2010 04 23

2010 m. balandžio 23  d.  Tarybos posėdžio apžvalga
 
2010 m. balandžio 23 dieną įvyko Rūmų Tarybos posėdis, kurio metu Tarybos nariai kartu su teritorinių skyrių vadovais bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovu aktyviai diskutavo odontologijai aktualiais klausimais.
2010 m. birželio 4-5 d. Kaune įvyksiančio Tarptautinio kongreso, skirto prof. S. Čepulio 100-osioms gimimo metinėms atminti, organizacinis komitetas informavo, jog renginys sulaukė ypatingai gausaus susidomėjusių Rūmų narių dėmesio. Dar kartą peržvelgta renginio mokslinė programa, aptartas prof. S. Čepulio atminimui įvyksiančio iškilmingo minėjimo scenarijus, supažindinta su odontologinių priemonių bei įrenginių parodos organizaciniais aspektais.
Posėdžio metu šiltų emocijų sulaukė kompanijoms įteiktos Rūmų padėkos už ilgalaikį bendradarbiavimą ir partnerystę 2009-iais metais.
Teritorinių skyrių atstovai Taryboje pristatė savo veiklą ir nuveiktus darbus teritoriniuose skyriuose. Siekiant efektyviau ir greičiau išspręsti Rūmų nariams iškilusias problemas, nutarta teritorinių skyrių atstovų Taryboje kontaktus skelbti Rūmų internetinėje svetainėje.
 
Taip pat darbotvarkėje nemažai laiko buvo skiriama Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos pristatymui. Siekdama rūpintis Rūmų narių socialine gerove, Komisija Tarybą informavo apie Rūmų narių prašymus dėl paramos ligos bei nelaimės atveju. Taip pat Taryba supažindinta su SAM ministro įsakymu, reglamentuojančiu civilinės atsakomybės draudimo sumas.
Rūmų Taryba nutarė, kad, norint plačiau įvertinti ir atsižvelgti į Rūmų narių nuomonę dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybės ir kitų odontologijos aktualijų, Viešųjų ryšių komisija teritorinių skyrių renginių metu rengs anketavimą, kurio metų kiekvienas Rūmų narys galės išsakyti savo pastabas bei pasiūlymus šiais klausimais.
 
Taryba, reikšdama susirūpinimą dėl 2002 m. kovo 18 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 132 (Žin., 2002, Nr. 31-1180) vykdymo ir valstybės finansuojamų profesinio tobulinimo kursų prieinamumo, aktyviai diskutavo, kokiais principais remiantis sudaromi ir tvirtinami asmenų sąrašai, kuriems skiriamas profesinės kvalifikacijos tobulinimo išlaidų kompensavimas.
Su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovu aktyviai diskutuota apie paciento teisės ribojimą, pasirenkant odontologinę įstaigą ir gydytoją odontologą bei siekiant, kad valstybės skiriamos lėšos odontologinei pagalbai sektų paskui pacientą.
Taryba informuota apie šiuo metu Sveikatos apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse vykstančius svarstymus dėl galimų Lietuvos higienos normų HN 47-1:2008 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinėspriežiūros reikalavimai“ ir HN 47-2 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji įrengimo saugos ir higienos reikalavimai“ pataisų. Atkreiptas dėmesys, kad Rūmai jau seniai yra pateikę ištisus paketus siūlymų dėl šių higienos normų tobulinimo.
Atsižvelgiant kad gydytojai odontologai, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų savininkai priversti ieškoti įsigyti odontologinių medžiagų bei priemonių ženkliai pigesnėmis kainomis kaimyninėse Europos Sąjungos šalyse,Taryba informuota, kad Rūmai kreipėsi į Sveikatos apsaugos bei Finansų ministerijas, kad būtų peržiūrėti pridėtinės vertės tarifai odontologinėms medžiagoms ir priemonėms, kas šiuo metu apsunkina smulkiųjų odontologinių įstaigų finansinę padėtį, apsunkina veiklos funkcionavimą bei mažina odontologinių paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams.
 
Š.m. birželio mėnesį Estijoje įvyks Baltijos valstybių odontologų asociacijų susitikimas, kurio metu bus kalbama apie reklamą odontologinės priežiūros srityje, pacientų skundus bei odontologijos finansavimą 2010-iais metais.
Posėdžio metu Taryba sudarė darbo grupę dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2005 „Gydytojas odontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ peržiūrėjimo.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.