2011 12 16

Tarybos posėdis prasidėjo Lietuvos medicinos normos MN 41:1997 „Gydytojas stomatologas periodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ tęstiniu svarstymu. Buvo pristatyti ir aptarti periodontologijos ekspertų komentarai bei Tarybos narių pastabos. Atsižvelgta į Lietuvos ir užsienio šalių patirtį šioje srityje. Po diskusijų pritarta galutiniam Lietuvos medicinos normos MN 41:1997 „Gydytojas stomatologas periodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ variantui.
 
Posėdyje svarstytas Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16.24 punkto pasirengimas įgyvendinimui. Buvo pažymėta, kad vadovaujantis praėjusio Tarybos posėdžio nutarimu, darbo grupę papildė Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atstovai. Darbo grupės vadovas R. Milvidas pristatė bendrą darbo grupės poziciją. Darbo grupė mano, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą reglamentuojančioms procedūroms, gali pradėti lankyti bendrosios praktikos gydytojas odontologas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų klinikinio darbo patirtį. Kursų pradžioje siūloma atlikti būsimo kursanto teorinių žinių patikrinimą. Darbo grupė posėdyje pristatė ir su Tarybos nariais aptarė mokymosi, procedūrų stebėjimo, asistavimo procedūrų metu ir savarankiškų procedūrų atlikimo mastus.
Posėdžio metu buvo pristatyta „Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarka“. Buvo aktyviai diskutuota dėl reikalavimų programoms, darbo vadovui ir mokymo bazėms. Nutarta atsižvelgti į pastabas ir sudaryti programos aprašą. Projektui su redakcinėmis pastabomis nuspręsta pritarti.
 
Taip pat posėdyje, gavus Klaipėdos miesto savivaldybės mero raštą, buvo grįžta prie odontologinių paslaugų organizavimo tvarkos ir apmokėjimo klausimų, apie kuriuos, kaip atkreipė dėmesį Tarybos pirmininkė, valdžios institucijoms Rūmai rašė jau ne kartą. yra svarstomi jau kelis metus. Doc. dr. A. Tutkuvienė tiki, kad dabartinė situacija kiek pagerėjo, tačiau dar liko nemažai darbo. Tarybos narė S. Miežinienė pristatė esamą situaciją. Kaip pažymėjo S. Miežinienė, odontologinių paslaugų įstaigų, sudariusių sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis, nebetenkina skiriamos lėšos už odontologines paslaugas (už prirašytus pacientus). Išgirstas siūlymas gydytojus odontologus atskirti nuo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, t.y., taikyti tokį pat modelį, kaip ir psichiatrams, kurie yra nepriklausomi nuo šeimos gydytojo. Posėdyje taip pat aptarti ir kiti būdai, kurie būtų naudingi esamos situacijos tobulinimui. Akcentuota būtinybė užtikrinti tinkamą valstybės finansavimą odontologinėms paslaugoms, atliekamoms vaikams ir socialiai remtinoms grupėms.
 
Taryba informuota apie Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ kreipimąsi dėl odontologinės pagalbos vaikams su proto negalia organizavimo.
Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pažymėjo, kad iki šių metų Šv. Apolonijos nominacijomis buvo apdovanoti 20 geriausių savo srities gydytojų odontologų ir 16 Metų burnos priežiūros specialistų. Pirmininkė Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus kandidatus. Taryba išrinko Šv. Apolonijos ir Metų burnos priežiūros specialistų nominantus. Taip pat išrinkti nusipelnę savo srities specialistai, kurie bus apdovanoti Rūmų padėkomis. Nominantai ir apdovanotieji bus pagerbti iškilmingame Tarptautinės odontologų dienos minėjime 2012 m. vasario 10 d.
Kitas Tarybos posėdis vyks 2012 m. sausio 27 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.