2012 09 28

Tarybos posėdis pradėtas tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Australijos modifikacijos (TLK-10-AM) ir Australijos medicininių intervencijų klasifikacijos (ACHI) praktinio naudojimo odontologijoje klausimu. SAM Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vyr. specialistė Vilma Šimkienė priminė, kad SAM ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 visos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos nuo 2011 m. balandžio 1 d. turi naudoti TLK-10-AM klasifikaciją.
Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Australijos modifikacija (TLK-10-AM) ir TLK-10 kodų atitikties lentelės yra publikuojamos Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) interneto svetainėje (www.vlk.lt). Akcentuota, kad teisės aktai, kuriuose nurodytas senasis kodavimas (TLK-10), neprivalo būti keičiami.
Tarybos narė prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė atkreipė dėmesį, kad ši klasifikacija yra epidemiologinė statistinė ligų klasifikacija, tai – ne klinikinė klasifikacija, nors klinikinėje praktikoje dirbantys specialistai ją gali naudoti. VLK Draudimo plėtros departamento Apmokėjimų metodų ir kainodaros skyriaus vedėjos pavaduotoja Tatjana Golubajeva patikslino, kad nei vienas teisės aktas neprieštarauja naudoti kitas papildomas tikslinančias klasifikacijas klinikiniame darbe, tačiau TLK-10-AM ir Australijos medicininių intervencijų klasifikaciją (ACHI) privaloma naudoti į sistemą įvedant statistinius duomenis apie pacientą ir diagnozuotą ligą.
Tarybos nariams pasiteiravus ministerijos atstovės apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo vietų kompiuterizavimo galimybes, atsakyta, kad darbo vietas planuojama aprūpinti reikalinga įranga, pasinaudojus „E-sveikatos“ projekto įgyvendinimo, Europos sąjungos struktūrinių fondų ir kitomis finansavimo galimybėmis.
 
T. Golubajeva pažymėjo, kad politiniame lygmenyje buvo priimtas sprendimas taikyti naują stacionarinių paslaugų metodą DRG (giminingų diagnozių grupių sistema) ir iš įvairių variantų pasirinktas australietiškas modelis, kurį pasaulyje naudoja Airija, Balkanų ir kitos nedidelės šalys. Šioje sistemoje stacionarinės paslaugos klasifikuojamos į tam tikras grupes, kurios panašios medicininiu ir ekonominiu požiūriu. Lietuvoje šios sistemos diegimas prasidėjo 2010 m.
T. Golubajeva paaiškino, kad ši klasifikacija galioja visoms sveikatos priežiūros įstaigoms, nepriklausomai, nuo to, ar jos yra pasirašiusios sutartį su TLK, ar ne. Anot jos, intervencijų klasifikacija ir kodavimo standartai, iš tiesų, yra taikomi įstaigoms, teikiančioms tik stacionarines arba dienos chirurgijos paslaugas. Įstaigos, teikiančios tik ambulatorines paslaugas, intervencinių kodų, dėl poreikio nebuvimo, neprivalo vartoti.
Posėdyje taip pat svarstytas Lietuvos medicinos normos MN 41:2012 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas. Nutarta kai kuriuos aspektus suderinti su SAM ir galutinį MN 41:2012 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą pristatyti kitame Tarybos posėdyje.
Tarybos narių aktyvių diskusijų sulaukė dar vienas opus odontologijos klausimas. Kalbėta dėl gydytojo vaikų odontologo konsultacijų su manipuliacijomis teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo projekto įvertinimo ir derinimo. Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. Anastazija Tutkuvienė pažymėjo, kad labai svarbus tinkamas gydytojo vaikų odontologo darbo apmokėjimas. Dėl ribotų valstybės finansinių resursų, šis apmokėjimas turi būti vykdomas bent jau pagal valstybės galimybes. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad šeimos gydytojas ir gydytojas specialistas vaiką dažnai nusiunčia ne pas tinkamą gydytoją odontologą specialistą. Tarybos nuomone, pagrindinė problema – vaikų odontologų paslaugų suskirstymas į lygius ir pagal tai vykdomas apmokėjimas. Tarybos narių nuomone, gydytojo vaikų odontologo paslaugų apmokėjimo skirstymą į lygius yra tikslinga panaikinti ir palikti tik vaikų odontologo manipuliacijas.
Dar kartą Taryboje buvo aptartas būtinosios odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo tvarkos aprašo projektas. Doc. dr. A. Tutkuvienė, apibendrindama daugelio Tarybos narių pastabas, pabrėžė, kad nėra aišku, kas yra būtinoji odontologinė priežiūra. Tarybos nariai akcentavo, kad šiuo metu būtinoji medicinos pagalba, kurią turi suteikti medicinos specialistai, yra aiškiai reglamentuota Lietuvos teisinėje bazėje, todėl siūloma 1996 m. spalio 28 d. SAM įsakymą Nr. 540 „Būtinosios stomatologinės priežiūros (pagalbos) mastą pirminiame, antriniame ir tretiniame sveikatinimo veiklos lygiuose“ pripažinti netobulu ir siūlyti neišskirti būtinosios odontologinės pagalbos iš būtinosios medicinos pagalbos konteksto, naikinant minėto teisės akto galiojimą.
 
