2013-03-22

Posėdžio pradžioje Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė doc. dr. V. Brukienė ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos Veido ir žandikaulių intensyvios terapijos skyriaus vedėja gydytoja anesteziologė reanimatologė V. I. Purlienė pristatė reikalavimų sąmoningos sedacijos atlikimui odontologinėje praktikoje suvienodinimus ir pristatė, šių reikalavimų Gydytojo odontologo ir Gydytojo vaikų odontologo normose pakeitimų projektus. Doc. dr. V. Brukienė pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojančią Gydytojo vaikų odontologo normą gydytojas vaikų odontologas sedaciją gali atlikti įstaigoje, užtikrinančioje reanimacijos II paslaugą. Tuo tarpu vadovaujantis Gydytojo odontologo norma gydytojas odontologas gali vaikams atlikti sedaciją įstaigoje, užtikrinančioje reanimacinę pagalbą. Doc. dr. Vilma Brukienė išreiškė nuomonę, kad esamos sąlygos nėra teisingos. Minėtų normų pakeitimo projektai buvo derinami su Anesteziologijos skyriaus vedėju gydytoju Vydūnu Daugelavičiumi. Taryba, susipažinusi su pateiktais Gydytojo odontologo ir Gydytojo vaikų odontologo normų pakeitimo projektais, nutarė patvirtinti pateiktą projektą, kad gydytojas odontologas gali atlikti sąmoningą sedaciją, premedikacijos procedūras taikant bendrą nejautrą.
 
Lietuvos medicinos normos MN 47:1997 „Gydytojas stomatologas ortodontas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija atsakomybė“ atnaujinimo rengimo komisijos narė dr. L. Linkevičienė pristatė šios normos pataisas. Darbo grupė, vadovaujama prof. A. Šidlausko, atnaujino šią normą, papildydami ją nuostatomis dėl ortodontinių mini implantų įsriegimo ir išėmimo, galvos rentgenogramų. Dr. L. Linkevičienė pažymėjo, kad neturi pastabų ir kompetencijos vertinti paruošto projekto bendrųjų nuostatų ir teisės aktų, o normą nuo 1997 m. tikrai skiriasi.
Dr. L. Linkevičienė atkreipė dėmesį, kad kai kurios Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nuostatos prieštarauja Lietuvos medicinos normos MN 47:1997 "Gydytojas stomatologas ortodontas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" nuostatoms, todėl Rūmų taryba nusprendė įpareigoti darbo grupę pateikti Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pataisas, remiantis prof. A. Šidlausko siūlymu.
 
Tarybos nariams ir posėdžio dalyviams Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė V. Bučienė, Kauno teritorinio skyriaus vadovė R. Kiaunienė, Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas R. Abunevičius, Šiaulių teritorinio skyriaus vadovė E. Kameneckienė, Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas ir Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas dr. G. Janužis pristatė veiklos ataskaitas už 2012 m. Taip pat Tarybos posėdžio metu S. Kriaučiūnas, E. Guzaitienė, S. Miežinienė, dr. G. Janužis ir doc. dr. V. Brukienė pateikė Tarybos nario ex officio ataskaitas už 2012 m. Tarybos nariai pritarė teritorinių skyrių, Tarybos narių ex officio, Neformaliojo švietimo komisijos teiktoms ataskaitoms.
 
Posėdyje pristatytos Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų (toliau – Tvarka ir mastai) pataisos. Taryba, įvertinusi Tvarkos ir mastų taikymo praktinius aspektus nutarė papildyti jos 6.4.1. punktą, taip pat įpareigojo Norminių aktų komisiją, Profesinės praktikos apibendrinimo komisiją ir kt. komisijas peržiūrėti ir įsigilinti į kitas teikiamas Tvarkos ir mastų pataisas bei pateikti pasiūlymus, nuomonę dėl šių pataisų.
 
Taryba, įgyvendindama Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16.24 punktą ir įvertinusi Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos (toliau - Tvarka) taikymo praktinius aspektus, nutarė pakeisti Tvarkos, patvirtintos 2012 m. sausio 27 d. Tarybos nutarimu Nr. 12/TN-03, 26.3 punktą, nustatant Neformaliojo švietimo komisijos terminus įvertinti pateiktus dokumentus.
 
Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos pirmininkas R. Pletkus skaitė pranešimą dėl bedančių apatinių žandikaulių kaulo aukščio matavimo panoraminėje rentgeno nuotraukoje. Taryba, išklausiusi pranešimą, numatė bedančio apatinio žandikaulio matavimams naudoti metodą, aprašytą pagal Xie Q ir kt. (Odontol Scand. 1997 Jun;55(3):155-161), nes jis atitinka Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-743. Taip pat Taryba įpareigojo Komisijos pirmininką paruošti apatinio žandikaulio klinikinio vertinimo kriterijus.
 
Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė supažindino posėdžio dalyvius su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau - LSMU) Rektoriaus kreipimusi į Rūmus dėl studentų iš Pietų Korėjos Respublikos, kurie, baigę studijas Lietuvoje ir grįžę į savo šalį, negali gauti savo šalies licencijos, nes pagal Pietų Korėjos Respublikos įstatymus vien universiteto diplomo nepakanka kvalifikacijai patvirtinti. Dėl šios priežasties buvo prašoma įvertinti susidariusią situaciją ir pritarti pateiktoms Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių pataisoms. Rūmų teisininkė J. Goštautienė informavo, kad remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymu) šis klausimas siejasi su Lietuvos Respublikos valstybės migracijos politika, darbo rinkos apsaugos politika. Atkreiptas dėmesys į šio įstatymo 57 straipsnio 3 punktą, pagal kurį numatoma, kad „Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacijos reikalavimus“, bei 59 straipsnį, pagal kurį numatoma, kad „Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius“. Komentuodama LSMU kreipimąsi, Rūmų teisininkė akcentavo, kad Rūmų išduodama licencija suteikia teisę dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, todėl priimant sprendimą reikėtų įvertinti, kad pritarus priimtoms pataisoms licencija būtų išduota asmeniui, kuris privalo po studijų išvykti iš Lietuvos ir kurio darbas Lietuvoje ribojamas Įstatymo.
 
Į Tarybos posėdį atvyko advokatė Rūta Didikė, atstovaujanti tarpininkavimo kompaniją „Global Dentist Plan“, užsiimančia jaunų žmonių skatinimu studijuoti LMSU universitete. Rūmų taryba, atsižvelgdama į rašte išdėstytą nuomonę, Tarybos narių išsakytas pozicijas, advokatės pasisakymą, nutarė nepritarti pateiktoms Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių pataisoms.
 
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė supaprastintą Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros akto redakciją. Doc. dr. A. Tutkuvienė pažymėjo, kad šis aktas buvo papildytas reglamentuojamomis procedūromis, taip pat parengtas dokumentų sąvadas, padėsiantis odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms rasti aktualius teisės aktus.
 
Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė prof. I. Balčiūnienė pristatė galutines šios komisijos nuostatų pataisas, kurioms Tarybos nariai pritarė vienbalsiai.
 
Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė doc. dr. V. Brukienė Tarybos narius supažindino su rengiamais pakeitimais vaikų burnos sveikatos priežiūros sistemoje nacionaliniu mastu. Doc. dr. V. Brukienė pateikė patobulintą Formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurios pagrindinis pasikeitimas tai, kad „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ yra dalinamas į dvi dalis. Šį pažymėjimą turės pasirašyti šeimos gydytojas ir odontologas, kurių kiekvienas bus atsakingais tik už savo atliktos patikros dalį. Pažyma bus galiojanti tik tada, kai joje bus abiejų gydytojų parašai.
 
Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos sekretorius Paulius Šeikus ir Rūmų Klaipėdos teritorinio skyriaus sekretorius Bronius Einars pristatė Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių duomenų elektroninio registro tobulinimo projektą, kuriuo yra siekiama praplėsti reikiamos informacijos prieinamumą Rūmų nariams. Taip pat P. Šeikus kalbėjo apie automatizuotas informacijos sklaidos priemones, kurios užtikrintų efektyvesnę reikiamos informacijos sklaidą.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2013 balandžio 26 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.