos vyr. gydytojos D. Šapalienės, pirminės odontologijos priežiūros (pagalbos) vaikams organizavimas Šiaulių mieste – šiuo metu opi problema. Odontologijos paslaugų vaikams išskaidymas keliose pirminę sveikatos priežiūrą teikiančiose įstaigose pablogintų teikiamų paslaugų kokybę: pablogėtų operatyvaus gydytojų odontologų konsiliumo, operatyvios diagnostikos galimybės, pacientams pablogėtų sąlygos greitai gauti antrinio lygio aktualias konsultacijas (vaikų odontologo, ortodonto ir kitų gydytojų odontologų specialistų konsultantų). Didelį nerimą kelia odontologijai iš PSDF skiriamų lėšų panaudojimo racionalumas.
Šios poliklinikos efektyviai vykdomą veiklą pabrėžė ir KMU atstovė doc. J. Narbutaitė. Docentė pristatė universiteto darbuotojų atliktą tyrimą, kuris patvirtina, jog Šiauliuose vykdoma profilaktinė veikla prilygsta aukštai Skandinavijos šalyse vykdomai programai.
Šiaulių teritorinių ligonių kasų direktoriaus pavaduotojas P. Nainys Rūmų narius prašė atkreipti dėmesį į SAM ministro įsakymo (Žin., 2009, Nr. 112-4784)  dėl Dantų protezavimo paslaugų ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)  biudžeto tvarkos pakeitimus.
Į susirinkusiųjų klausimus atsakinėjo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys V. Juškus,  Šiaulių visuomenės sveikatos centro epidemiologė N. Urbanovičienė, Šiaulių kolegijos  direktorė  dr. N. Šedžiuvienė.
Susitikimo metu Šiaulių teritorinio skyriaus nariai aktyviai dalyvavo diskusijose, kėlė daug aktualių odontologų bendruomenei klausimų, išsakė savo nuomonę, kuri Rūmams yra labai svarbi, siekiant užtikrinti efektyvų veiklos vykdymą.
Susirinkusieji Rūmų nariai paskatinti informuoti ir pranešti apie pasikeitusius darbovietės, gyvenamosios vietos adresus, atnaujinti kontaktus, siekiant išvengti nesusipratimų ir užtikrinti efektyvią Rūmų veiklą bei informacijos sklaidą.
 
Posėdžio metu aptarti Rūmų narių įgaliotinių ir mokslinės konferencijos bei Tarptautinės odontologų dienos rezultatai.
 
Intensyviai ruošiamasi 2010 m. Tarptautiniam kongresui, kuris skiriamas prof. S. Čepulio  100- osioms metinėms.
Pristatytas Tarptautinio kongreso sertifikato pavyzdys, aptartos paskutinės mokslinės programos korekcijos. Tarybos pirmininkė supažindino su prof. S. Čepulio monografijos parengiamaisiais darbais. Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia.
 
Komisijos pirmininkė S. Miežinienė supažindino su Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų audito komisijos veiklos principais ir ypatumais. Šios komisijos paskirtis atlikti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos užsakytą su odontologine veikla susijusį auditą, norint užtikrinti įstaigose teikiamų odontologinių paslaugų kokybės vertinimą ir gerinimą. Komisija gali atlikti ir Rūmų tarybos Pirmininko įsakymu įstaigos auditą, susijusį su pacientų gautais skundais dėl paslaugų teikimo. Patvirtinta šios komisijossudėtis: pirmininkė S. Miežinienė, nariai: R. Abunevičius; V. Bosas; E. Guzaitienė; R. Kiaunienė; R. Milvydas; P. Ralys; A. Šeikus.
 
Svarstyta Odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencijos/deklaracijos atidavimo tvarka. Odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencija/deklaracija bus atiduodama licencijos/deklaracijos savininkui, pateikusiam asmens tapatybės dokumentą;odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencija licencijos savininko įgaliotam asmeniui atiduodama tik turinčiam notaro patvirtintą įgaliojimą ir pateikusiam asmens tapatybės dokumentą;odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos deklaracija atiduodama deklaracijos savininko įgaliotam asmeniui, turinčiam įgaliojimą, patvirtintą deklaracijos savininko parašu ir sveikatos specialisto spaudu bei pateikusiam asmens tapatybės dokumentą. Odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencija/deklaracija gali būti siunčiama licencijos/deklaracijos savininkui registruotu laišku, jeigu licencijos/deklaracijos savininkas pateikia raštišką prašymą ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas Tarybos nustatytas licencijos/deklaracijos atsiuntimo mokestis. Su Odontologijos ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencijos/deklaracijos atidavimo tvarka galite susipažinti čia.
Taryba supažindinta su Rūmų nario raštu, kuriame išreikštas nepasitenkinimas dėl licencijų, deklaracijų atidavimo tvarkos bei valstybės finansuojamų kvalifikacijos kėlimo kursų, į kuriuos minėtas asmuo negali patekti. Rūmai kreipėsi į universitetus dėl informacijos.
 
Dėl Profilaktikos programų koordinavimo, Neformaliojo švietimo komisijų sudėties papildymo. Atsižvelgiant į tai, kad B. Janicko ir S. Andriuškevičienės veikla Neformaliojo švietimo komisijoje nutrūko, Taryba papildė šią komisiją naujais nariais: gyd. vaikų odontologė doc. Julija Narbutaitė, dantų technikas Edvardas Linkevičius
Atsižvelgiant į R. Makarevičiaus gautą prašymą nutraukti jo veiklą Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijoje, Taryba papildė šią komisiją nauja nare – gyd. odontologe Goda Juciūte.
Atsižvelgiant į R. Kiaunienės ir R. Žydeliūnienės išreikštą valią nutraukti veiklą Profilaktikos programų koordinavimo komisijoje, Taryba papildė šią komisiją naujais nariais: gyd. vaikų odontologė dr. Rasa Račienė, gyd. odontologė Danutė Šapalienė. Su Rūmų komisijų sudėtimis galite susipažinti čia.
Kitas Tarybos posėdis vyks šių metų balandžio 23 dieną Vilniuje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.