2013-07-05

Tarybos posėdžio apžvalga
2013-07-05
 
2013 m. liepos 5 d. vyko Rūmų tarybos posėdis, kurį ataskaita apie 2013 m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau – Rūmai) tarptautinį kongresą „Odontologija žmogaus sveikatai“ (toliau – Kongresas) pradėjo Kongreso Organizacinio komiteto pirmininkas D. Sakavičius.
Remiantis Rūmų registro duomenimis, Kongrese dalyvavo gausus skaičius Rūmų narių, todėl, pasak D. Sakavičiaus, šis Kongresas dalyvių skaičiumi pralenkė visus iki šiol buvusius Rūmų tarptautinius kongresus.
Kongresas „Odontologija žmogaus sveikatai“ buvo skirtas 2013 iesiems – Sveikatingumo metams, todėl ir temos pasiskirstė vienodai tarp odontologijos ir medicinos. 80 proc. paskaitų buvo akcentuojamas ryšys tarp odontologijos ir bendrosios medicinos, 20 proc. paskaitų – skirta privalomosioms valandoms įgyti – infekcijų kontrolė, profesinė etika, būtinoji pagalba ir reanimacija, burnos ligų profilaktika. Kongrese paskaitas skaitė užsienio lektoriai iš 10 šalių.
Posėdžio metu pasidžiaugta pirmą kartą Kongrese organizuotu ir sėkmingu Jaunųjų mokslininkų darbų pristatymu. D. Sakavičiaus teigimu, šią tradiciją reikėtų tęsti įtraukiant ne tik universitetų, bet ir kolegijų studentus.
Pasak Kongreso Organizacinio komiteto pirmininko, renginys buvo sėkmingas. Visos organizacinio komiteto grandys savo darbą atliko sklandžiai ir priekaištų nėra. Išsakytos rekomendacijos ateinančiam 2014 m. kongresui – dėl didelio žmonių skaičiaus turėtų būti stabdoma dalyvių registracija arba keičiama kongreso vieta, taip pat siūloma peržiūrėti ir tobulinti lektorių pasirinkimo reglamentą.
 
Posėdžio metu Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas P. Kalesinskas pristatė Baltijos šalių odontologų asociacijų atstovų susitikimo Tartu ataskaitą, informuodamas posėdžio dalyvius apie skaitytus pranešimus ir priimtus esminius sprendimus finansavimo politikos kūrimo, bendros burnos sveikatos priežiūros strategijos kūrimo, pacientų dalyvavimo gydymo procese, užtikrinant paciento saugą odontologijoje, e – medicinos projekto vystymo, bendrų burnos sveikatos būklės rodiklių kūrimo klausimais.
Baigiantis vizitui Estijoje nuspręsta 2014 m. Baltijos šalių odontologų asociacijų atstovų susitikimui, vyksiančiam Latvijoje, pateikti vieną bendrą Estijos, Latvijos ir Lietuvos pranešimą, kuriame būtų suformuota bendra trims Baltijos šalims įrodymais pagrįsta burnos ligų profilaktikos strategija.
 
Tarybos posėdžio metu aktyviai svarstytos Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pataisos, kurias pristatė darbo grupės pirmininkas R. Milvidas. Taryba įpareigojo Normos peržiūrėjimo darbo grupę pakoreguoti Normą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas, galutinai suderinti diskutuotinus Normos 16.1.3 ir 16.1.7 punktus su Lietuvos ortodontų sąjunga ir artimiausiu metu pristatyti galutinį Normos projektą Tarybos nariams.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus supažindino posėdžio dalyvius su 2014 m. Tarptautinio kongreso, skirto Rūmų įkūrimo 10 metų jubiliejui paminėti, mokslinės programos idėja, kurią pateikė prof. dr. Vytautė Pečiulienė. Atsižvelgiant į tai, kad ateinantieji metai yra skirti kovos su onkologinėmis ligomis metais, prof. dr. Vytautė Pečiulienė siūlė dalį paskaitų susieti su šių ligų gydymu burnos, veido ir žandikaulių srityje.
Tarybos pirmininkas A. Šeikus priminė, kad š. m. balandžio 26 d. vykusio Tarybos posėdžio metu buvo nuspręsta, jog kitas Rūmų tarptautinis kongresas vyks 2014 m. gegužės 30-31 d. Druskininkuose. Pirmininkas kvietė Tarybos narius aktyviai dalyvauti ir reikšti nuomones renkant būsimo kongreso pavadinimą.
Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė I. Balčiūnienė pasiūlė būsimą kongreso pavadinimą parinkti tokį, kuriame atsispindėtų ir istorinės Rūmų atsiradimo ištakos.
 
Tarybos posėdžio metu Odontologų licencijavimo ir Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pateikė siūlymus dėl licencijavimo įkainių koregavimo. Taryba, atsižvelgusi į padidėjusius Rūmų kaštus, vienbalsiai nutarė patvirtinti naujus licencijavimo įkainius ir juos taikyti nuo 2013 m. lapkričio 1 d.
 
Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė I. Balčiūnienė pristatė pranešimą dėl paskaitų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja tema „Profesinė etika“. Ji akcentavo, kad licencijos tęsimui odontologai per penkerius metus turi išklausyti 2 valandų trukmės kursą „Profesinė etika“, todėl, esant gana specializuotai medicinos etikai, svarbu nustatyti, kas turėtų ir galėtų skaityti šio kurso paskaitas (paskaitą), kokie turėtų būti vertinimo kriterijai, kad tos paskaitos būtų užskaitomos kaip odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimasis medicinos etikoje.
Taryba, išklausiusi ir įvertinusi Etikos ir procedūrų komisijos pasiūlymą, nutarė, kad skaityti paskaitas odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja tema „Profesinė etika“ gali asmenys, atitinkantys Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63), nustatytus reikalavimus, jei:
1)        jų pedagoginis darbas susijęs su medicinos etika; arba
2)        jie turi respublikiniuose medicinos žurnaluose ne mažiau nei 2 publikacijas medicinos etikos srityje; arba
3)         jie pateikė Odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomąja tema „Profesinė etika“ paskaitos konspektą Rūmų Etikos ir procedūrų komisijai formaliam kriterijų įvertinimui ir gavo pritarimą.
 
Tarybos narys. P. Ralys pristatė klausimą dėl gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų terminologijos. Pateiktas siūlymas sukurti odontologinių terminų žodyną.
 
Tarybos narė, Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė V. Brukienė pasidalijo informacija apie š. m. birželio 20 d. Rūmuose įvykusį susitikimą su burnos higienistais, kurie Rūmų teritoriniuose skyriuose vykdys visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, mokymą individualios vaikų burnos higienos klausimais.
V. Brukienė pasidžiaugė, jog šio susitikimo metu burnos higienistai iš įvairių Lietuvos miestų dalinosi naujausia patirtimi burnos higienos ir sveikatos profilaktikos srityje. Vykusio susitikimo metu buvo aptarta, kokią žinią burnos higienistai apmokymų metu skleis Visuomenės sveikatos specialistams individualios vaikų burnos higienos klausimais.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. rugsėjo 27 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.