2011 01 28

2011 m. sausio 28 d. įvyko pirmasis metų Rūmų Tarybos posėdis, kurio metu savo nuveiktus darbus pristatę Rūmų teritorinių skyrių vadovai, pasidžiaugė, kad Rūmų teritorinių skyrių organizuojami renginiai susilaukia didelio populiarumo. Taryba patvirtino Odontologų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitą.  Burnos priežiūros komisija, pristačiusi savo veiklos rezultatus, pasiūlė analizuoti situaciją dėl parengiamų burnos priežiūros specialistų absolventų skaičiaus ir studijų kokybės. Tarybos narė S. Miežinienė, pristačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros analizę, pažymėjo, kad odontologinės priežiūros įstaigos, kurioms buvo atlikta licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros patikra, buvo įspėtos ir nustatytus pažeidimus pašalino laiku.  
 
Tarybos dienotvarkėje daug laiko skirta MN 35:2004 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir MN 42:2005 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektų svarstymui. Tarybos nariai aktyviai diskutavo apie šių specialistų kompetencijos apibrėžimus, funkcijų papildymą ir kt. Darbo grupėms pavesta toliau tobulinti projektus, atsižvelgiant į Rūmų bendruomenės nuomonę.
Taryba, atsižvelgusi į Rūmų narių nusiskundimus dėl atitinkamos trukmės stažuočių prieinamumo gydytojo odontologo padėjėjams bei dantų technikams,  parengė ir patvirtino Lietuvos Respublikos odontologų rūmų stažuočių gydytojo odontologo padėjėjams ir dantų technikams vykdymo reglamentą. Reglamentas nustato stažuočių vykdymo bei stažuočių bazių vertinimo ir atrankos tvarką odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, kurios teisės aktų nustatyta tvarka nelaikomos formaliojo švietimo institucijomis. Netrukus su šiuo reglamentu bus galima susipažinti interneto svetainėje www.odontologurumai.lt .
 
Taryba informuota apie Rūmų veiksmus ir susitikimus Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apie medicinos prietaisų registravimą bei techninės būklės tikrinimą, odontologinių antgalių priežiūrą, galimų pataisų. Kol kas konkretūs sprendimai nepriimti, diskusijos tęsiasi. Apie visus pokyčius Rūmų nariai bus informuoti interneto svetainėje www.odontologurumai.lt.
Atsižvelgus į Rūmų narių siūlymus dėl galimo periodinių radiacinės saugos mokymų trukmės sutrumpinimo, šių programų turinį bei užsienio šalių patirtį, Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkas R. Milvidas pristatė, kad periodinių radiacinės saugos mokymų atsakingiems asmenims, dirbantiems odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, trukmė neturėtų būti ilgesnė nei 16 val. Taryba pritarė, kad didžiausias dėmesys turėtų būti kreipiamas į naujų žinių įgijimą bei atnaujinimą.
Posėdžio metu padėkota 2010 metų Rūmų partneriams už sėkmingą bendradarbiavimą renginių metų ir prisidėjimą prie Rūmų veiklos vystymo. Rūmai vertina šių organizacijų indėlį ir dėkoja UAB Berlyn Chemie Menarini Baltic, SK–Impeks Service Center, Sundora, VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika, UAB Denticija, Orivas, Krėva, VšĮ Klaipėdos miesto stomatologijos poliklinika, UAB Krizių tyrimo centras, DT artelė, Dentiva, Lela, Promimpex, Iį estetinės odontologijos centrui Viva Dens, AB Dantis, Klaipėdos viešbutis; Procter and Gamble International Operations SA, Colgate-Palmolive Company Ltd, 3M  Lietuva, GC Nordic A.B., Johnson&Johnson; VšĮ Panevėžio miesto poliklinika; L. Miežinio bei E. Kameneckienės įmonėms, R. Kiaunienės stomatologiniam kabinetui.
Kitas Tarybos posėdis numatomas 2011 m. kovo 4 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.