2012 12 14

Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pradėjo posėdį šiltais sveikinimo žodžiais, skirtais Tarybos posėdžio dalyviams – Juliui Vyšniauskui, prof. dr. Vytautei Pečiulienei ir doc. dr. Vilmai Brukienei, minintiems gimtadienius gruodžio mėnesį.
 
Posėdyje prisiminta iškili istorinė asmenybė – Jokūbas Jasinskis (1759–1794) – karo inžinierius, 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas. Jo vardu pavadinta gatvė, kurioje yra įsikūrusi Lietuvos Respublikos odontologų rūmų būstinė.
 
Paskutiniame šių metų Tarybos posėdyje buvo aptarti Tarptautinės odontologų dienos šventės parengiamųjų darbų organizaciniai klausimai. Tarybos narė Ramunė Kiaunienė priminė, kad Tarptautinė odontologų diena vyks vasario 9 d. Kaune. Minėjimas bus pradėtas 12 val. šv. Mišiomis Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (Kauno Sobore), Nepriklausomybės a. 14A. Po šventų Mišių renginys bus tęsiamas viešbučio „Europa Royal“ konferencijų centre, Miško g. 11, kuriame bus sveikinama odontologų bendruomenė ir pagerbiami iškiliausi jos nariai. Maloniai kviečiame visus odontologus, jų artimuosius ir pacientus dalyvauti šv. Mišiose ir iškilmingame minėjime bei pasveikinti laureatus. Įėjimas į šias renginio dalis yra nemokamas. Visa renginio programa skelbiama Rūmų žurnale ir interneto svetainėje www.odontologurumai.lt
 
Odontologų rūmų tarybos narys, tarptautinio kongreso „Odontologija žmogaus sveikatai“, vyksiančio 2013 m. gegužės 29 d. – birželio 1 d., organizacinio komiteto pirmininkas doc. dr. Dalius Sakavičius pranešė apie organizuojamus ir vykdomus parengiamuosius darbus. Aptarta kongreso mokslinė programa. Pažymėta, kad šiame tarptautiniame kongrese dalyvaus žymiai daugiau lektorių iš užsienio nei ankstesniuose Rūmų organizuotuose tarptautiniuose kongresuose.
 
Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas Sigitas Kriaučiūnas pristatė koreguotą komisijos nuostatų redakciją, kuriai Taryba pritarė. S. Kriaučiūnas posėdžio dalyvius supažindino su Komisijos nuveiktais darbais bei iššūkiais, su kuriais komisija susiduria.
 
Tarybos narė Erminija Guzaitienė išsakė susirūpinimą dėl klaidinančios dantų balinančių medžiagų ir priemonių reklamos. E. Guzaitienės turimoje informacijoje šių balinančių medžiagų ir priemonių sudėtyje nurodomas 5,3 proc. vandenilio peroksido kiekis. Tokios sudėties vandenilio koncentracija stipriai viršija laisvoje prekyboje leidžiamo vandenilio peroksido koncentraciją, kuri yra 0,1 proc.
 
Aprobavimo komisijos pirmininkas Jonas Ravickas pristatė Aprobavimo komisijos nuostatų projekto ir Odontologinės įrangos instrumentų, medžiagų ir burnos priežiūros higieninių produktų aprobacijos taisyklių pataisas. Prof. dr. Vytautė Pečiulienė pasidalijo vertinga patirtimi, kurią savo darbe galėtų panaudoti Aprobavimo komisija.
 
Taryba svarstė Rūmų teritorinių skyrių kandidatus, iškeltus Šv. Apolonijos ir Metų burnos priežiūros specialistų apdovanojimams. Taip pat svarstytos specialistų kandidatūros Rūmų padėkomis gauti. Rūmų tarybos nariai slaptu balsavimu išrinko laureatus. Jie bus apdovanoti ir pagerbti iškilmingame Tarptautinės odontologų dienos minėjime 2013 m. vasario 9 d. Kaune. Posėdyje atkreiptas dėmesys, kad viešbutis „Europa Royal“, kuriame vyks šventinis minėjimas, turi didelę automobilių stovėjimo aikštelę ir yra netoli Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (Kauno soboro), kurioje bus laikomos šv. Mišios. Tad renginio svečiai galės patogiai pasistatyti automobilius viešbučio „Europa Royal“ aikštelėje ir pėstute pasiekti Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią.
 