Tarybos nariai taip pat aptarė 2013 m. Tarptautinės odontologo dienos šventės organizacinius klausimus. Nuspręsta profesinę šventę rengti 2013 m. vasario 9 d. Kaune.
Atskiras laikas skirtas ir kito svarbaus Rūmų metų renginio – Tarptautinio kongreso – parengiamųjų darbų aptarimui. Organizacinio komiteto pirmininkas doc. dr. Dalius Sakavičius priminė, kad kongresas vyks 2013 m. gegužės 31 – birželio 1 d. Druskininkuose. Mokslinės programos koordinatorius Tarybos narys dr. Gintaras Janužis išsamiai pristatė mokslinės programos viziją ir struktūrą. Nutarta, kad didžiausias dėmesys bus skiriamas medicinos temoms, susijusioms su odontologija. Manoma, kad tokiame renginyje tikslinga bendruomenei pristatyti pasaulyje vykstančias odontologijos naujoves ir pasiekimus. Pakankamas dėmesys bus skiriamas ir tarpdisciplininėms paskaitoms, t. y. planuojama kalbėti apie bendrosios medicinos ir odontologijos sąlytį bei produktyvų tarpdisciplininių medicinos sričių specialistų bendradarbiavimą.
 
Tarybos posėdyje buvo pristatytos Rūmų Viešųjų ryšių komisijos veiklos perspektyvos. Komisijos pirmininkas Povilas Kalesinskas susirinkusiuosius supažindino su Komisijos veiklos nuostatų redakcija. Šios komisijos funkcijas papildė komunikacijos užsienyje koordinavimas ir projektų finansavimo galimybių stebėjimas. Kadangi komunikacijos užsienyje veiklą vykdys Rūmų Viešųjų ryšių komisija, Taryba nutarė panaikinti iki šiol galiojusią Rūmų atstovo užsienio ryšiams pareigybę.
Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė doc. dr. Vilma Brukienė pristatė šios Rūmų komisijos veiklos viziją. Kalbėta apie profilaktikos programų svarbą doc. dr. V. Brukienė atkreipė dėmesį į dantų ėduonies paplitimo augimą. 4-6 metų amžiaus vaikų tyrimo rezultatai rodo, kad dantų ėduonies paplitimas Lietuvoje išaugo nuo 85.4% 2000 m. iki 88.4% 2010 m., KPI (kariozinių, plombuotų, išrautų dantų skaičius) indeksas mūsų šalyje taip pat didėja – nuo 7.42 (2000 m.) iki 12.03 (2010 m.), (P<0.001). Liūdina ir prastėjanti asmeninės higienos situacija – remiantis tyrimu, matoma, kad vaikų, reguliariai valančių dantis, skaičius mažėja.
Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad profilaktikos programų situacija Lietuvoje yra silpna grandis odontologijoje. Taryboje išgirsti įvairūs pasiūlymai, kaip galima gerinti prevencijos situaciją Lietuvoje.
Kitas Tarybos posėdis vyks 2012 m. spalio 19 d. Kaune.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.