2012 10 19

Rūmų tarybos narė Ramunė Kiaunienė pristatė svarstymui medicinos normos MN 41:2012 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16 punkto pakeitimo projektą. Padėkota SAM Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vyr. specialistei Vilmai Šimkienei, VLK Draudimo plėtros departamento apmokėjimų metodų ir kainodaros skyriaus vedėjos pavaduotojai Tatjanai Golubajevai ir Lietuvos periodontologų draugijos pirmininkei gydytojai periodontologei dr. Jūratei Žekonienei, kad per trumpą laiko tarpą nuo praėjusio tarybos posėdžio pavyko suderinti 16 punkto projektą su Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės ligonių kasa, Lietuvos periodontologų ir odontologų draugijomis. Taryba pritarė galutiniam medicinos normos projektui MN 41:2012 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
 
Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė Santa Miežinienė pristatė formos Nr. 025/A-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ modifikavimo ir jos pildymo taisyklių rengimo projekto 16 versiją. S. Miežiniėnė informavo, kad nuo šių metų lapkričio mėnesio Nr. 025/A-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ bus įdiegta keliose gydymo įstaigose. Pasiteisinus projektui ši ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė bus pildoma elektroniniu būdu sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose teikiamos pirminio, antrinio ar tretinio lygio paslaugos, taip pat greitosios pagalbos ir reabilitacijos įstaigose.
 
Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas Sigitas Kriaučiūnas pristatė naują šios komisijos nuostatų redakciją. Kaip pažymėjo S. Kriaučiūnas, vienas pagrindinių ateinančių metų komisijos uždavinių yra apibrėžti reklamos vertinimo standartus. Didelis dėmesys bus skiriamas reklamos etiškumui (atitikimui Odontologų profesinės etikos kodeksui), odontologų ir odontologijos priežiūros (pagalbos) įstaigų vadovų profesinės etikos kodekso reikalavimų, susijusių su reklama laikymasis. S. Kriaučiūnas pažymėjo, kad komisija atsižvelgs ir į užsienio šalių patirtį. Nutarta peržiūrėti komisijos nuostatus ir pristatyti galutinį nuostatų projektą kitame Tarybos posėdyje.
 
Taip pat buvo svarstytos ir patvirtintos Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos nuostatų pataisos.
 
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pristatė naują Apdovanojimų rūmuose tvarkos redakciją. Išsakyta nuomonė, jog teritoriniai skyriai ir specialybinės draugijos gali glaudžiau bendradarbiauti renkant Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų apdovanojimų nominantus. Apdovanojimų Rūmuose tvarką papildė nepriekaištingos reputacijos ir profesinės etikos laikymosi reikalavimas kandidatams. Buvo pritarta siūlymui Tarybos nariams, dalyvaujantiems paskutiniame Tarybos posėdyje prieš Šv. Apolonijos dieną, slaptu balsavimu atiduoti savo balsą už vieną nominantą. Taip pat nutarta, kad asmuo galės būti kelis kartus nominuotas apdovanojimui.
 
Taip pat pristatyti 2013 m. Tarptautinės odontologo dienos minėjimo parengiamieji darbai.
 
Posėdyje aptarti 2013 m. Tarptautinio odontologų kongreso organizaciniai klausimai. Paskelbtas kongreso pavadinimas – „Odontologija žmogaus sveikatai“.
 
Tarybos nariai supažindinti su Baltijos šalių odontologų atstovų rezoliucija „Dėl bendros Baltijos šalių burnos sveikatos strategijos 2012-2020“. Tarybos pirmininkas A. Šeikus pabrėžė, kad visos šalys įsipareigojo sudaryti jungtines darbo grupes – finansavimo politikos sukūrimui, bendros burnos sveikatos priežiūros strategijos sukūrimui, pacientų dalyvavimo gydymo procese, užtikrinant paciento saugą odontologijoje, e-medicinos bei bendrų burnos sveikatos būklės rodiklių sukūrimo klausimams. Kiekvienoje grupėje bus po vieną deleguotą asmenį iš kiekvienos Baltijos šalies.
 
Žurnalo „Odontologų rūmų žinios“ redakcinės kolegijos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė pristatė redakcinės kolegijos susitikimo, vykusiom 2012 m. spalio men. 16 d., pasiūlymus bei nutarimus. Rūmų tarybai pasiūlyta į redakcinės kolegijos veiklą įtraukti Rūmų tarybos pirmininką, Rūmų viešųjų ryšių komisijos pirmininką, Vilniaus ir Kauno universitetų odontologijos vadovus, specialybinių draugijų vadovus, ir kitus aktyvius odontologijos specialistus. „Odontologų rūmų žinios“ redakcinės komisijos pateikti pasiūlymai buvo apsvarstyti ir jiems pritarta.
 
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Povilas Kalesinskas posėdžio dalyviams pristatė 2012 m. spalio mėn. 8-10 dienomis vykusio 20-ojo jubiliejinio CECDO (engl. Council of European Chief Dental Officers) susitikimą, kuriame Rūmus atstovavo doc. dr. Vilma Brukienė. Šiame susitikime buvo paliestos e-medicinos, pacientų saugos, dantų balinimo temos. Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas supažindino su organizacijos skiriamų lėšų paskirstymu gydymui ir profilaktikai.
 
Taip pat P. Kalesinskas pristatė 2012 m. spalio mėn. 11 d. vykusį Europos odontologų komisijos inicijuotą valstybinių ekspertų susirinkimą dėl amalgamo naudojimo odontologijos praktikoje. Viešųjų ryšių komisijos narė Agnė Gairionytė buvo deleguota dalyvauti šiame renginyje ir atstovauti Rūmų poziciją dėl tolimesnio amalgamo naudojimo. P. Kalesinskas pristatė šiame renginyje aptartus klausimus.
 
Tarybos posėdyje buvo svarstyta Lietuvos endodontologų draugijos kreipimasis dėl tobulinimo renginių dubliavimosi atvejų. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad pagal galiojantį Rūmų tarybos patvirtintą dokumentą „Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarka ir mastai“ jeigu organizuojamas tobulinimo renginys dubliuoja jau įregistruoto respublikinio ar tarptautinio tobulinimo renginio datą, Rūmai gali atsisakyti jį registruoti prašoma data.
 
Po posėdžio Tarybos nariai apsilankė Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks gruodžio 14 d. Vilniuje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.