Taryba aktyviai diskutavo dėl Rūmų mobiliojo ryšio operatoriaus keitimo. Tarybos nariai pritarė siūlymui keisti Rūmų mobiliojo ryšio operatorių ir nutarė naudotis palankesnes sąlygas pasiūliusio operatoriaus paslaugomis. Tokiu būdu tikimasi sutaupyti Rūmų administravimo kaštus.
 
Tarybos posėdžio dalyviai informuoti, kad Sveikatos apsaugos ministras pasirašė nutarimą, kuriuo reglamentuojamas odontologo profesinio ženklo naudojimas gydytojo odontologo spaudo ženkle. Šiuo nutarimu patvirtinta, kad gydytojai odontologai iki 2013 m. lapkričio 1 dienos turi pasigaminti gydytojo odontologo spaudos ženklą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1153 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Nuo 2013 m. lapkričio 1 dienos gydytojas odontologas savo profesinėje veikloje gali naudoti tik pastaruoju nutarimu patvirtintą spaudo ženklą. Su šiuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu galite susipažinti interneto svetainėje www. lrs.lt adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439881&p_query=&p_tr2=2
 
Tarybos dalyviai aktyviai diskutavo dėl tarptautinio renginio ir specialybinių draugijų apibrėžimų. Po ilgų diskusijų prieita bendros nuomonės, kad specialybine draugija laikoma draugija, jungianti asmenis, kurių profesinė kvalifikacija yra patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Taip pat aktyviai diskutuota, kas gali organizuoti tarptautinius tobulinimosi renginius. Pagal dabar galiojančią tvarką tarptautinius renginius, kurių dalyviams suteikiamos tobulinimosi valandos, gali organizuoti Rūmai, formaliojo švietimo institucijos ir specialybinės draugijos.
 
Svarstytas Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos 5.1. punktas. Posėdyje nutarta jei deklaracijoje nurodomas nepakankamas tobulinimosi valandų skaičius, Odontologų licencijavimo komisija priima sprendimą deklaracijos netvirtinti ir įpareigoja pareiškėją papildomai tobulinti profesinę kvalifikaciją, surinkti visas būtinojo tobulinimosi valandas ir skiria ne ilgesnį kaip devyniasdešimt dienų terminą trūkumams pašalinti.
 
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pristatė projektą dėl apdovanojimo Rūmuose tvarkos 1.2 punkto pakeitimo. Tarybos nariai pritarė pakeitimo projektui, kuriuo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Garbės nariais gali būti Lietuvos ir užsienio piliečiai, nesantys Rūmų nariais, nusipelnę Lietuvos odontologijai ar burnos priežiūrai profesine, praktine, moksline, pedagogine, kultūrine ir/ar visuomenine veikla.
 
Tarybos dalyviams pristatytos naujosios Panevėžio teritorinio skyriaus valdybos ir etikos komisijų sudėtys, patvirtintos Prezidiumo nutarimu.
 
Tarybos posėdžio dalyviams buvo pristatytas Maltos ordino kreipimasis į Rūmus. Šis ordinas pastaruosius septynerius metus Lietuvoje sėkmingai organizuoja nacionalinę paramos iniciatyvą „Maltiečių sriuba“. Jos tikslas apima lėšų pritraukimą socialinės pagalbos veikimui, savanoriškumo skatinimą ir vilties bei solidarumo žinios skleidimą Lietuvos žmonėms. Taryba nusprendė su Viešųjų ryšių komisija aptarti galimybes prisidėti prie Maltos ordino veiklos.
 
Taip pat posėdyje buvo aptarta bendradarbiavimo galimybė su dienos centru „Šviesa“. Šis dienos centras yra Vilniaus miesto savivaldybės dienos socialinės globos įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 16 metų. Centre veikia siuvimo, mezgimo, suvenyrų, keramikos, tekstilės ir kt. dirbtuvės. Teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Sprendžiant šiuos uždavinius centro darbuotojai siekia sukurti tokią aplinką, kurioje žmogus su negalia galėtų būti saugus, jaustųsi priimtas ir suprastas.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2013 sausio 25 d. Vilniuje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.