2013-04-26

2013 m. balandžio 26 d. vyko Rūmų tarybos posėdis, kurio metu svarstytas naujos redakcijos Lietuvos medicinos normos MN 47:2013 „Gydytojas ortodontas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas. Taryba pritarė pateiktam alutiniam Gydytojo ortodonto normos projektui.
 
Aktyviai svarstytos Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ siūlomos pataisos. Lietuvos medicinos normos MN 47:1997 „Gydytojas stomatologas ortodontas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ atnaujinimo darbo grupės pirmininkas prof. A. Šidlauskas pristatė darbo grupės siekį į normą atskiru punktu įtraukti platesnį apibrėžimą, ką turi žinoti ir išmanyti bendros praktikos gydytojas odontologas. Akcentuota, kad bendrosios praktikos gydytojas odontologas privalo atlikti tik ikiortodontinį gydymą t. y. bendrus gydymo veiksmus, o gydytojas ortodontas – numatyti gydymo planą ir eigą, atlikti specifinį gydymą. Posėdžio metu buvo atidžiai išanalizuotas ir peržiūrėtas gydytojo odontologo diagnozuojamų ir gydomų ligų sąrašas. Nagrinėjant Gydytojo odontologo normą, prof. V. Pečiulienė pasiūlė į darbo grupę įtraukti ir LSMU bei VU universitetų atstovus. Pasak profesorės, ši norma neatsiejama nuo studijų programų, tačiau ją reikėtų priartinti ne tik prie studijas baigusių studentų, bet ir prie didelę patirtį bei platų darbo profilį turinčių gydytojų odontologų. Prof. V. Pečiulienė akcentavo, kad būtina sukurti bazinį modelį, pritaikytą abiem atvejams.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus pasiūlė papildytai Gydytojo odontologo normą rengusiai darbo grupei peržiūrėti dabar galiojančią Gydytojo odontologo normą ir pastabas ar pasiūlymus pateikti Tarybos svarstymui.    
 
Posėdžio metu Revizijos komisijos pirmininkas A. Rimkevičius pristatė Revizijos komisijos ataskaitą už 2012 m., informuodamas posėdžio dalyvius, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėjo Rūmų finansinę būklę. Neatitikimų nerasta. Buvo pasidžiaugta, kad Rūmų veiklos rezultatai 2012 m. buvo teigiami. Revizijos komisija, atsižvelgdama į bankų situaciją Lietuvoje, pasiūlė atidaryti atsiskaitomąsias sąskaitas dar kituose LR bankuose ir juose paskirstyti Rūmų disponuojamas lėšas.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyviams pristatė Rūmų pajamų ir išlaidų sąmatos 2013 – iesiems metams projektą. Buvo analizuojamas 2013 m. Odontologų rūmų biudžetas. Tarybos nariai po aktyvių pasisakymų pritarė 2013 m. Rūmų pajamų ir išlaidų sąmatos projektui.
 
Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos pirmininkas R. Pletkus priminė Tarybos nariams, kad praėjusiame posėdyje buvo analizuojamas bedančio apatinio žandikaulio kaulo aukščio matavimo panoraminėje rentgeno nuotraukoje standartinės padėties nustatymo metodas, kurį gali taikyti kiekvienas gydytojas odontologas ortopedas, tačiau, pasak R. Pletkaus, siekiant taupyti pacientų ir valstybės lėšas, būtų tikslingiausia atlikti apatinio bedančio žandikaulio klinikinį vertinimą, todėl pristatė posėdžio dalyviams klinikinio vertinimo kriterijus, kuriuos būtų galima naudoti nustatant dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto, dydį.
Po aktyvių Tarybos narių pasisakymų bei diskusijos nutarta, kad kol nėra išsamiai išanalizuoti racionalūs klinikinio vertinimo kriterijai, laikinai būtų galima naudoti standartinės padėties nustatymo metodą. R. Pletkus buvo įpareigotas suformuoti darbo grupę, kuri parengtų naują Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą. Suformuota darbo grupė bus patvirtinta Prezidiumo nutarimu.
      
Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė V. Brukienė pristatė Profilaktikos programų koordinavimo komisijos veiklos ataskaitą už 2012 m. Taryba pritarė komisijos ataskaitai ir numatytoms veiklos gairėms.
 
Tarybos posėdžio metu Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos pirmininkas S. Kriaučiūnas pateikė komisijos veiklos ataskaitą už 2012 m. Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. komisijos grupės nariai išnagrinėjo didelį rezonansą odontologų bendruomenėje sukėlusius reklaminius pažeidimus, kurie po komisijos išvadų buvo pašalinti.
 
Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos pirmininkė R. Kiaunienė posėdžio dalyvius supažindino su komisijos veiklos ataskaita už 2012 m. Pristatyti komisijos tikslai ir veiklos gairės. R. Kiaunienė pasiūlė paruošti dokumentų, reikalingų Rūmų socialinei paramai gauti, aprašą; išsiaiškinti draudiminių odontologinių įvykių statistiką; pateikti informaciją rūmų žurnale apie komisijos darbą; įdėti daugiau informacijos apie Rūmų narių laisvalaikį į Rūmų internetinę svetainę.
 
Viešųjų ryšių komisijos veiklos ataskaitą už 2012 m. pristatė komisijos pirmininkas P. Kalesinskas. Komisijos grupės nariai 2012 m. prisidėjo prie Tarptautinės odontologų dienos minėjimo pasiruošimo darbų. Buvo parengti pranešimai spaudai informaciniams portalams, internetiniams tinklalapiams, dienraščiams, platinta filmuota medžiaga. Dėmesys buvo skiriamas projektams socialiniame tinkle Facebook.
    
Tarybos posėdžio metu pasidžiaugta, kad LR odontologų rūmai buvo įtraukti į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalę Tarybą.
Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Ralys pristatė atsakomojo vokiečių vizito Lietuvoje (Š. m. balandžio 5 – 6 d.) ataskaitą. Išanalizuota Lietuvos ir Vokietijos delegacijų pranešimų tematika, aktualiausi vykusių diskusijų klausimai.
 
Patvirtinta 2014 m. Tarptautinio kongreso, skirto Rūmų įkūrimo 10 metų jubiliejui paminėti, vieta, data ir organizacinio
komiteto sudėtis. Tarptautinis kongresas vyks 2014 m. gegužės 30 – 31 d. Druskininkuose.
Susirinkusieji buvo informuoti, kad LR odontologų rūmai artimiausiu metu kreipsis į Tarybos narius, Teritorinius skyrius dėl aktualių odontologijos problemų. Gauta informacija bus susisteminta ir oficialiu Rūmų raštu perduota SAM.
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. liepos 5 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.