2012 05 18

Paskutinis šios kadencijos Tarybos posėdis pradėtas Tarptautinio kongreso „Šiandien ir rytoj“ parengiamųjų darbų aptarimu. Rūmų Tarybos vicepirmininkas, Kongreso organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus pažymėjo, kad visi parengiamieji darbai vyksta sklandžiai, didžioji dalis jų jau atlikta.
Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė posėdžio dalyviams priminė apie kasmetinį Baltijos šalių odontologų asociacijų susitikimą, kurį šiais metais Lietuvoje organizuoja Rūmai. Šiame susitikime bus aptariama Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) odontologijos strategija ir kitos aktualijos. Kituose susitikimuose numatomas Skandinavijos odontologus vienijančių asociacijų atstovų-ekspertų, turinčių praktinės patirties tarpvalstybinių strategijų kūrimo ir įgyvendinimo srityje, dalyvavimas. Posėdyje aptarti Lietuvoje planuojamo renginio aktualūs organizaciniai klausimai.
 
Taip pat svarstytos 2012-01-27 Tarybos nutarimo Nr. 12/TN-03 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16.24 punkto įgyvendinimo“ pataisos. Tarybos pirmininkė apgailestaudama atkreipė dėmesį, kad didžioji dalis odontologų nepakankamai įsigilina į Rūmų Tarybos nutarimus. Doc. dr. A. Tutkuvienė posėdžio dalyviams priminė, kad įgyvendinant Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16.24 punktą, buvo pritarta darbo grupės pateiktam galutiniam projektui „Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarka“ ir visiems jo priedams, tačiau, kaip pažymėjo doc. dr. A. Tutkuvienė, dalis gydytojų odontologų, neįgyvendinę Tvarkoje numatytų reikalavimų, atlieka implantavimo procedūras. Pirmininkė išreiškė viltį, kad nauja Taryba stebės kaip odontologų bendruomenės nariai laikosi nustatytų tvarkų, Rūmų nutarimų ir kitų teisės aktų.
 
Konstruktyvių, aktyvių diskusijų sulaukė Odontologų profesijos ženklo projekto svarstymas. Tarybos pirmininkė pristatė galutinius dailininko stilizuotus Odontologų profesijos ženklo variantus. Taip pat pristatytos visos elektroniniu būdu gautos Tarybos narių pastabos ir pasiūlymai. Išklausytos posėdžio dalyvių nuomonės. Bendru sutarimu Taryba priėmė galutinį ženklo variantą. Nuspręsta, kad šį profesijos ženklą naudos tik gydytojai odontologai bei gydytojai odontologai specialistai.
Posėdžio metu Taryba diskutavo ir skyrė socialinę paramą Rūmų nariams sunkios ligos atveju.
Pirmininkė pristatė 2012-04-27 Prezidiumo nutarimą Nr. 12/PN-06 „Dėl paramos skyrimo“, kuriuo įsteigiami Rūmų prizai 10-ojo Lietuvos odontologų (moterų ir vyrų) lauko teniso turnyro Nida Open 2012 nugalėtojams. Rūmai įsteigė 2 apdovanojimus moterų ir vyrų komandų nugalėtojams – nemokamą dalyvio registraciją į 2013 m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų organizuojamą Tarptautinį kongresą (toliau - Kongresas), apgyvendinimą viešbutyje vienviečiame kambaryje 1 parai Kongreso metu bei 1 kvietimą į 2013 m. Kongreso šventinę vakaronę. Pasidžiaugta, kad dalis odontologų aktyviai sportuoja, rūpinasi savo sveikata ir rodo puikų pavyzdį visuomenei.
Pirmininkė priminė apie 2012 m. birželio 7 d. vyksiančią tarptautinę konferenciją „Odontologo vaidmuo vaiko teisių apsaugoje: geroji praktika“, organizuojamą Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų, Norvegijos Karalystės ir Švedijos Karalystės ambasadų. Mūsų interneto svetainėje buvo skelbta informacija apie galimybę dalyvauti šiame renginyje. Primename, kad dalyvių registracija vykdoma iki birželio 1 d. Plačiau apie tai skaityti galite paspaudę ant nuorodos. (http://www.odontologurumai.lt/index.php/naujienos/tarptautine_konferencija_odontologo_vaidmuo_vaiko_teisiu_apsaugoje_geroji_praktika/6594). Be visų organizacinių darbų, skaitomo pranešimo Rūmai prisidės ir finansine parama renginiui – finansuos šios konferencijos kavos pertraukas.
Taryba informuota apie įvykusį Garbės teismo posėdį, kuriame gydytojui odontologui Z. L. Latkauskui už odontologų profesinės etikos pažeidimą skirta drausminė nuobauda – papeikimas.
Baigdama posėdį Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė išreiškė viltį, kad nauja Taryba tęs pradėtus darbus, garbingai atstovaus Rūmų bendruomenę, ir informavo, kad šios kadencijos Tarybos veikla pristatoma leidinyje „Lietuvos Respublikos odontologų rūmai 2008-2012 m.“

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.